Pagina in Romana This Page in English Cette page au Francais Universitatea din Craiova
Structura
Activitate Contractuala
Prezentare proiecte de cercetare
Centre de Cercetare
Platforme / laboratoare de formare si cercetare interdisciplinara
Doctorat
Manifestari Stiintifice
Publicatii
Regulamente,strategii,alte documente
Raport de autoevaluare
Rapoarte privind activitatea de cercetarea stiintifica
Pagina Universitatii

Informatii actualizate la:
 

Anul 2008Lista manifestarilor stiintifice:


 

Data: 2008-12-12
Titlul: Simpozionul internaţional „Politica de vecinătate şi noul spirit european”
Organizator: Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
Locatia: Belgrad

Data: 2008-11-28
Titlul: Simpozionul cu participare internaţională ,,Agricultura durabilă-agricultura viitorului”
Organizator: Facultatea de Agricultură
Locatia: Craiova

Data: 2008-11-21
Titlul: Simpozionul internaţional ”Social modernisation and the global developement”
Organizator: Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
Locatia: Craiova

Data: 2008-11-14
Titlul: Simpozionul naţional ”Stat şi societate în Europa”
Organizator: Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
Locatia: Craiova

Data: 2008-11-13
Titlul: The 7th international conference language, literature and cultural policies / interfaces
Organizator: Facultatea de Litere
Locatia: Craiova

Data: 2008-11-12
Titlul: Workshop “Competenţe în management şi marketing”
Organizator: Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Locatia: Craiova

Data: 2008-11-10
Titlul: Al III-lea Congres Naţional al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din România
Organizator: Facultatea de Teologie
Locatia: Mânăstirea Tismana, Gorj

Data: 2008-11-10
Titlul: Simpozion regional de Chimie “Contribuţii la creşterea calităţii învăţămantului şi cercetării în domeniul chimiei”
Organizator: Facultatea de Chimie
Locatia:

Data: 2008-11-07
Titlul: Conferinţa Internaţională Comunicare, Identitate, Context
Organizator: Facultatea de Litere
Locatia: Craiova

Data: 2008-10-28
Titlul: Simpozionul naţional ”90 de ani de la Unirea Transilvaniei cu România”
Organizator: Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
Locatia: Craiova

Data: 2008-10-24
Titlul: Simpozionul ştiinţific cu participare internaţională „Horticultura durabilă – priorităţi şi perspective”
Organizator: Facultatea de Horticultură
Locatia: Craiova

Data: 2008-10-23
Titlul: Congres Internaţional “Ştiinţa şi managementul automobilelor şi tractoarelor SMAT 2008”
Organizator: Facultatea de Mecanică
Locatia: Craiova

Data: 2008-10-20
Titlul: 1st International Symposium on Multimedia – Applications and Processing (MMAP08)
Organizator: Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică
Locatia: Wisla, Polonia

Data: 2008-10-09
Titlul: Conferinţa Internaţională-International Conference on applied and theoretical electricity – ICATE 2009 – 9th
Organizator: Facultatea de Electrotehnică
Locatia:

Data: 2008-10-09
Titlul: Symposium on Cryoelectrotechnics and Cryogenics SCC11
Organizator: Facultatea de Electrotehnică
Locatia: Craiova

Data: 2008-10-06
Titlul: International Workshop “Anomalous transport in fusion plasmas”
Organizator: Facultatea de Fizică
Locatia: Craiova

Data: 2008-10-03
Titlul: Simpozionul internaţional ”Merleau-Ponty : a phenomenology of life“
Organizator: Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
Locatia: Craiova

Data: 2008-10-02
Titlul: Simpozionul internaţional: “Geographical environment and cross-border cooperation within the lower basin of the Danube”, „Mediul geografic şi cooperarea transfrontalieră în Bazinul Inferior al Dunării”
Organizator: Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane.
Locatia: Craiova

Data: 2008-09-18
Titlul: 2nd International Symposium on Intelligent and Distributed Computing (IDC2008)
Organizator: Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică
Locatia: Catania, Italia

Data: 2008-09-17
Titlul: Simpozionul Internaţional “Teologie şi spiritualitate în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorului”
Organizator: Facultatea de Teologie
Locatia: Craiova

Data: 2008-09-13
Titlul: 8th International Conference on Artificial Intelligence and Digital Communications
Organizator: Facultatea de Matematică-Informatică
Locatia: Craiova

Data: 2008-09-10
Titlul: Seminarul naţional de mecanisme
Organizator: Facultatea de Mecanică
Locatia: Craiova

Data: 2008-09-07
Titlul: Lucrările comisiei mixte a istoricilor ruşi şi români
Organizator: Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
Locatia: Craiova

Data: 2008-07-28
Titlul: 1st International Workshop on Social and Personal Computing for Web-Supported Learning Communities (SPeL 2008)
Organizator: Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică
Locatia: Turku, Finlanda

Data: 2008-07-08
Titlul: Workshop “Materiale inteligente şi aplicaţiile acestora în inginerie şi medicină”,
Organizator: Facultatea de Mecanică
Locatia: Craiova

Data: 2008-06-27
Titlul: Congres - Dreptul la Identitate, Suveranitate şi Politicile de Integrare a Minorităţilor
Organizator: Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative
Locatia: Craiova

Data: 2008-06-06
Titlul: Conferinţă naţională cu participare internaţională:”Exerciţiul fizic - mijloc complex şi modern de promovare a sănătăţii”
Organizator: Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Locatia: Craiova

Data: 2008-06-06
Titlul: Curs şi workshop: ”Evaluarea şi recuperarea umărului posttraumatic”
Organizator: Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Locatia: Craiova

Data: 2008-06-01
Titlul: Sesiunea de comunicări a şcolii doctorale de matematică
Organizator: Facultatea de Matematică-Informatică
Locatia: Craiova

Data: 2008-06-01
Titlul: Workshop “Analiza economico-financiară – premisă a asigurării competitivităţii şi stabilităţii în mediul de afaceri”
Organizator: Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Locatia: Craiova

Data: 2008-05-30
Titlul: Conferinţa internaţională “Competitivitate şi stabilitate în economia bazată pe cunoaştere”
Organizator: Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Locatia: Craiova

Data: 2008-05-25
Titlul: 9th International Carpathian Control Conference, ICCC’2008
Organizator: Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică
Locatia: Sinaia

Data: 2008-05-24
Titlul: Clasic şi modern in predarea fizicii
Organizator: Facultatea de Fizică
Locatia: Craiova

Data: 2008-05-24
Titlul: Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice a elevilor şi studenţilor
Organizator: Facultatea de Fizică
Locatia: Craiova

Data: 2008-05-16
Titlul: Concurs interjudeţean de fizică “Liviu Tătar”
Organizator: Facultatea de Fizică
Locatia: Drobeta Turnu Severin

Data: 2008-05-16
Titlul: Simpozionul naţional studenţesc ”Sfănta Scriptură, izvor viu al vieţii creştine şi al teologiei ortodoxe
Organizator: Facultatea de Teologie Ortodoxă
Locatia: Mânăstirea Tismana, Gorj,

Data: 2008-05-15
Titlul: Sesiunea anuală a Cercurilor ştiinţifice studenţeşti
Organizator: Facultatea de Fizică
Locatia: Craiova

Data: 2008-05-15
Titlul: Zilele Facultăţii de Fizică
Organizator: Facultatea de Fizică
Locatia: Craiova

Data: 2008-05-09
Titlul: Concurs studenţesc de programare „Best programmer”
Organizator: Facultatea de Matematică-Informatică
Locatia: Craiova

Data: 2008-05-09
Titlul: Simpozionul naţional „România şi consecinţele aderării la Uniunea Europeană”
Organizator: Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
Locatia: Craiova

Data: 2008-05-06
Titlul: The 6th International Spring School and workshop on Quantum Field Theory and Hamiltonian Systems
Organizator: Facultatea de Fizică
Locatia: Călimăneşti-Căciulata

Data: 2008-05-01
Titlul: A XXX-a ediţie a Concursului Gh.Ţiţeica şi a Sesiunii de comunicări pentru cadrele didactice
Organizator: Facultatea de Matematică-Informatică
Locatia: Drobeta-Tr.Severin

Data: 2008-04-17
Titlul: Workshop “Finanţe-provocările viitorului”
Organizator: Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Locatia: Craiova

Data: 2008-04-10
Titlul: Reglementări legale privind faptele de corupţie, combaterea şi prevenirea acestora
Organizator: Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative
Locatia: Craiova

Data: 2008-04-07
Titlul: Simpozionul naţional „Basarabia – pământ românesc – 90 ani de la Unirea Basarabiei cu România”
Organizator: Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane
Locatia: Craiova

Data: 2008-04-03
Titlul: Microtechnologii in nanobiomedicina µ-tech NANOBIOMED
Organizator: Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice
Locatia: Drobeta Turnu Severin

Data: 2008-04-01
Titlul: Sesiunea ştiinţifică a studenţilor Facultăţii de Horticultură
Organizator: Facultatea de Horticultură
Locatia: Craiova

Data: 2008-02-22
Titlul: Colocviul Internaţional de Exegeze şi Traductologie Marin Sorescu
Organizator: Facultatea de Litere
Locatia: Craiova

 

Copyright © Universitatea din Craiova. | Ultima actualizare: 30-09-2023 Cautare | Contact | Harta Site | Design

Facultatile Universitatii din Craiova:
Departamente, adrese de interes:
Ministerul Educatiei si Cercetarii, Tineretului si Sportului Agentia Romana de Asigurare a Calitatii în Învatamantul Superior Portalul Uniunii Europene RoEduNet Proiecte strategice pentru Invatamantul Superior

Universitatea din Craiova

adresa: str. A. I. Cuza nr.13, Craiova, Romania, cod postal: 200585
tel: +40 251 414398, fax: +40 251 411688

Universitatea din Craiova este inregistrata ca operator in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal, gestionat de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter personal, sub nr. 10883, avand ca scop declarat "gestionarea bazei de date a cursantilor".