Facultatea de Litere

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

- ACCESUL TĂU ÎN EUROPA ! -

Pentru evaluarea nivelului de competenţă lingvistică

Scurtă prezentare


Centrul de Limbi Moderne INTERLINGUA este o iniţiativă  a Facultăţii de Litere, Universitatea din Craiova. Înfiinţat în 2005, acest centru funcţionează în conformitate cu standardele lingvistice ale Uniunii Europene şi urmează politica lingvistică şi multiculturală a Facultăţii de Litere.


Centrul de Limbi Moderne INTERLINGUA răspunde unei nevoi constante pe plan local şi regional de a crea competenţe în domeniul următoarelor limbi moderne: engleză, franceză, germană, italiană şi spaniolă.


Centrul de Limbi Moderne INTERLINGUA asigură condiţii favorabile de învăţare şi testare a celor doritori să îşi formeze sau să îşi perfecţioneze competenţa de comunicare într-una din limbile moderne enumerate mai sus, dispunând de personal didactic calificat şi specializat în ţară şi în străinătate, scopul fiind acela de a oferi paşaportul lingvistic indispensabil pregătirii profesioniştilor autentici, în contextul globalizării.


Activităţi


Cursuri de limbi moderne pentru:
• pregătirea cursanţilor pentru susţinerea examenelor de tip: Cambrige, TOEFL, DILF-DELF-DALF, TELC, Deutsches Sprachdiplom, Test Daf, ÖSD etc.
• învăţarea limbilor moderne în scopuri specifice (pentru afaceri, pentru domeniul medical, pentru domeniul juridic, pentru domeniul bancar etc)
• pregătirea cadrelor didactice în vederea susţinerii examenului de definitivat:
- modul I – Metodica predării limbii engleze/ franceze/ germane/  italiene/spaniole
- modul II – Limba engleză/ franceză/ germană/ italienă/spaniolă
- modul III – Literatură engleză/ franceză/ germană/ italienă/spaniolă
• pregătirea în vederea obţinerii gradelor didactice: Didactica specialităţii: predarea limbii şi  literaturii străine
• pregătirea elevilor în vederea promovării diferitelor examene: admitere pentru clasele bilingve, bacalaureat etc.

Cursul de pregătire în vederea promovării cu succes a examenului IELTS începe pe 20 februarie 2017, are o durată de 50 de ore, iar tariful este de 500 lei. Pentru înscriere trebuie completată o cerere tip şi depusă la secretariatul Facultății de Litere sau trimisă pe adresa de email a Centrului de Limbi Moderne Interlingua, interlinguacraiova@yahoo.com, până la data de 17 februarie 2017.

Examenul IELTS, organizat de British Council în colaborare cu Universitatea din Craiova, este programat pentru data 29 aprilie 2017 la Universitate. Data limită pentru înscrierea la examen este 24 martie 2017.


Traducere şi revizie
Centrul de Limbi Moderne INTERLINGUA vine în întâmpinarea nevoilor solicitanţilor oferind consultanţă pentru traducerea textelor de specialitate din diverse domenii, pentru evaluarea şi validarea traducerilor de texte literare sau de texte de specialitate şi chiar pentru traduceri legalizate – multe cadre didactice fiind traducători autorizaţi, experţi lingvişti abilitati de Ministerul de Justiţie să traducă în scris acte de tip oficial şi internaţional utilizate de către instituţiile statutului şi de către cele internaţionale.

De asemenea, o altă activitate, la fel de importantă, a Centrul de limbi moderne INTERLINGUA este aceea de traducere a documentelor oficiale și de prezentare şi promovare a Universității din Craiova, a documentelor de prezentare a facultăţilor, a site-ului Universităţii şi a paginilor web ale facultăţilor, precum și activitatea de traducere a materialelor solicitate de mediul extern al Universității din Craiova, în baza unui protocol de colaborare.


Testarea competenţelor lingvistice
De asemena, Centrul de Limbi Moderne INTERLINGUA organizează examene pentru obţinerea certificatelor de competenţă lingvistică şi cursuri de pregătire specializată pentru aceste examene. Certificatele eliberate au avizul Ministerului Educaţiei Naţionale şi sunt recunoscute în tot spaţiul Uniunii Europene. Examinarea pentru obţinerea acestor certificate parcurge toate etapele prevăzute de Cadrul european de referinţă pentru limbile moderne: exprimare scrisă şi orală, înţelegere scrisă şi orală, interacţiune şi spontaneitate în comunicare.


Programul de funcţionare

Înscrierile se fac online, cu minim 48 de ore înainte de susţinerea evaluării nivelului de competenţă lingvistică; cererea se poate descărca în format electronic de pe site-ul Interlingua şi trimisă pe adresa - interlinguacraiova@yahoo.com.

Ziua: în fiecare zi de marți   în afară de perioadele de vacanţe legale şi zilele libere legale

In perioada 26.07-06.09.2016, Centrul va fi inchis.

Intervalul orar: 10.00 (ora începerii examenului de competenţă lingvistică) -  13.00

Sala: 337b, la etajul întâi,  în clădirea centrală a Universităţii din Craiova

Achitarea tarifului: se poate face anticipat la casieria universităţii (str. Libertăţii nr. 13).

Contacte: CENTRUL DE LIMBI MODERNE INTERLINGUA, Str. A.I.Cuza, Nr.13; Tel: 0251-414468; Fax: 0251-418849, http://cis01.central.ucv.ro/litere/structura/centru-de-limbi-moderne-interlingua.html, adresa de e-mail interlinguacraiova@yahoo.com.

Director al Centrului de Limbi Moderne Interlingua: Lect.univ.dr. Emilia ŞTEFAN        
Secretar Ştiinţific Centrul de Limbi Moderne Interlingua: Asist.univ.dr. Oana Adriana DUŢĂ

Cursurile de pregătire vizează dezvoltarea unor competenţe diversificate, în acord cu cerinţele Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine: înţelegerea textului ascultat, înţelegerea textului citit, exprimare scrisă, exprimare orală, interacţiune verbală.

Persoanele doritoare să urmeze aceste cursuri sunt rugate să trimită cererea de înscriere de mai jos, la adresa:interlinguacraiova@yahoo.com.

- Descarcă CERERE ÎNSCRIERE

Activitatea Centrului de limbi moderne INTERLINGUA se adresează tuturor categoriilor de persoane care se regăsesc ca potenţiali beneficiari în tabelele anexate.

- Tipuri de cursuri şi tarife

Pentru informaţii şi înscriere:

 

 © 2013.Facultatea de Litere.Toate drepturile rezervate.

Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, str.A.I.Cuza, nr.13; tel.: 0251.41.44.68