_ En Ro

Despre Noi
Structura

> Conducere
> Membri

Programe de Studiu

> Ciclul Licenta
> Ciclul Master
> Scoala Doctorala
> Cursuri Postuniversitare

Baza Materiala
Cercetare Stiintifica

> Centre de Cercetare
> Programe de Cercetare
> Rapoarte de Cercetare
> Manifestari Stiintifice

Relatii Internationale
Revista Physics AUC
Stiri / Evenimente
Pagina Studentilor
Admitere
Informatii Utile

> Orar
> Regulamente interne
> Structuri Afiliate
> Link-uri

Contact

Profesor Dr. Petre ROTARU

 

Informatii generale
Curriculum vitae

Activitati curente de predare
Activitati de cercetare
Informatii suplimentare

Informatii generale

In prezent, profesor la
Universitatea din Craiova
Facultatea de Fizica
Str. Al. I. Cuza, Nr. 13
Craiova, 200585, Romania

Sala: C330, Cladirea Centrala
Tel./Fax: +40 251 415077
Adresa de e-mail: protaru at central.ucv.ro

 

CURRICULUM VITAE

DATA SI LOCUL NASTERII: 12.08.1950, Craiova, Dolj

Studii

Superioare: in perioada 1969-1973, Universitatea din Craiova, Facultatea de Chimie, profilul Fizica-Chimie
Titlul lucrarii de diploma: Principiul lui Mach si posibila anizotropie a masei inerte

Doctorale:

 • in perioada 1990-1996, la Insitutul de Fizica Atomica, domeniul fundamental Stiinte Exacte, domeniul Fizica, specialitatea Fizica starii condensate
  Titlul tezei de doctorat: Interactii locale si structure in sisteme catalitice
 • in perioada 1975-1985, la Institutul Politehnic Bucuresti, domeniul fundamental Stiinte Exacte, domeniul Chimie, specialitatea Chimie fizica
  Titlul tezei de doctorat: Aplicarea reactorului cu amestecare perfecta la caracterizarea unor catalizatori industriali

 

Posturi didactice ocupate prin concurs

 • Septembrie 1978-August 1990, asistent la Catedra de Fizica, Facultatea de Stiinte ale Naturii, Universitatea din Craiova;
 • Septembrie 1990-August 1998, lector la Catedra de Fizica 2, Facultatea de Stiinte, Universitatea din Craiova;
 • Septembrie 1998-pana in prezent, conferentiar la Catedra de Fizica 2, Facultatea de Fizica, Universitatea din Craiova;

 

Activitati curente de predare

 • Fizica moleculara si caldura, disciplina adresata studentilor din anul I de la Facultatea de Fizica, Universitatea din Craiova
 • Fizica generala, disciplina adresata studentilor din anul I de la Facultatea de Chimie, Universitatea din Craiova
 • Fizica, disciplina adresata studentilor din anul I de la Facultatea de Inginerie in Electromecanică, Mediu şi Informatică Industrială Universitatea din Craiova
 • Elaborarea materialelor, disciplina adresata studentilor din anul I de la programul de masterat Fizica Materialelor, Universitatea din Craiova

 

Activitati de cercetare

Domenii de cercetare: fizica experimentala

Subdomenii de cercetare (si tematica abordata):

 • Proprietati termice ale materialelor
 • Interacţii interfazice
 • Cataliză eterogenă:
   • Fizica catalizatorilor
   • Procese catalitice
   • Cinetica eterogenă

 

LUCRARI STIINTIFICE REPREZENTATIVE

 

In reviste cotate ISI

 1. V. Kuncser, A. Avramescu, G. Filoti, P. Rotaru, R. Podgorsek, M. Biebricher, H. Franke, Optical and Mossbauer study of the real time holographic organometallic material  Fe:PVA, Journal of Alloys and Compounds, 256, 1997, 269-275
 2. G. Filoti, V. Kuncser, I. Prisecaru, P. Rotaru, C. N. Turcanu, Mossbauer Spectroscopy Applied to Radioactive Waste Processing, Hyperfine Interactions, 112(1-4), 1998, 201-204    
 3. P. Rotaru, S. I. Blejoiu, R. Constantinescu, N. Pometescu, F. Uliu, O. Bunescu, Perfectly stirred catalytic reactor, Applied Catalysis. A: General, 166(2), 1998, 363-373
 4. N. Pometescu, M. Negrea, P. Rotaru, The Anomalous particle flux induced by electromagnetic turbulence, Plasma Physics and Controlled Fusion, 40(7), 1998, 1383-1398
 5. P. Rotaru, S.I. Blejoiu, Kinetics and mechanism of CO2 methanation on a nickel catalyst, Journal of the Indian Chemical Society, 78(7), 2001, 343-351
 6. P. Rotaru, S.I. Blejoiu, Kinetics and mechanism of reverse water-gas shift reaction on a Cu-ZnO-Al2O3 catalyst, Journal of the Indian Chemical Society, 78(7), 2001, 352-359
 7. P. Rotaru, S. I. Blejoiu, Influence of tabletting pressure upon internal morphology of a Fe2O3-Cr2O3 catalyst, European Physical Journal  - Applied Physics, 16(3) 2001, 167-173 
 8. V. Voiculescu, P. Rotaru, C. Spanu, M. Mateescu, Maximum conversion in presence of iert gas, Journal of Indian Chemical Society, 80(2), 2003, 110-119
 9. V. Voiculescu, M. Mateescu, S.I. Blejoiu, P. Rotaru, Influence of inert gas on isoconversion curves and equilibrium conversion, Journal of Indian Chemical Society, 80(2), 2003, 120-126
 10. M. Bulinski, V. Kuncser, C. Plapcianu, S. Krautwald, H. Franke, P Roatru, G. Filoti, Optical and electronic properties of polyvinyl alcohol doped with pairs of mixed valence metal ions, Journal of Physics D: Applied Physics, 37(17), 2004, 2437-2441
 11. P. Rotaru, S. I. Blejoiu, M. Stanciu, G. Stoenescu, M. Mateescu, V. Voiculescu, The influence of the tabletting pressure upon the textural and diffusional properties of a Fe2O3-Cr2O3 catalyst, Microporous and Mesoporous Materials, 83(1-3), 2005, 159-164 
 12. A. Rotaru, A. Kropidlowska, A. Moanta, P. Rotaru, E. Segal, Thermal decomposition kinetics of some aromatic azomonoethers. Part II. Non isothermal study of three liquid crystals in dynamic air atmosphere, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 92(1), 2008, 233-238  
 13. A. Rotaru, C Constantinescu, P. Rotaru, A. Moanta, M. Dumitru, M. Socaciu, M. Dinescu, E. Segal, Thermal analysis and thin films deposition by matrix assisted pulsed laser evaporation of a 4CN type azomonoether, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 92(1), 2008, 279-284
 14. A. Rotaru, I. Nicolaescu, P. Rotaru, C. Neaga, Thermal characterization of humic acids and other components of raw coal, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 92(1), 2008, 297-300
 15. A. Rotaru, M. Goşa, P. Rotaru, Computational thermal and kinetic analysis. Software for non-isothermal kinetics by standard procedure, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 94(2), 2008, 367-371
 16. A. Rotaru, A. Moanta, P. Rotaru, E. Segal, Thermal decomposition kinetics of some aromatic azomonoethers. Part III. Non-isothermal study of 4-[(4-chlorobenzyl)oxy]-4’-chloroazobenzene in dynamic air atmosphere, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 95(1), 2009, 161-166
 17. A. Rotaru, A. Mietlarek-Kropidłowska, C. Constantinescu, N. Scărisoreanu, M. Dumitru, M. Strankowski, P. Rotaru, V. Ion, C. Vasiliu, B. Becker, M. Dinescu, CdS thin films obtained by thermal treatment of cadmium(II) complex precursor deposited by MAPLE technique, Applied Surface Science 255(15), 2009, 6786–6789 
 18. A. Rotaru, G. Bratulescu, P. Rotaru, Thermal analysis of azoic dyes: Part I. Non-isothermal decomposition kinetics of [4-(4-chlorobenzyloxy)-3-methylphenyl](p-tolyl)diazene in dynamic air atmosphere, Thermochimica Acta, 489(1-2), 2009, 63–69
 19. S. Degeratu, P. Rotaru, Gh. Manolea, H. O. Manolea, A. Rotaru, Thermal characteristics of Ni–Ti SMA (shape memory alloy) actuators, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 97(2), 2009, 695-700
 20. A. Rotaru, A. Moanţă, G. Popa, P. Rotaru, E. Segal, Thermal decomposition kinetics of some aromatic azomonoethers Part IV. Non-isothermal kinetics of 2-allyl-4-((4-(4-methylbenzyloxy)phenyl) diazenyl)phenol in air flow, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 97(2), 2009, 485-491
 21. A. Rotaru, C. Constantinescu, A. Mândruleanu, P. Rotaru, A. Moldovan, K. Győryová, M. Dinescu, V. Balek, Matrix assisted pulsed laser evaporation of zinc benzoate for ZnO thin films and non-isothermal decomposition kinetics, Thermochimica Acta, 498 (1-2), 2010, 81–91
 

Lucrari in reviste de categoriile B, B+ si ale Academiei: peste 40

Monografii, cursuri universitare, carti de specialitate

 1. P. Rotaru, Fizica generalaMecanica, Editura Universitaria, Craiova, 1998, 307 pagini, ISBN 973-9271-24-2
 2. V. Voiculescu, P. Rotaru, Teorema variatiei energiei cinetice aplicata la rezolvarea unor probleme de fizica, Editura SITECH, Craiova, 2000, 280 pagini, ISBN 973-8025-66-5
 3. P. Rotaru, Fizica suprafetelor, Reprografia Universitatii din Craiova, 1997, 206 pagini

CONTRACTE DE CERCETARE

 1. Materiale hibride obţinute prin grefarea complecşilor metalici pe suporţi funcţionalizaţi şi aplicaţiile lor în oxidări biomimetice. Numarul contractului/anul; perioada de derulare: 172/2007; 2007 Tipul grantului: Modulul I CEEX Codul CNCSIS: C50/2006, Calitatea: Cercetator
 2. TEHNOPLAT OLTENIA - “Platforma de cercetare-inovare interdisciplinara, formare si transfer de cunostinte”, Numar contract 39C/23.08.2006; 2006-2008, Tip program: PLATFORMA TEHNOLOGICA, Calitatea: Membru participant
 3. Studiul termogravimetric al unor materiale organice cu aplicatie in agricultura, Numarul contractului/anul; perioada de derulare: 11595/08.09.2008; 2008, Tipul grantului: Contract de cercetare Codul CNCSIS: 57G/2007, Calitatea: Responsabil contract
 4. Dezvoltarea unor noi fertilizanti organo-minerali si implementarea unui management integrat al administrarii acestora in scopul protectiei mediului, conservarii si utilizarii durabile a resurselor naturale, Numarul contractului/anul; perioada de derulare: 135080/06.04.2009; 2009-2010 Tipul grantului: MAKIS Coordonator ICPA Bucuresti Codul 142018/2009, Calitatea: Responsabil de proiect

 

INFORMATII SUPLIMENTARE

 • Membru: Societatea Romana de Fizică, Societatea Europeană de Fizica, Societatea Romana de Chimie, Societatea Romana de Cataliză, Societatea Europeană de Cataliză, Comisia de Analiză Termică şi Calorimetrie a Academiei Române
 • Referent la revista Materials Reserch Bulletin
 • Numar de citari: 30
 • Factorul individual cumulativ: 12