Pagina in Romana This Page in English Cette page au Francais Universitatea din Craiova
Analele Universitatii din Craiova, Seria Stiinte Filologice, Limbi Straine Aplicate
Colectivul Redactional
Prezentare Anale
Norme de tehnoredactare
Contact
Analele UCV
Pagina Universitatii

 

Contact

Analele Universitatii din Craiova, Seria Ştiinţe Filologice, Limbi Străine Aplicate


Annals of University of Craiova, Series: Philology, Applied Foreign Languages


Annales de l'Université de Craiova, Série Sciences philologiques, Langues étrangères appliquées


Adresa redactiei: Universitatea din Craiova, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate
Str. A.I. Cuza, Nr. 13, Sala 334, Craiova 200585, Dolj, România
Telefon: +40 251 411552
E-mail:
Nicolae PANEA, Redactor-şef
npanea@central.ucv.ro;
Laurenţiu BĂLĂ, Secretar de redacţie
lbala@central.ucv.ro;

Editorial Address: University of Craiova, Department of Applied Modern Languages
13, Al.I. Cuza Street, Room 334, Craiova 200585, Dolj, Romania
Phone: +40 251 411552
E-mail:
Nicolae PANEA, General Editor
npanea@central.ucv.ro;
Laurenţiu BĂLĂ, Editorial Secretary
lbala@central.ucv.ro;

Adresse de la
rédaction:
Université de Craiova, Département de Langues Modernes Appliquées
13, rue Al.I. Cuza, Salle 334, Craiova 200585, Dolj, Roumanie
Tél.: +40 251 411552
E-mail:
Nicolae PANEA, Rédacteur en chef
npanea@central.ucv.ro;
Laurenţiu BĂLĂ, Secrétaire de rédaction
lbala@central.ucv.ro;

 

 

Copyright © Universitatea din Craiova. | Ultima actualizare: 09-08-2022 Cautare | Contact | Harta Site | Design

Facultatile Universitatii din Craiova:
Departamente, adrese de interes:
Ministerul Educatiei si Cercetarii, Tineretului si Sportului Agentia Romana de Asigurare a Calitatii în Învatamantul Superior Portalul Uniunii Europene RoEduNet Proiecte strategice pentru Invatamantul Superior

Universitatea din Craiova

adresa: str. A. I. Cuza nr.13, Craiova, Romania, cod postal: 200585
tel: +40 251 414398, fax: +40 251 411688

Universitatea din Craiova este inregistrata ca operator in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal, gestionat de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter personal, sub nr. 10883, avand ca scop declarat "gestionarea bazei de date a cursantilor".