Facultatea de Litere

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Structura organizatorică şi juridică


Conducerea Facultăţii de Litere
  • PRODECAN pentru Centrul Universitar Severin: Prof.univ.dr. Codruţa-Mirela Stănişoară
  • SECRETAR ŞEF: Vania Niculescu
  • DIRECTOR ID: Lect.univ.dr. Aloisia Şorop


 © 2013.Facultatea de Litere.Toate drepturile rezervate.

Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, str.A.I.Cuza, nr.13; tel.: 0251.41.44.68