DEPARTAMENTUL DE FIZICĂ

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII

En Ro  

Despre Noi
Structura

> Conducere
> Membri

Admitere
Programe de Studiu

> Ciclul Licenta
> Ciclul Master
> Scoala Doctorala
> Cursuri Postuniversitare

Baza Materiala
Cercetare Stiintifica

> Centre de Cercetare
> Programe de Cercetare
> Rapoarte de Cercetare
> Manifestari Stiintifice

Relatii Internationale
Revista Physics AUC
Stiri / Evenimente
Pagina Studentilor
Informatii Utile

> Orar
> Regulamente interne
> Structuri Afiliate
> Link-uri

Contact
Relatii Internationale: Recunoasterea rezultatelor perioadei de studiu in strainatate
   
   
   
   
 

În conformitate cu Legea privind ratificarea Conventiei Europene cu privire la echivalarea generală a perioadelor de studii universitare şi a Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3043 din 13.01.2000, privind recunoaşterea perioadelor de studii efectuate în alte instituţii stabilite prin acorduri, contracte şi programe internaţionale şi în temeiul Regulamentului privind recunoaşterea perioadelor de studii efectuate în alte instituţii pe baza unor acorduri, contracte sau programe internaţionale, adoptat de Biroul Senatului Universităţii din Craiova la data de 20.01.2002, perioada de studii în străinatate înlocuieşte prin recunoaştere perioada corespunzătoare de studii la Facultatea de Fizică a Universităţii din Craiova.  

Echivalarea se face pe baza acordului bilateral pentru mobilităţi ERASMUS încheiat de Facultatea de Fizică cu universitatile partenere, a Acordului de Studii tripartit ("Learning Agreement") încheiat în acest sens, precum şi a certificatului matricol eliberat de universitatea parteneră la încheierea mobilităţii.
În consecinţă, toate obligaţiile de frecvenţă ale studentului (participări la cursuri, seminarii, lucrări practice etc.) pentru perioada respectivă, stabilite conform planurilor de învăţământ în vigoare pentru Facultatea de Fizică, sunt considerate satisfăcute, studentul fiind exonerat de orice îndatorire în acest sens.

Rezultatele obţinute de student (note şi credite) prin promovarea examenelor şi a celorlalte forme de verificare la universitatea parteneră, se recunosc în conformitate cu Acordul de Studii ("Learning Agreement") şi se trec în Suplimentul la Diplomă.

Secretariatul Facultăţii de Fizică va păstra în dosarul personal al studentului, până la absolvire, un exemplar al prezentei decizii, precum şi Acordul de Studii ("Learning Agreement") şi certificatul matricol eliberat de instituţia parteneră, în original.