Pagina in Romana This Page in English Cette page au Francais Universitatea din Craiova
Facultatea de Horticultura, informatii generale
Cadre didactice
Concursuri posturi didactice
Admitere
Doctorat
Masterat
Licenta
Cercetare Stiintifica
Manifestari stiintifice
Reviste
Managementul calitatii
Invatamant la distanta
Relatii internationale
Ghidul studentului
Practica studenti
Regulament studenti
Noutati
Contact
Pagina Universitatii
 

Download Acrobat Reader

 

FACULTATEA DE HORTICULTURA


Alegeri structuri de conducere 2012


COORDONAREA SI CONTROLUL ACTIVITATII DIDACTICE

Procesul de învăţământ este coordonat şi controlat de factorii de decizie din facultate:

 • Consiliul Profesoral fixează structura anului universitar şi programează periodic analiza activităţilor didactice.
 • Decanatul şi Biroul Consiliului Profesoral controlează îndeplinirea obligaţiilor didactice de către profesori şi studenţi.
 • Decanul sau prodecanul contrasemnează lunar efectuarea activităţilor didactice ce revin fiecărui cadru didactic.
 • Şefii de catedră controlează întocmirea la termen a programelor analitice, a planificarilor calendaristice, respectarea programului orar şi confirmă, lunar, prezenţa şi îndeplinirea obligaţiilor de către fiecare cadru didactic.
 • Şefii de disciplină coordonează planificarea tematică a activităţilor aplicative prevăzute pentru seminarii, cursuri practice şi practica pedagogică.

CONDUCEREA OPERATIVA A FACULTATII

Funcţia Numele şi prenumele Gradul didactic şi ştiinţific e-mail
Decan MITREA ION Prof.dr. mitreaion@yahoo.com
Prodecan probleme de invatamant BACIU AURELIAN ADRIAN Prof.dr. aurelian.adrian@gmail.com
Prodecan probleme de calitate si relatii internationale NOUR VIOLETA Prof.dr. vionour@central.ucv.ro
Prodecan probleme studentesti CICHI DANIELA Conf.dr. danielacichi@yahoo.com
Secretar ştiinţific COSMULESCU SINA Conf.dr. sinacosmulescu@hotmail.com
Şef catedră 1 Pomicultura - Viticultura COSTEA DORIN CONSTANTIN Conf.dr. dinuc@central.ucv.ro
Şef catedră 2 Legumicultura, protectia plantelor, tehnologie IONICA MIRA ELENA Conf.dr. miraelena@yahoo.com
Şef catedră 3 Biologie CIUPEANU CĂLUGĂRU ELEONORA DANIELA Conf.dr. danielaciupeanu@yahoo.com

SCURT ISTORIC

La 100 de ani de la Proclamaţia de la Câmpia Islaz, în anul 1947, prin legea nr.138 din 25 aprilie s-a înfiinţat un Centru Universitar la Craiova, care în 1948 era format din Institutul Agronomic cu două facultaţi: Facultatea de Agricultură şi Facultatea de Maşini agricole. În anul 1959 s-a înfiinţat Facultatea de Ştiinţe Naturale şi Agricole. Facultatea de Horticultură a luat fiinţă în anul 1962, când printr-un ordin al Ministerului Învatamântului, Facultatea de Mecanizarea Agriculturii a fost transferată la Institutul Politehnic Timişoara.
În anul 1953 se înfiinţeaza din iniţiativa prof. dr. doc. Buia Alexandru, Gradina Botanica de la Craiova care, în semn de omagiu, din momentul sărbătoririi a 50 de ani de la punerea pietrei de temelie, îi poarta numele. Punctul experimental Tâmbureşti a fost înfiinţat în anul 1954, în 1965 Staţiunea Didactică Banu Maracine, iar în 1979 Gradina Botanică Montană "Marin Păun" Rânca, în munţii Parâng.
Oferta de specializări din cadrul Facultaţii de Horticultură s-a diversificat continuu; specializării Horticultură i s-au adaugat: în anul 1990 specializarea Biologie, în 1991 Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole, în 1997 Ingineria şi Protecţia Mediului în Agricultură, iar in 2009 Peisagistică.
În prezent facultatea se conturează ca o unitate de învatamânt şi cercetare cu o structură modernă.

SPECIALIZARI

Specializarea Horticultură are o durată a studiilor de 4 ani (240 credite). În anul terminal studenţii pot opta pentru una din specializarile: Pomicultura-Viticultură, Legumicultură-Floricultură. Absolvenţii acestei specializări pot activa în exploataţii horticole, camere agricole, cercetare ştiinţifică şi învăţamânt de profil.

Specializarea Peisagistică are o durată a studiilor de 4 ani (240 credite); absolvenţii acestei specializări pot activa în proiectare şi amenajarea de spaţii verzi, parcuri, în cercetarea ştiinţifică şi învăţământ de profil.

Specializarea Biologie are o durată a studiilor de 3 ani (180 credite). Absolvenţii pot activa în învaţământ, cercetare stiinţifică, sănătate.

Specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole are o durată a studiilor de 4 ani (240 credite). Absolvenţii pot activa în industria alimentară, cercetare ştiinţifică, învăţământ, protecţia consumatorului.

Specializarea Ingineria şi Protecţia Mediului în Agricultură are o durată a studiilor de 4 ani (240 credite). Absolvenţii pot activa în agenţiile de protecţia mediului, direcţiile judeţene ale apelor, filialele judeţene Romsilva, poliţia sanitară, cercetare şi învăţământ.

Studiile se finalizează prin examen de licenţă.


În vederea perfecţionării profesionale a absolvenţilor, la nivelul facultăţii este organizat învăţământul de master, pentru toate specializările.

Programe de Masterat:

 • Viticultură – Oenologie
 • Culturile horticole şi impactul ecologic
 • Bazele biologice şi protecţia plantelor şi mediului în ecosistemele antropice
 • Plante horticole cultivate în condiţii optime şi de stres
 • Managementul resurselor ecologice şi naturale
 • Controlul şi expertiza produselor alimentare
 • Biodiversitatea şi conservarea ecosistemelor

Absolvenţii programelor de masterat pot continua pregătirea prin doctorat în domeniile: Viticultura, Oenologie, Pomicultura, Legumicultura, Ameliorarea plantelor, Microbiologie, Floricultura, Protecţia plantelor, facultatea noastră având în prezent 12 cadre didactice atestate în calitatea de conducător de doctorat.
Facultatea de Horticultură dispune de un corp profesoral competent, recunoscut pe plan național şi internaţional. Baza materială de care dispune Facultatea de Horticultură poate asigura pregătirea teoretică şi practică a studenţilor la standardele actuale. Prin relaţiile de colaborare cu facultăţi de profil din Europa, studenţii facultăţii noastre pot beneficia de pregătire în universităţi din Anglia, Portugalia, Franţa, Israel, Olanda, Republica Moldova.


Copyright © Universitatea din Craiova. | Ultima actualizare: 12-02-2016 Cautare | Contact | Harta Site | Design

Facultatile Universitatii din Craiova:
Departamente, adrese de interes:
Ministerul Educatiei si Cercetarii, Tineretului si Sportului Agentia Romana de Asigurare a Calitatii în Învatamantul Superior Portalul Uniunii Europene RoEduNet Proiecte strategice pentru Invatamantul Superior

Universitatea din Craiova

adresa: str. A. I. Cuza nr.13, Craiova, Romania, cod postal: 200585
tel: +40 251 414398, fax: +40 251 411688

Universitatea din Craiova este inregistrata ca operator in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal, gestionat de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter personal, sub nr. 10883, avand ca scop declarat "gestionarea bazei de date a cursantilor".