Lucrări ştiinţifice publicate Ón reviste de specialitate

Cătălin Şterbeţi, Higher order Osserman pseudo-Riemannian manifolds of neutral signature (2,2), Balkan J. Geom. Appl. 10, No. 1, 175-178 (2005). MSC2000: *53C50 53C35

 

Cătălin Şterbeţi, About higher order Osserman Manifolds, International conference on non-Euclidean geometry in modern physics, Bolyai--Gauss--Lobachevsky 3, Tirgu-Mureş, Romania, July 3--6, 2002. Debrecen: EP Systema. 31-34 (2003). MSC2000: *53B20 53B30

 

Cătălin Şterbeţi, Branduşa Nicolaescu, On the almost Finslerian  Lagrange space of second order with (α,β)-metric, Anastasiei, M. (ed.) et al., Finsler and Lagrange geometries. Proceedings of a conference, Iaşi, Romania, August 26--31, 2001. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 197-201 (2003). MSC2000: *53B40 53C60

 

L.Popescu, V.Slesar, F.Munteanu,C.Şterbeţi, On gauge transformation in the relative tangent spaces and nonlinear gauge connection, Stud. Cercet. Ştiinţ., Ser. Mat., Univ. Bacău 10, (2000), 223-232, ISSN 1224-2519, MR1886298, Zbl 1061.53506   

 

Cărţi de specialitate şi cursuri publicate in ţară

 

 

1) Bălan Trandafir, Şterbeţi Cătălin , Analiză Fourier.Teorie şi probleme, Editura Sitech, Craiova 2001 (208 p)

2) Turcitu George, Şterbeţi Cătălin, Matematici speciale.Ecuaţii diferenţiale şi analiză complexă, Editura Radical, Craiova 2001,(192 p)

3) Bălan Trandafir, Şterbeţi Cătălin , Analiză complexa. Breviar teoretic şi culegere de probleme, Editura MJM, Craiova 2003, I.S.B.N.973-8156-75-0 (143 p)

4) Şterbeţi Cătălin, Capitole de matematici speciale.Breviar teoretic şi culegere de probleme, Editura Reprograph, Craiova, 2005, I.S.B.N. 973-671-70-X (134 p)

5) Bălan Virgil, Şterbeţi Cătălin, Capitole de Matematici Aplicate (programarea liniară, calculul probabilităţilor, statistica matematică) , Editura Reprograph, Craiova, 2005, I.S.B.N.973-671-69-6 (175 p)

6) Şterbeţi Cătălin, Matematici speciale, Editura Reprograph, Craiova,2007, I.S.B.N. 978-973-671-145-9 (124 p)

 

Educatie
Activitate didactica
Cercetare
Contacte
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               

 DMA          Membri