Pagina in Romana This Page in English Cette page au Francais Universitatea din Craiova
Facultatea de Horticultura, informatii generale
ORGANIZARE
ÎNVĂȚĂMÂNT
   - ADMITERE
   - Licență
   - Master
   - Doctorat
CERCETARE
Reviste ştiinţifice
Managementul calitatii
CONCURSURI
ERASMUS
Documente
Studenţi
Noutăţi
Contact
Pagina Universitatii
 

Download Acrobat Reader

 

ADMITERE FACULTATEA DE HORTICULTURA - SEPTEMBRIE 2016


ÎN PERIOADA 05-16 SEPTEMBRIE 2016, FACULTATEA DE HORTICULTURĂ ORGANIZEAZĂ ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR, PENTRU LOCURILE NEOCUPATE ÎN SESIUNEA IULIE 2016:

 • ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI LA BUGET:
  • 12 locuri la Specializarea ”Horticultură”, dintre care 1 loc este repartizat pentru candidații de etnie rromă;
  • 15 locuri la Specializarea ”Peisagistică”;
  • 9 locuri la Specializarea ”Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole”;
  • 18 locuri la Specializarea ”Ingineria și Protecția Mediului în Agricultură”, dintre care 1 loc este repartizat pentru candidații de etnie rromă;
 • ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI CU TAXĂ (la toate specializările).

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU CICLUL I – STUDII DE LICENȚĂ

Nr.
crt.
Domeniul pentru
studii de licenţă
Programul de studii
1. HORTICULTURĂ Horticultură
Peisagistică
2. INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE Tehnologia prelucrării produselor agricole
3. INGINERIA MEDIULUI Ingineria şi protecţia mediului în agricultură
4. BIOLOGIE Biologie

MASTER - ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI CU TAXĂ (la toate specializările).

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU CICLUL II – STUDII DE MASTER

Nr.
crt.
Domeniul pentru
studii de master
Programul de studii
1. HORTICULTURĂ Expertizare viti-vinicolă
Management și consultanță în horticultură și dezvoltare rurală
2. INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE Siguranță alimentară și protecția consumatorului
3. INGINERIA MEDIULUI Managementul ecologic al resurselor naturale
4. BIOLOGIE Biodiversitatea și conservarea ecosistemelor


PROGRAM ADMITERE


Perioada de înscriere: 05 – 16 septembrie 2016

Luni - Vineri – 900 – 1400
Sâmbătă, Duminică – 900 – 1200
16 septembrie – 900 – 1200
Locația: sălile 236 și 238 ale clădirii centrale a universității, str. A.I. Cuza nr. 13.

Acte necesare

 • Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă în original sau adeverinţă de absolvire pentru promoţia 2016;
 • Certificat de naştere şi căsătorie (după caz) – copie xerox;
 • Copie xerox act de identitate;
 • Adeverinţă medicală de la medicul de familie;
 • 2 (două) fotografii – tip buletin;
 • Un dosar mapă;
 • 30 coli xerox;
 • Chitanţă pentru taxa de înscriere şi fişă de înscriere (de la Comisia de admitere);
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist însoţită de situaţia şcolară pentru studenţii înscrişi la a doua specializare (cu specificația BUGET sau TAXĂ);
 • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta precum şi diploma de absolvire pentru studenţii de colegiu care doresc să urmeze o a doua specializare, în original sau copie legalizată.

Taxa de înscriere Ia concursul de admitere, studii de licenta master este de 100 lei, indiferent de numarul de domenii pentru care optează candidatul la înscriere în cadrul facultații.
Taxa de înscriere este de 20 lei, în cazul în care candidatul se înscrie pentru concurs Ia un al doilea domeniu în cadrul altei facultati.
Copyright © Universitatea din Craiova. | Ultima actualizare: 24-06-2018 Cautare | Contact | Harta Site | Design

Facultatile Universitatii din Craiova:
Departamente, adrese de interes:
Ministerul Educatiei si Cercetarii, Tineretului si Sportului Agentia Romana de Asigurare a Calitatii în Învatamantul Superior Portalul Uniunii Europene RoEduNet Proiecte strategice pentru Invatamantul Superior

Universitatea din Craiova

adresa: str. A. I. Cuza nr.13, Craiova, Romania, cod postal: 200585
tel: +40 251 414398, fax: +40 251 411688

Universitatea din Craiova este inregistrata ca operator in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal, gestionat de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter personal, sub nr. 10883, avand ca scop declarat "gestionarea bazei de date a cursantilor".