_ En Ro

Despre Noi
Structura

> Conducere
> Membri

Programe de Studiu

> Ciclul Licenta
> Ciclul Master
> Scoala Doctorala
> Cursuri Postuniversitare

Baza Materiala
Cercetare Stiintifica

> Centre de Cercetare
> Programe de Cercetare
> Rapoarte de Cercetare
> Manifestari Stiintifice

Relatii Internationale
Revista Physics AUC
Stiri / Evenimente
Pagina Studentilor
Admitere
Informatii Utile

> Orar
> Regulamente interne
> Structuri Afiliate
> Link-uri

Contact

Conferentiar Dr. Gabriela-Eugenia IACOBESCU

 

Informatii generale
Curriculum vitae

Activitati curente de predare
Activitati de cercetare
Informatii suplimentare

Informatii generale

In prezent, conferentiar la
Universitatea din Craiova
Facultatea de Fizica
Str. Al. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, 200585, Romania

Sala: C330B, Cladirea Centrala
Tel./Fax: +40 251 415077
Adresa de e-mail: gabrielaiacobescu at yahoo.com

 

CURRICULUM VITAE

Studii

Superioare: in perioada 1987-1991, la Universitatea din Craiova, Facultate de Stiinte, specializarea Fizica  

Doctorale: in perioada 1998-2005, la Universitatea “Politehnica” Bucuresti, domeniul fundamental Stiinte Exacte, domeniul Fizica, specialitatea Fizica Starii Condensate
Titlul tezei de doctorat: Efecte induse de campuri exterioare asupra unor mixturi de cristale lichide

 

Posturi didactice ocupate prin concurs

 • Septembrie 1991-Septembrie 1999, profesor la Scoala nr. 37 “Mihai Eminescu”, Craiova
 • Octombrie 1999–Februarie 2006 asistent la Catedra de Fizica 2, Facultatea de Fizica, Universitatea din Craiova
 • Martie 2006-Septembrie 2009, lector la Catedra de Fizica 2, Facultatea de Fizica, Universitatea din Craiova
 • Octombrie 2009-pana in prezent, conferentiar la Catedra de Fizica 2, Facultatea de Fizica, Universitatea din Craiova

 

Activitati curente de predare

Fizica semiconductorilor, adresata studentilor din anul IV de la Facultatea de Fizica, Universitatea din Craiova (domeniul Fizica, specializarea Fizica)
Probleme generale abordate:
Teoria elementara a starilor de impuritate, Statistica electronilor si golurilor in semiconductori, Fenomene de transport in semiconductori, Fenomene de contact in semiconductori, Fenomene optice in semiconductori, Efectul Gunn, Laseri cu semiconductori.

Analiza semnalelor bioelectrice, adresata studentilor din anul III de la Facultatea de Fizica, Universitatea din Craiova, (domeniul Fizica, specializarea Fizica medicala)
Probleme generale abordate: Originea semnalelor bioelectrice, Comportarea activa a membranei celulare, Modelarea surselor bioelectrice si a conductoarelor de volum, Activitatea electrica neuronala –EEG, Activitatea electrica a inimii –EKG, Stimularea electrica cardiaca – Pacing si Defibrilare, Alte semnale bioelectrice: Electrooculograma, Electroretinograma, Raspunsul Electroderm.

Materiale biodegradabile, adresata studentilor din anul III de la Facultatea de Fizica, Universitatea din Craiova, (sepcializarea Fizica Mediului, Colegiu)
Probleme generale abordate:
Materiale plastice si bioplastice, Standarde si teste de biodegradabilitate, Biocombustibli, Managementul deseurilor, Deseuri periculoase si impactul lor asupra mediului, Coduri de identificare a materialelor plastice, Liste pozitive.

Materiale semiconductoare, adresata studentilor din anul III de la Facultatea de Fizica, Universitatea din Craiova, (domeniul Fizica, specializarea Fizica informatica)
Probleme generale abordate:
Tipuri de materiale semiconductoare. Clasificari. Semiconductorii elementari –germaniul si siliciul (Principalele proprietati fizice si fizico-chimice. Structura cristalina. Diagrame de stare. Solutii solide. Defectele retelei cristaline. Procese de difuzie. Proprietati elastice. Structura de benzi. Ecuatia de miscare a electronului. Statistica electronilor. Fenomene de transport. Fenomene optice). Compusi de tipul AIIBVI (Proprietati fizice si fizico-chimice. Structura de benzi. Proprietati de transport. Proprietati optice). Compusi de tipul AIIIBV (Structura cristalina. Legaturi chimice. Structura de benzi. Recombinarea radianta. Proprietati optice. Fenomene de transport). Compusi de tipul AIIBV (Structura cristalina. Proprietati electrice si optice. Autoemisia electronica) Dispozitive si aparate pe baza de semiconductori.

Detectori, dozimetrie si radioprotectie, adresata studentilor din anul III de la Facultatea de Fizica, Universitatea din Craiova, (domeniul Fizica, specializarea Fizica medicala)
Probleme generale abordate:
Introducere (Caracterul dual al radiatiei, Notiunea de doza de radiatie, Utilizari ale radiatiilor). Protectia impotriva radiatiilor (Formularea problemei. Tipuri de particule ionizante. Marimi si unitati de masura). Calcule estimative ale dozelor. Principii dozimetrice. Marimi si unitati de masura. Caracteristici generale ale aparatelor de detectie. Tipuri de detectori. Masurarea contaminarii. Nivele actuale de iradiere a populatiei umane: fondul de radiatie naturala si artificiala; conceptul de “Doza cu semnificatie genetica” (DSG). Tehnici de iradiere utilizate in radioterapie: iradierea externa, iradierea interna. Domenii de aplicatie a iradierii terapeutice. Tipuri de tratamente radiologice.

Materiale semiconductoare avansate, dielectrici si feroelectrici, adresata studentilor din anul I master de la Facultatea de Fizica, Universitatea din Craiova, (domeniul Fizica, specializarea Fizica Materialelor)
Probleme generale abordate:
Heterostructuri semiconductoare, Nanostructuri semiconductoare, semiconductori polari, semiconductori magnetici, semiconductori organici, conductia electrica in dielectrici, tranzitia metal-dielectric, relaxarea dielectrica, switching and hysteresis loops, elemente de cristalografie a feroelectricilor, materiale feroelectrice, teoria polarizarii, Landau Primer pentru ferroelectrici, analogii si diferente dintre feroelectrici si feromagneti, aplicatii ale feroelectricilor.

 

Activitati de cercetare

Domenii de cercetare: Fizica starii condensate, Optoelectronica

Directii de cercetare:

 • Cristale lichide
 • Caracterizari microstructurale ale filmelor subtiri
 • Materiale multifunctionale avansate

 

LUCRARI STIINTIFICE REPREZENTATIVE

 

In reviste cotate ISI din strainatate

 1. M. Socaciu, M. Ursache, E. Petrescu, G. Iacobescu, Order parameter from (p-ethoxybenzylidene-)-p-n-butylaniline channeled spectra, Mod. Phys. Lett. B 15/25 (2001) 1131-1139
 2.  G. Rau, G. Iacobescu, V. Meltzer, A serie of new azoderivatives -synthesis and liquid crystal properties, Rev. Roum. Chem. 50/2 (2005) 119-124
 3. G. Stoenescu, G. Iacobescu, Fast electron irradiation effects on mos transistor microscopic parameters-experimental data and theoretical models, J. Optoelectron Adv M 7/3 (2005) 1629-1634
 4. C. Motoc, G. Iacobescu, The influence of UV irradiation on magneto-optical effects in azo-derivative doped liquid crystals, J. Optoelectron Adv M 7/6 (2005) 3111-3120
 5. C. Motoc, G. Iacobescu, Birefringence of azo-dye doped nematic liquid crystals, J. Optoelectron Adv M 8/1 (2006) 295-298
 6. C. Motoc, G. Iacobescu, Magneto-optic effects in nematic liquid crystal doped with azo-dyes, Mod Phys Lett B 20/17 (2006) 1015-1022
 7. C. Rosu, G. Iacobescu, C. Motoc, C. Topala, Thermally stimulated depolarization currents in a new cholesteric liquid crystal, Mod Phys Lett B 20/13 (2006) 777-786
 8. C. Motoc, G. Iacobescu, Magnetic field effects on the optical properties of an azo-dye doped liquid crystal, J Magn Magn Mater 306/1 (2006) 103-107
 9. N. Iutes-Petrescu, G. Iacobescu, M. Damian, T. Iutes-Petrescu, Rheological behaviour of the structure of products containing hydrocarbons with high molecular weight, Rev Chim-Bucharest 57/1 (2006) 91-95
 10. C. Topala, G. Iacobescu, B. Oprescu, C. Ducu, Optical and thermo-electrical effects in newly synthesized cholesteric compounds, Mat Sci Eng C 27 (2007) 1171-1173
 11. G. Rau, G. Iacobescu, S. Radu, V. Meltzer, G. D. Mogosanu, Synthesis of novel azoderivatives with mesomorphic properties, Rev Chim-Bucharest 58/8 (2007) 782-785
 12. G. Iacobescu, A. L. Paun, C. Cartoaje, Magnetically induced Freedericksz transition and relaxation phenomena in nematic liquid crystals doped with azo-dyes, J Magn Magn Mater 320/17 (2008) 180-184
 13. G. Iacobescu, P. Badea, The thermo-electro-optical effect: influence of the external and material parameters on the colours' succession, Optoelectron Adv M - RC 2/4 (2008) 216-218
 14. C. Topală, S. Anghel, B. Oprescu, G. Iacobescu, Optical method for studying phase transitions of thermotropic mesogeneous substances, Optoelectron Adv M - RC 2/8 (2008) 482 - 487
 15. O G Pompilian, M Osiac, G. E. Iacobescu, C P Lungu, Layer coatings of Re and Re-NiCr obtained by thermoionic vacuum arc technique, J. Optoelectron Adv M 11/11 (2009) 1779 - 1782
 16. I. Palarie, C. Dascalu, G. E. Iacobescu, Study on laser-induced ripple structures in dye-doped liquid crystal films in high-intensity regime, J. Optoelectron Adv M 12/1 (2010) 115 - 118
 17. I. Palarie, C. Dascalu G.E. Iacobescu, Controlling the orientation of microgrooves and the depth of the ripple structure in dye-doped liquid crystal cells, Liquid Crystals 37/2 (2010) 195 - 199
 18. V. Ionescu, M. Osiac, C.P. Lungu, O.G. Pompilian, I. Jepu, I. Mustata, G.E. Iacobescu, Morphological and structural investigations of Co – MgF2 granular thin films grown by thermionic vacuum arc, Thin Solid Films, In Press, Accepted Manuscript, Available online 19 February 2010

In proceedings-urile unor conferinte internationale

 1. M. Socaciu, C. Sarpe-Tudoran, J. Neamtu, G. Iacobescu, Cristina Sarpe-Tudoran, Study of absorption spectra changing with temperature for new synthesised liquid crystal, Proceedings of SIOEL, 64-66, 1998
 2. G. Iacobescu, P. Badea, Computer simulation of the thermo-electro-optical effect in liquid crystals, The 4-th International Colloquium "Mathematics in Engineering and Numerical Physics" (MENP-4), oct. 2006, Bucuresti, Proceedings of the fourth edition of the Colloquium "Mathematics in Engineering and Numerical Physics", Part II: Numerical Physics and Complexity, Ed. Printech, p. 88-92, ISBN978-973-718-761-1

Lectii invitate

 1. G. Iacobescu, New synthesized liquid crystals-experiments and computer simulation, Femtosecond Laser Group Seminar, Freie Universitaet Berlin, 9 Mars 2005
 2. C. Motoc, G. Iacobescu , The influence of non-mesogenic additives on magneto-optical properties of nematic liquid crystals, TPPE2005, Bucharest, Sept. 2005

Lucrari in reviste ale universitatilor recunoscute CNCSIS (12 lucrari)

 1. Annals of the University of Craiova Physics AUC
 2. UPB Scientific Bulletin

Monografii, cursuri universitare, carti de specialitate

 1. O. Bunescu, D. Murtaza, G. E. Iacobescu, Fizica Solidului – lucrari de laborator, Reprografia Universitatii din Craiova, 2003
 2. C. Motoc, G. E. Iacobescu, Cristale Lichide – Proprietati fizice si Aplicatii, Editura Universitaria, Craiova, 2004, ISBN 973-8043-443-3
 3. G. Stoenescu, G. E. Iacobescu, Notiuni de fizica, Agrometeorologie si Protectia Mediului, vol. I, vol. II, Editura Universitaria, Craiova, 2006, ISBN 973-742-433-6, 978-973-742-433-4, 973-742-434-4, 978-973-742-434-1
 4. G. E. Iacobescu, Materiale Semiconductoare – curs universitar, Editura Universitaria, Craiova, 2008, ISBN978-606-510-206-4
 5. G. E. Iacobescu, Efecte electrice si magnetooptice in cristale lichide dopate cu coloranti azoderivati, Editura Universitaria, Craiova, 2009, ISBN978-606-510-357-3

CONTRACTE DE CERCETARE

 1. STEPS TWO - Stakeholders Tune European Physics Studies  Two, http://www.stepstwo.eu/ Tipul programului: Lifelong Learning Programme, Subprogram - Multilateral Projects, Networks, Accompanying measures, Numarul contractului/anul: 142371-LLP-1-2008-1-BE/2008, Responsabil pentru partenerul 53, Universitatea din Craiova: G. E. Iacobescu
 2. OPTOMATEH. Tehnologii si materiale avansate pentru aplicatii in optoelectronica http://cis01.central.ucv.ro/proiectecercetare/optomateh/ , Tipul proiectului: PNII-CAPACITATI, Numarul contractului/anul: 126/2007, Director proiect: G. E. Iacobescu
 3. Proprietati electrice si optice ale unor cristale lichide noi utilizate ca materiale pentru optoelectronica, Tipul Proiectului: A, Numarul contractului/anul: 4636/1999, Cod CNCSIS: 84/1999, Tema 10, Director proiect: M. Socaciu, G. E. Iacobescu – membru
 4. Determinarea parametrului de ordonare orientationala din studii optice pentru mezofazele unor cristale lichide nou sintetizate, Tipul proiectului: A, Numarul contractului/anul: 35254/2001, Cod CNCSIS: 1382/2001, Tema 17, Director proiect: M. Socaciu, G. E. Iacobescu – membru
 5. Fenomene de suprafata si organizare in sisteme disperse cu fluide anizotrope, Tipul proiectului: CERES, Numarul contractului/anul: CEx05-D11-76/2005, Director proiect: S. Frunza, G. E. Iacobescu – membru in echipa de cercetare a partenerului 5, Universitatea "Politehnica" Bucuresti
 6. TEHNOPLAT OLTENIA. Platforma de cercetare-inovare interdisciplinara, formare si transfer de cunostinte, Tipul proiectului: Platforma tehnologica, Numarul contractului/anul: 39C/2006, Cod CNCSIS: 107/2006, Director proiect: G. Manolea, G. E. Iacobescu – membru
 7. MIPROEN - Mini instalatie de producere a energiei din surse regenerabile - aplicatie pentru microunitati si ansambluri rezidentiale, Tipul proiectului: PNII – PARTENERIATE, Numarul contractului/anul: 2738/2007, Director proiect: M. Culcer, G. E. Iacobescu – membru in echipa de cercetare a partenerului 1, University of Craiova
 8. EFES-TREL – Studiu si implementarea unei solutii tehnologice pentru sporirea eficientei energetice, a sigurantei si securitatii in transportul electic urban, Tipul proiectului: PNII – PARTENERIATE, Numarul contractului/anul: 3743/2007, Director proiect: P. Nicolae, G. E. Iacobescu – membru
 9. HPPMSCEN: Centru de Cercetare Fundamentala si Aplicativa in Plasme de Pulverizare Magnetica Pulsata de Inalta Putere, Tipul proiectului: PNII – CAPACITATI, Numarul contractului/anul: 180/2008, Director proiect: M. Osiac, G. E. Iacobescu – membru

 

INFORMATII SUPLIMENTARE

 • Membru al Societatii Romane de Fizica si al Societatii Europene de Fizica
 • Coordonator departamental ERASMUS la Facultatea de Fizica, Universitatea din Craiova
 • Recenzor la Plasma Processes & Polymers Journal, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KgaA
 • Membru al Corpului de Experti CDI inscris pe Portalul Expertilor CDI din Romania
 • Limbi straine cunoscute: engleza, franceza
 • Numar de citari: 16
 • Factorul individual cumulativ: 10