Pagina in Romana This Page in English Cette page au Francais Universitatea din Craiova
Departament
Corpul Profesoral
Admitere Stiinte Politice si Jurnalism
Planuri de invatamant Stiinte Politice si Jurnalism, studii de licenta si master
Centrul ID
Biblioteca
Cursuri, materiale online
Activitate stiintifica, cercetare
Contact
Pagina Universitatii
Catedra de Stiinte Politice

   

Specializarea Stiinte Politice

Specializarea Stiinte Politice este acreditata de Consiliul A.R.A.C.I.S. prin Hotarârea nr. 832 din data de 01.03.2007.
Specializarea îsi propune sa pregateasca specialisti în domeniul practicii politice si al cercetarii. Pâna în prezent au absolvit aceasta specializare 6 generatii.

Planul de învatamânt permite formarea cunostintelor si deprinderilor pentru viitorii analisti, cercetatori, oameni politici. Aceasta specializare asigura o pregatire multilaterala pentru toti cei care doresc sa cunoasca si sa se implice în domeniul politic.
Planurile de învatamânt au fost elaborate în conformitate cu Programul de la Bologna pe un ciclu de 3 ani, corespunzându-le 180 ECTS, 60 pe fiecare an si 30 pe semestru, plus 10 pentru sustinerea lucrarii de licenta. Ele sunt elaborate si aplicate, într-o succesiune logica, în conformitate cu cerintele MEC si A.R.A.C.I.S.
(Vizualizare Planuri de Invatamant 2008-2009.)

Absolventii de la Stiinte Politice ai Universitatii din Craiova pot opta pentru urmatoarele profesii:
 • analist politic mass-media;
 • consultant/manager/consilier/specialist în domeniul afacerilor publice;
 • purtator de cuvant;
 • jurnalist;
sau in urmatoarele domenii de activitate:
 • sistemul de invatamant si cultura;
 • administratie publica centrala si locala;
 • cercetare stiintifica;
 • management organizational;
 • ONG (organizatii nonguvernamentale);
 • Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Integrarii Europene.
Mai multe detalii in pliantul de prezentare a specializarii stiinte politice.

 

Specializarea Jurnalism


Specializarea Jurnalism a primit autorizatia de functionare din partea Agentiei Române de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Superior (A.R.A.C.I.S.) prin Hotarârea Consiliului nr. 6501 din 19.12.2007, fiind prima specializare de acest gen din zona de sud-vest a tarii. Durata studiilor este de 3 ani.
Crearea specializarii a raspuns nevoii crescânde de personal calificat pe piata media locala si centrala, având ca obiectiv dobândirea cunostintelor teoretice generale si deprinderilor de lucru în presa.
Absolventilor li se deschide perspectiva de a lucru în domenii precum: presa scrisa si audiovizuala, new media, advertising, relatii publice, institutii publice, organizatii nonguvernamentale etc.
Practica de specialitate a studentilor specializarii Jurnalism se va realiza în cadrul postului de televiziune al Universitatii din Craiova, Teleuniversitaria, precum si în alte institutii media locale cu care Catedra de Stiinte politice a încheiat conventii de colaborare: Studioul teritorial TVR Craiova, Radio Oltenia Craiova, cotidianul Gazeta de Sud, Editura Scrisul Românesc.

Planurile de învatamânt au fost elaborate în conformitate cu Programul de la Bologna pe un ciclu de 3 ani, corespunzându-le 180 ECTS, 60 pe fiecare an si 30 pe semestru, plus 10 pentru sustinerea lucrarii de licenta. Ele sunt elaborate si aplicate, într-o succesiune logica, în conformitate cu cerintele MEC si A.R.A.C.I.S.
(Vizualizare Planuri de Invatamant 2008-2009.)

Corpul profesoral al specializarii Jurnalism este format din membrii Catedrei de Stiinte politice, carora li se adauga, pentru moment, în calitate de cadre asociate, diversi specialisti din mass-media locale precum: dr. Xenia Negrea, dr. Nicolae Balasa, dr. Mircea Pospai, Mircea Cantar. În viitorul apropiat si mediu, se doreste sporirea corpului profesoral prin cooptarea unor persoane cu experienta în activitatea jurnalistica si care întrunesc conditiile pentru ocuparea unor posturi didactice în învatamântul universitar.

 

Programul de master Securitate nationala si euro-atlantica


Programul de studii universitare de masterat Securitate nationala si euro-atlantica face parte din categoria masteratelor profesionale si este organizat de Catedra de Stiinte Politice a Facultatii de Istorie, Filosofie, Geografie.
Programul de masterat Securitate nationala si euro-atlantica este acreditat prin hotarârea Consiliulului A.R.A.C.I.S. din 10.06.2008.
Începând cu anul universitar 2008/2009 functioneaza prima serie cu un numar de 40 de studenti.
Prin continutul sau, masterul Securitate nationala si euro-atlantica face parte din domeniul stiinte sociale si politice. Datorita caracterului interdisciplinar (aflat la confluenta mai multor discipline sociale si umaniste precum stiintele politice, istoria, sociologia, economia, dreptul), programul este deschis practic tuturor licentiatilor, indiferent de domeniul de licenta.
Masterul Securitate nationala si euroatlantica urmareste dobândirea de competente complementare în domeniul studiilor sociale si politice, precum si dezvoltarea capacitatilor de cercetare stiintifica, atât teoretice, cât si aplicative. Programul de master reprezinta ciclul II al studiilor universitare si constituie o etapa pregatitoare, obligatorie, pentru studiile doctorale.
În conformitate cu cadrul general al învatamântului superior românesc, pentru programul de master au fost elaborate planuri de învatamânt conform programului de la Bologna. Planurile de învatamânt de la Master au fost elaborate pe un ciclu de doi ani, corespunzându-le 140 ECTS, 30 pe fiecare semestru, 60 pe fiecare an si 20 pentru sustinerea lucrarii de disertatie. Ele sunt elaborate si aplicate, într-o succesiune logica, în conformitate cu cerintele MEC si A.R.A.C.I.S.
(Vizualizare Planuri de Invatamant 2008-2009.)

Parteneriat


Specializarile Stiinte Politice si Jurnalism intretin legaturi de parteneriat cu facultati si specializari recunoscute din statele Uniunii Europene, studentii nostrii beneficiind de burse de studii în cadrul Programului Socrates-Erasmus în urmatoarele universitati:
 • Universidad Autonoma de Madrid – Madrid, SPANIA
 • Universidad Complutense de Madrid – Madrid, SPANIA
 • Universidad de Barcelona – Barcelona, SPANIA
 • Universidad de Leon – Leon, SPANIA
 • Université de Bourgogne – Dijon, FRANTA
 • Université Charles de Gaulle – Lille III, Lille, FRANTA
 • Université de Corse Pascal – Paoli – Corse, FRANTA
 • Universita degli Studi di Roma – Roma, ITALIA
 • Universitat Bielefield – Bielefeld, GERMANIA
 • Universitatea Francisco de Vitoria-Madrid, SPANIA

Copyright © Universitatea din Craiova. | Ultima actualizare: 03-03-2024 Cautare | Contact | Harta Site | Design

Facultatile Universitatii din Craiova:
Departamente, adrese de interes:
Ministerul Educatiei si Cercetarii, Tineretului si Sportului Agentia Romana de Asigurare a Calitatii în Învatamantul Superior Portalul Uniunii Europene RoEduNet Proiecte strategice pentru Invatamantul Superior

Universitatea din Craiova

adresa: str. A. I. Cuza nr.13, Craiova, Romania, cod postal: 200585
tel: +40 251 414398, fax: +40 251 411688

Universitatea din Craiova este inregistrata ca operator in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal, gestionat de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter personal, sub nr. 10883, avand ca scop declarat "gestionarea bazei de date a cursantilor".