CVIU
Site oficial CVIU
Staff UCV
Parteneri
Contact
Pagina Universitatii

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1 "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere"

Domeniul major de intervenţie 1.2 "Calitate în învăţământul superior"

Titlul proiectului:

"Comunitate virtuală interuniversitară pentru ştiinţă, tehnologie,inovare şi valorificare a proprietăţii intelectuale"


Cod Contract: POSDRU/86/1.2/S/56872 din 04.08.2010

Beneficiar: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Universitatea POLITEHNICA Bucureşti (Parter P1)

Rector/delegat: Prof.univ.dr.ing. Anton Hadăr

Obiectivul general al proiectului vizează educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere prin dezvoltarea calităţii comunicării, îmbunătăţirea serviciilor oferite studenţilor şi profesorilor, în scopul creşterii gradului de inserţie a studenţilor pe piaţa muncii, dezvoltarea rutelor flexibile de învăţare pe tot parcursul vieţii, creşterea accesului la educaţie şi formare, prin promovarea reţelelor virtuale de ştiinţă, tehnologie, inovare şi de valorificare a proprietăţii intelectuale din universităţi.

Obiectivele specifice sunt:

  • Dezvoltarea de abilităţi pentru personalul didactic şi studenţii din universităţi, prin extinderea oportunităţilor de învăţare, promovarea ştiinţei, tehnologiei, inovării şi valorificarea proprietăţii intelectuale, folosind transferarea cunoştinţelor către o bază comună, precum şi posibilitatea de a relaţiona virtual.
  • Crearea de canale de valorificare a proprietăţii intelectuale, de comunicare şi de informare pentru membrii echipelor de cercetare universitară, studenţii şi profesorii consorţiului, prin realizarea de instrumente şi metodologii pentru testarea, înregistrarea, validarea datelor şi supunerea acestora spre consultare şi testare.
  • Dezvoltarea de reţele de laboratoare virtuale, în care temele şi rezultatele acestor experimente pot face obiectul studiului obligatoriu din cadrul unui curs din curricule universitare.
  • Proiectul va urmări întregul ciclu de viaţă al participărilor la aceste comunităţi, de la faza de înscriere, la participare, interacţiune, mentoring.
  • Propunerea, promovarea şi desfăşurarea de evenimente ştiinţifice, la care pot participa reprezentanţi din toate universităţile partenere, în urma cărora se pot dezvolta proiecte şi se pot realiza schimburi de experienţă.
  • Dezvoltarea intrumentelor de evaluare şi promovare a ştiinţei, tehnologiei, inovării şi valorificarii proprietăţii intelectuale în învăţământul superior.

Copyright © Universitatea din Craiova. | Ultima actualizare: 12.07.2011 Cautare | Contact | Harta Site | Design