Pagina in Romana This Page in English Cette page au Francais Universitatea din Craiova

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prima pagina
Despre proiect
Activitatile si rezultatele proiectului
Graficul activitatilor proiectului
Managementul proiectului si echipa de implementare a proiectului
Newsletter
Galerie Foto
Mass-media
Revista electronica doctorala
Utile
Contact
Pagina Universitatii

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.


 
 
Creşterea atractivităţii, calităţii şi eficienţei studiilor universitare de doctorat prin acordarea de burse doctorale
POSDRU/6/1.5/S/14


În luna iulie a anului 2008 Universitatea din Craiova a demarat procesul de accesare a Fondului Social European 2007-2013 şi a Instrumentelor structurale în România 2007-2013.

Echipa iniţială a proiectului, condusă de către Domnul Prorector prof. univ. dr. Dan Popescu şi compusă din reprezentanţii Departamentului de cercetare din cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii din Craiova, lect. univ. dr. George Gîrleşteanu şi asist. univ. drd. Mădălin Ticu, precum şi din lect. univ. dr. Cristian Stanciu de la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, s-a ocupat de redactarea unui proiect destinat Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 1 „Educaţia şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.5 - „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării”.

Actualmente, echipa proiectului este condusă de către managerul de proiect, prof. univ. dr. Dan Popescu, şi compusă din mai mulţi membri conducători de activităţi: prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănişor (dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu universităţi din Uniunea Europeană), prof. univ. dr. Mihai Mocanu (editarea unei reviste în format electronic destinată publicării rezultatelor cercetărilor efectuate de doctoranzi), prof. univ. dr. Mihail Mangra (introducerea unor module privind managementul cercetării în programele de pregătire pentru doctoranzi), prof. univ. dr. Daniela Roşca (introducerea unor sesiuni specifice cu tematica egalitate de gen, egalitate de şanse, nediscriminare, respectarea diversităţii, dezvoltare durabilă şi protecţia mediului), prof. univ. dr. Marcel Drăcea (furnizarea de sprijin financiar pentru doctoranzi), D-na Viorica Giurescu (dezvoltarea şi întreţinerea bazei de date privind programele doctorale), prof. univ. dr. Dumitru Topan (activităţi specifice de informare şi publicitate corespunzătoare activităţilor desfăşurate), lect. univ. dr. George Gîrleşteanu şi asist. univ. drd. Mădălin Ticu (secretari), lect. univ. dr. Cristian Stanciu (responsabil financiar) şi D-na Anca Udrea (consilier juridic).
Copyright © Universitatea din Craiova. | Ultima actualizare: 23-04-2018 Cautare | Contact | Harta Site | Design

Facultatile Universitatii din Craiova: