DEPARTAMENTUL DE FIZICĂ

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

En Ro  

Stiri / Evenimente
Admitere 2019
Despre Noi
Structura

> Conducere
> Membri

Programe de Studiu

> Ciclul Licenta
> Ciclul Master
> Scoala Doctorala
> Cursuri Postuniversitare

Baza Materiala
Cercetare Stiintifica

> Centre de Cercetare
> Programe de Cercetare
> Rapoarte de Cercetare
> Manifestari Stiintifice

Relatii Internationale
Revista Physics AUC
Pagina Studentilor
Informatii Utile

> Orar
> Regulamente interne
> Structuri Afiliate
> Link-uri

Contact
ADMITERE 2019
 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA, 3 ani, 180 credite

Latest NewsDomeniul FIZICĂ - 29 locuri buget şi 4 locuri taxă
Specializări

 • Fizică medicală
 • Fizică informatică

CALENDAR ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 09.09.2019 - 16.09.2019
 • Desfăşurarea probelor de concurs: Concurs de dosare (ierarhizarea candidaţilor se face în funcţie de media Examenului de Bacalaureat)
 • Afişare rezultate parţiale: 17.09.2019
 • Confirmarea locurilor, depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi: 18.09.2019 - 20.09.2019
 • Redistribuirea locurilor neconfirmate/Afişarea rezultatelor finale: 21.09.2019
 • Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire: 22.09.2019-24.09.2019

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

 • cerere de înscriere tip (se găseşte la Comisia de înscriere), diplomă bacalaureat în original (pentru promoţia 2019 adeverinţă de absolvire tip), foaie matricolă liceu în original, diploma de licenţă şi foaie matricolă/supliment în original (pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare), certificat de naştere (original şi copie), certificat de căsătorie (original şi copie, dacă este cazul), copie carte de identitate, 3 fotografii tip buletin, adeverinţă medicală tip M.S., acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de taxa de înscriere (orfani de ambii părinţi, copii ai personalului didactic preuniversitar sau universitar, copii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial).

Informatii generale admitere 2019 la Ciclul de Studii Universitare de Licenta

Metodologia concursului de admitere la Ciclul de Studii Universitare de Licenta pentru anul universitar 2019-2020

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT, 2 ani, 120 credite

Latest NewsDomeniul FIZICĂ - 1 loc buget şi 4 locuri taxă

 • Applied Physics

CALENDAR ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

 • Înscrierea candidaţilor: 13.09.2019 - 18.09.2019
 • Susţinere probă de competenţe lingvistice pentru programulApplied Physics: 19.09.2019
 • Interviu centrat pe preocupările ştiinţifice actuale ale candidatului precum şi pe planul de dezvoltare profesională personală: 20.09.2019
 • Afişare rezultate parţiale: 20.09.2019
 • Confirmarea locurilor, depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi: 21.09.2019-24.09.2019
 • Redistribuirea locurilor neconfirmate/Afişarea rezultatelor finale: 25.09.2019
 • Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire: 25.09.2019 - 26.09.2019

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

 • cerere de înscriere tip, diplomă bacalaureat în original, diploma de licenţă în original (pentru promoţia 2019 adeverinţă de absolvire tip în original), foaie matricolă/supliment la diplomă în original, certificat de naştere (original şi copie), copie carte de identitate, 3 fotografii tip buletin, adeverinţă medicală tip M.S., acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de taxa de înscriere (orfani de ambii părinţi, copii ai personalului didactic preuniversitar sau universitar, copii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial).

Informatii generale admitere 2019 la Ciclul de Studii Universitare de Masterat

Metodologia concursului de admitere la Ciclul de Studii Universitare de Masterat pentru anul universitar 2019-2020