FAIL (the browser should render some flash content, not this).

CONTRACTE DE CERCETARE

 1. Potentialul biomotric al studentilor Universitatii din Craiova si corelatia cu gradul de constientizare si activism - beneficiar C.N.C.S.I.S./ nr.36816/1999, director de proiect - prof.univ. Ion Rinderu
 2. Educatia fizica si sportul medii favorizante socializarii elevilor cu nevoi speciale si copiilor din centrele de plasament - beneficiar C.N.C.S.I.S/2001- 2002, director de proiect prof. univ. dr. ing. P.L. Rinderu
 3. Strategii de impulsionare a practicarii organizate a exercitiilor fizice de catre prescolari si elevii din ciclul primar - beneficiar C.N.C.S.I.S/2002, director de proiect prof. univ. Ion Rinderu
 4. Metodologie de monitorizare a pregatirii sportivilor de inalta performanta in sporturi ciclice cu dominanta aeroba (MEMOSIP) - Program CERES/ nr.329, diretor de proiect Talaban Denisa, 2003-2004.
 5. Captarea imaginilor si analiza cinematica a miscarilor cu ajutorul aparatului SIMI MOTION CAPTURE 3D. Aplicatii in insusirea tehnicii diferitelor ramuri si probe sportive - beneficiar C.N.C.S.I.S/687 nr. 40202/ 2003, 2003-2004 - director de proiect conf.univ.dr. Dragomir Marian
 6. Model biomecanic virtual pentru investigarea, studiul cinematic si optimizarea protezelor utilizate in corectarea deficientelor locomotorii, membra in echipa de cercetare, beneficiar C.N.C.S.I.S/2003 - director de proiect Lucian Gruionu.
 7. Aquisition of new skills and practical knowledge for students in kinetoterapy. Proiect Leonardo PL 89064/S 2002, coordonator de program Avramescu Taina.
 8. Training Centre for Health Care, Prophylactic and Rehabilitation Services, Proiect Leonardo Ro/04/B/P/PP 175006, coordonator de program Avramescu Taina.
 9. Implementation of Recreational and Competitional Sports Activities for Children with Disabilities ( SPORT-DIS-CHILD) Proiect Leonardo, EX/93043, coordonator de program Avramescu Taina
 10. Algoritm de evaluare complexa si reabilitare a mersului prin exercitiu fizic in accidentele vasculare cerebrale , director proiect prof. univ. dr. Ligia Rusu 2009-2012
 11. Cercetarea efectelor utilizarii exercitiului fizic in profilaxia si tratamentul sindromului metabolic la adolescenti si tineri , director proiect conf. univ. dr. Mirela Vasilescu, competitia: IDEI - Proiecte de cercetare exploratorie 2009-2012