Pagina in Romana This Page in English Cette page au Francais Universitatea din Craiova
Departamentul de Formare Continua,(DFC)- Prezentare generala
Organizare
Practica studenti / masteranzi
Regulamente
Legislatie
Contact
Pagina Universitatii

 

Departamentul de Formare Continua,(DFC)- Prezentare generala


Departamentul de formare continuă (DFC) are ca principală misiune monitorizarea activităţilor de formare continuă la nivelul Universităţii, în colaborare cu facultăţile, de promovare a unor programe de formare adresate persoanelor care doresc să se integreze pe piaţa muncii prin conversie profesională sau prin completarea pregătirii de bază cu cunoştinţe din domenii complementare.

DFC are ca obiectiv general transferul de cunoştinţe prin programele de formare continuă, în scopul dezvoltării personale.

Principalele directii de actiune ale DFC sunt:

  • monitorizarea programelor de conversie profesională şi a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă;
  • organizarea programelor de formare;
  • asigurarea cadrului corespunzător pentru realizarea stagiilor de practică a studenţilor, conform legislaţiei în vigoare.
  • organizarea unor programe speciale pentru persoanele care provin din comunităţi dezavantajate economic şi social;
  • sprijinirea facultăţilor în realizarea marketingului programelor de formare continuă;
  • promovarea şi dezvoltarea unor programe de formare în colaborare cu universităţi sau cu centre/departamente similare din Uniunea Europeană;


Prezentare plan operational pentru Departamentului Formare Continua (DFC)

Universitatea din Craiova consideră educaţia permanentă ca un parcurs integrator al tuturor influenţelor educaţionale, într-un sistem coerent şi convergent.


Copyright © Universitatea din Craiova. | Ultima actualizare: 28-11-2023 Cautare | Contact | Harta Site | Design

Facultatile Universitatii din Craiova:
Departamente, adrese de interes:
Ministerul Educatiei si Cercetarii, Tineretului si Sportului Agentia Romana de Asigurare a Calitatii în Învatamantul Superior Portalul Uniunii Europene RoEduNet Proiecte strategice pentru Invatamantul Superior

Universitatea din Craiova

adresa: str. A. I. Cuza nr.13, Craiova, Romania, cod postal: 200585
tel: +40 251 414398, fax: +40 251 411688

Universitatea din Craiova este inregistrata ca operator in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal, gestionat de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter personal, sub nr. 10883, avand ca scop declarat "gestionarea bazei de date a cursantilor".