DEPARTAMENTUL DE FIZICĂ

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII

En Ro  

Despre Noi
Structura

> Conducere
> Membri

Admitere
Programe de Studiu

> Ciclul Licenta
> Ciclul Master
> Scoala Doctorala
> Cursuri Postuniversitare

Baza Materiala
Cercetare Stiintifica

> Centre de Cercetare
> Programe de Cercetare
> Rapoarte de Cercetare
> Manifestari Stiintifice

Relatii Internationale
Revista Physics AUC
Stiri / Evenimente
Pagina Studentilor
Informatii Utile

> Orar
> Regulamente interne
> Structuri Afiliate
> Link-uri

Contact
Relatii Internationale: Procedura de selectie a studentilor ERASMUS
   
   
 

Criterii de eligibilitate:
- să aibă cetăţenie română;
- să fie student/masterand/doctorand al Facultăţii de Fizică;
- să fie absolvent cel puţin al primului an de studii;
- să nu fi beneficiat de un alt stagiu ERASMUS;
- să promoveze un test de limbă străină.

Criterii generale de selecţie:
- să aibă rezultate academice bune în anul universitar anterior;
- să prezinte o scrisoare de intenţie;
- să prezinte un curriculum vitae.

Informarea candidaţilor trebuie să se realizeze înaintea sau în momentul selecţiei, în legătură cu:
- oportunităţile de mobilitate şi universităţile partenere;
- recunoaşterea academică (sistemul de credite transferabile);
- finanţarea în Programul ERASMUS (grantul ERASMUS nu este destinat acoperirii integrale a cheltuielilor în străinătate);
- condiţiile de viaţă în străinătate etc.

Selecţia se face în luna martie sau cel târziu în luna aprilie. Lista studenţilor selectaţi pentru ambele semestre se va transmite Biroului Programe Comunitare (ERASMUS) până la 30 aprilie şi va cuprinde: nume, prenume, data naşterii, BI, CNP, adresa, e-mail, telefon, anul de studii în care se află studentul în momentul selecţiei, universitatea-gazdă, durata stagiului şi semestrul în care se realizează.Lista va fi însoţită de un proces verbal al selecţiei, care să menţioneze membrii comisiei (minim 3 membri - prodecanul responsabil de Relaţii Internaţionale şi doi membrii din corpul profesoral al facultăţii), criteriile urmate şi desfăşurarea selecţiei, şi care trebuie să aibă în anexă lista titularilor, lista rezervelor.