Home
Parteneri
Obiective
Rezultate

TEHNOLOGII SI MATERIALE AVANSATE PENTRU APLICATII IN OPTOELECTRONICA

OPTOMATEH

 

Obiective generale:
O 1 – Modernizarea spatiilor de cercetare ale partenerilor (trei laboratoare de cercetare, cate unul pentru fiecare institutie partenera);
O 2 – Achizitia de bunuri tangibile – echipamente de CD; tehnica de calcul, software, birotica, documentatii;
O 3 – Punerea in functiune a instalatiilor. Instruirea personalului. Stabilirea conditiilor de acces pentru terti. Vizibilitate.

Obiective specifice:
O 1.1 – Realizare proiectelor de executie pentru lucrarile de modernizare a spatiilor;
O 1.2 – Lucrari de zugravire, compartimentare, montare pardoseala PVC, inlocuire tamplarie cu elemente termopan, refacere instalatii electrice, apa, canal ;
O 1.3 – Dotarea laboratoarelor cu mobilier specific activitatilor de cercetare;
O 2.1 – Achizitie documentatii stiintifice si tehnice;
O 2.2 – Achizitia aparaturii de CD;
O 2.3 – Achizitie tehnica de calcul, software, birotica;
O 3.1 – Punerea in functiune a instalatiilor si instruirea personalului;
O 3.2 – Stabilirea programului, conditiilor si costurilor de acces la infrastructura de CD pentru terti;
O 3.3 – Diseminarea rezultatelor, realizarea paginii web a proiectului.

Obiective strategice:
Os 1 - Dezvoltarea si imbunatatirea capacitatii de cercetare a institutiilor partenere in proiect prin investitii in infrastructura de CDI pentru alinierea acesteia la standardele UE;
Os 2 - Cresterea gradului de utilizare a infrastructurilor de cercetare ale institutiilor partenere, prin accesul tertilor la echipamentele si bazele de date ale platformei;
Os 3 - Reducerea decalajului intre cercetarea romaneasca si cea Europeana pentru crearea premizelor necesare realizarii de parteneriate internationale;
Os 4 - Stabilirea si dezvoltarea de relatii de colaborare interdiscipilinara si schimb de experienta cu alte centre nationale si internationale;
Os 5 - Formarea/instruirea personalului propriu si al beneficiarilor, la standardele de performanta UE;

Obiective masurabile ale proiectului (indicatori verificabili)
Om 1 - Platforma integrata „Tehnologii si materiale avansate cu aplicatii in optoelectronica – OPTOMATEH”, dotata cu aparatura de inalta performanta, la standarde europene;
Om 2 – Tineri cercetatori si doctoranzi implicati in proiect si in structura viitoarei platforme;
Om 3 – O propunere de proiect FP7;
Om 4 – Personalul partenerilor specializat in tehnicile de masurare achizitionate (3 tehnicieni);
Om 5 – Biblioteca si acces electronic la bazele de date stiintifice internationale (INSPEC, EEVL, etc) si la reviste stiintifice de prestigiu (Science, Phys. Rev. Lett., Liquid Crystals, etc.). Acces gratuit pentru studenti, masteranzi, doctoranzi;
Om 6 – Brosuri cu detalii despre accesul tertilor la infrastructura de cercetare a platformei;
Om 7 – Paginia web a platformei in limba romana si engleza.

 
Copyright 2009 Gabriela
counter4u.com counter4u.com counter4u.com counter4u.com