Home
Parteneri
Obiective
Rezultate

TEHNOLOGII SI MATERIALE AVANSATE PENTRU APLICATII IN OPTOELECTRONICA

OPTOMATEH

 

CONTRACT DE FINANTARE PENTRU EXECUTIE PROIECTE Nr. 126 /14.09.2007

Finantare: bugetul de stat

Denumirea Programului din PN II: CAPACITATI

Categoria de proiect: Modulul I, PI

Valoarea contractului: 2000 mii lei

Durata contractului: 2 ani

Autoritatea Contractanta: Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica

Director proiect: Lect. dr. Gabriela Eugenia IACOBESCU (e-mail)

Institutii partenere:

Coordonator: Universitatea din Craiova - UCV

Partener 1: Universitatea "Politehnica" Bucuresti - UPB

Partener 2: Universitatea din Pitesti - UP

Rezumatul proiectului


Copyright 2009 Gabriela
counter4u.com counter4u.com counter4u.com counter4u.com