Home
Parteneri
Obiective
Rezultate

TEHNOLOGII SI MATERIALE AVANSATE PENTRU APLICATII IN OPTOELECTRONICA

OPTOMATEH

 

REZUMATUL PROIECTULUI

Proiectul urmareste crearea unei platforme integrate prin care capacitatile tehnice si expertiza umana a partenerilor (Universitatea din Craiova - UCV, Universitatea „Politehnica” Bucuresti - UPB, Universitatea din Piitesti - UP) sa se completeze si sa se armonizeze in scopul gasirii de noi solutii tehnologice si noi materiale (cristale lichide, amestecuri coloidale si de tip „guest-host”) cu aplicatii directe in optoelectronica, dar si alte posibile aplicatii ca materiale pentru cromatografie, spectroscopie, termometrie, ca pigmenti decorativi, etc.
In cadrul platformei integrate se vor desfasura activitati de cercetare fundamentala si aplicativa prin care se vor aduce contributii importante in directiile prioritare ale Srtategiei Nationale de CDI: Materiale, procese si produse inovative, dar si in Tehnologia informatiilor si comunicatii – TIC, in sectorul in care aceasta industrie este deficitara in Romania: oferirea de produse si servicii informatice noi, cu valoare adaugata ridicata si impact minim asupra mediului exterior.
Proiectul are un puternic caracter multidisciplinar si interdisciplinar, reunind tehnologii, cunostinte si competente din domeniile chimie, fizica si inginerie prin:
- integrarea intr-un scop comun de cercetare a trei colective de profesori universitari si cercetatori specialisti, din trei centre universitare distincte din tara,
- dezvoltarea si modernizarea bazei materiale din trei laboratoare existente: Laboratorul de Cristale Lichide (UCV), Laboratorul de Optoelectronica (UPB), Laboratorul de Chimie Organica  (UP),
- dezvoltarea unei directii noi de cercetare la Facultatea de Fizica din Craiova – testarea si caracterizarea straturilor subtiri prin Microscopie de Forta Atomica (AFM) pentru acoperirea cerintelor regionale pentru astfel de masuratori si reducerii decalajului dintre dezvoltarea regiunii Oltenia si a celelaltor regiuni ale tarii, in aceast domeniu de cercetare. Laboratorul de Cristale Lichide de la UCV va contine un compartiment special destinat analizelor prin AFM.
Platforma integrata „Tehnologii si materiale avansate pentru aplicatii in optoelectronica – OPTOMATEH” se doreste a fi centrul in jurul caruia sa se dezvolte un pol de excelenta in domeniu si un viitor centru de excelenta in care sa se formeze si sa activeze tineri cercetatori ale caror cunostinte, deprinderi si abilitati sa concureze cu cele dezvoltate in centre mondiale de prestigiu. Se doreste astfel franarea tendintei de migrare a absolventilor celor trei institutiii ale consortiului spre centre cu tehnologii avansate din strainatate, precum si cresterea competitivitatii tinerilor pe piata muncii interna si internationala.
 Garantia reusitei unui astfel de proiect este asigurata de inaltele competente stiintifice in domeniul proiectului ale membrilor colectivelor de cercetare din institutiile partenere (certificate prin articole publicate in reviste de prestigiu, brevete, granturi de cercetare finalizate cu succes, multiple colaborari internationale). Pregatirea specialistilor de catre un astfel de colectiv de cadre didactice va fi una complexa, cu deschidere spre noi orizonturi de abordare a cunoasterii si cu un puternic caracter multilateral. Colaborarile indelungate si fructuoase ale celor trei colective implicate in proiect, rezultate stiintifice semnificative obtinute deja ca urmare a acestor colaborari, rezultate cu un potential de aplicabilitate ridicat in domeniul optoelectronicii, confera proiectului un grad ridicat de fezabilitate.
Cerintele de dezvoltare durabila ale societatii moderne justifica alegerea temei proiectului in directia dezvoltarii tehnologiilor si materialelor nepoluante.

Prin crearea platformei OPTOMATEH se urmareste, de asemenea, cresterea vizibilitatii internationale a cercetarii romanesti in domeniu, crearea de capacitati tehnologice competitive si a unor structuri compatibile care sa permita participarea la programe si proiecte de CDI europene.

 


Copyright 2009 Gabriela
counter4u.com counter4u.com counter4u.com counter4u.com