Facultatea de Litere

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

REGULAMENTUL

PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CĂTRE

STUDENŢI

 

Capitolul 1. Dispoziţii generale

Art.1. Prezentul regulament stabileşte modalitatea desfăşurării activităţii de  evaluare a cadrelor didactice de către studenţi.

Art.2. Evaluarea de către studenţi a cadrelor didactice reprezintă o metodă  importantă pentru formarea unei opinii corecte despre performanţa profesională şi morală a fiecărui cadru didactic.

Art.3. Scopul acestei evaluări este dezvoltarea unei culturi proprii a calităţii  în procesul de învăţământ al Facultăţii de Litere, Universitatea din Craiova şi este îndreptat numai pentru a dezvolta competenţe profesionale.

Art.4. Evaluarea cadrelor didactice de către studenţi este obligatorie şi se efectuează semestrial, pentru cursurile urmate în semestrul anterior, înainte de închiderea semestrului în curs.

Art.5. Datele obţinute sunt prelucrate operativ, la nivel de facultate şi apoi sunt discutate pe componente până la nivel de catedră în vederea transparenţei şi a formulării de politici privind dezvoltarea calităţii procesului de învăţământ.

Art.6. Cadrele didactice evaluate de către studenţi vor primi rezultatele evaluării lor, doar după ce a fost terminată sesiunea ce urmează perioadei de evaluare.

Capitolul 2. Desfăşurarea evaluării

Art.7. Evaluarea de către studenţi a cadrelor didactice se efectuează pe chestionarele de evaluare a cursurilor şi seminarelor care au fost aprobate în Consiliul Profesoral al facultăţii.

Art.8. Completarea chestionarelor de către studenţi se efectuează de 75% din numărul total de studenţi, este opţionala şi secretă.

Art.9. Departamentul pentru evaluare şi asigurarea calităţii va urmări programul stabilit de prodecanul responsabil cu calitatea şi va centraliza rezultatele evaluării primite de la grupurile de lucru pentru fiecare cadru didactic.

Art.10 Grupul de lucru responsabil cu evaluarea cadrelor didactice de către studenţi cuprinde cinci persoane, din care un cadru didactic coordonator şi un reprezentant al studenţilor şi va fi desemnat prin decizie a Consiliului Profesoral al facultăţii.

Art.11. Rezultatele evaluării de către studenţi a cadrelor didactice se vor comunica persoanei evaluate după comunicarea rezultatelor evaluării colegiale, precum şi a rezultatelor autoevaluării cadrelor didactice.

Art. 12. Criteriile după care se efectuează această evaluare sunt cuprinse în  chestionarul de evaluare a cursurilor şi chestionarul de evaluare a seminariilor (conform anexelor nr.1 si 2.), iar evidenţa evaluării va fi gestionată de Departamentul pentru evaluare şi gestionare a calităţii, din cadrul Facultăţii de Litere.

Cap. 3. Dispoziţii finale

Art.13. Rezultatele evaluării cadrelor didactice de către studenţi sunt confidenţiale, fiind accesibile doar rectorului, decanului şi persoanei evaluate.

Art. 14. La evaluarea cadrelor didactice participă numai studenţii care au frecventat în proporţie de 70% activitatea evaluată şi au promovat examenele cu cadrele didactice evaluate.

Art.15. Folosirea datelor rezultate în urma evaluării cadrelor didactice de către studenţi, în alte scopuri decât cea prevăzută în prezentul regulament este o încălcare gravă a Codului Etic al Universităţii din Craiova.

Art.16. Aprobarea regulamentului privind evaluarea de către studenţi a cadrelor didactice se face de către Consiliul Profesoral al Facultăţii de Litere, prin vot deschis cu majoritate simplă.

Art.17. Modificarea prezentului regulament este de competenţa Consiliul Profesoral al Facultăţii de Litere prin vot deschis, cu majoritate simplă.

Art.18. Prezentul Regulament s-a aprobat în Şedinţa Consiliul Profesoral al Facultăţii de Litere din data de 20.10.2008.

 

Decan,

Conf.univ.dr. Gabriel COŞOVEANU

 

COLECTIV DE EVALUARE A CADRELOR DIDACTICE DE CĂTRE STUDENŢI

 

COORDONATOR:                Conf.univ.dr. Ion BUZERA

MEMBRI:                              Prof.univ.dr. Cristiana TEODORESCU

Prof.univ.dr. Gabriela SCURTU

Conf.univ.dr. Elena PÎRVU

REPREZENTANT STUDENŢI: Carmen UNGUREANU

 

CHESTIONAR DE EVALUARE A CURSURILOR

 

1. Următorul chestionar de evaluare cuprinde afirmaţii care descriu stilul de predare al profesorului dumneavoastră.

2. Pentru fiecare afirmaţie, alegeţi din scala de evaluare atributul care caracterizează cel mai bine stilul de predare al acestuia.

3. Completarea chestionarului este anonimă.

4. La completare, vă rugăm să apreciaţi cu o notă pe scara de la 5 la 1  următorii indicatori de calitate (5 = excelent; 1= foarte slab).

5. Vă recomandăm ca atunci când completaţi acest chestionar să aveţi în vedere faptul că scopul unui curs este acela de a vă dezvolta competenţele profesionale şi personalitatea.

 

 ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETARII

Universitatea din Craiova

FACULTATEA DE LITERE

Str. A.I.Cuza, Nr.13; Cod 200585, Tel:0040251-414468;

Fax: 0040251-418849


Chestionar pentru evaluarea cursului/seminarului/cursului practic şi a cadrului didactic de către studenţi

(vă rugăm să răspundeţi la toate întrebările)

Data

Denumirea disciplinei

Titular de curs/cp/seminar

 

Apreciaţi cu o notă pe scara de la 5 la 1  următorii indicatori de calitate

(5 = excelent; 1= foarte slab)

 

I.     Cursul

 

-                                  Obiectivele cursului sunt clare

-          Conţinutul cursului este clar diferenţiat de alte cursuri

-          Cursul este inovant şi bine structurat

-          Prezentare clară, atractivă, cu exemple care clarifică noţiunile teoretice

-                                  Se fac legături cu alte cursuri, conexiuni interdisciplinare

 

II    Titularul de curs

 

  • Metodele folosite sunt interactive
  • Modul de comunicare suscită interesul studenţilor pentru materialul prezentat
  • Gradul de dificultate este adecvat cu pregătirea mea anterioară
  • Modul de examinare este corect iar notarea este obiectivă

 

Am participat la un număr de ______ cursuri, seminarii, cursuri practice.

 

Aprecieri, puncte slabe, puncte forte

III.  Aplicaţii : curs practic, seminar, atelier

-          Aplicaţiile sunt bine concepute, structurate, iar proiectele anunţate din timp

-          Aplicaţiile contribuie la înţelegerea materialului predat la curs

-          Conţinutul aplicaţiilor este diferenţiat de conţinutul aplicaţiilor altor discipline

-          Sunt folosite noile tehnologii multimedia

 

IV.  Titularul de aplicaţii:  curs practic, seminar, atelier

 


Titular de aplicaţii

 


-          Tematica este bine concepută, în concordanţă cu cursul

-          Pe durata aplicaţiilor /SG este asigurată îndrumarea din partea cadrului didactic

-          Modul de comunicare suscită interesul studenţilor pentru conţinutul aplicaţiilor

-          Notarea studenţilor la aplicaţii este obiectivă

 

 

 


Aprecieri, comentarii personale, sugestii pentru ameliorarea calităţii cursului/seminarului/cursului practic:

 

 

În anul universitar 2008-2009 am aplicat următorul model de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi:

 

Chestionar pentru evaluarea cursului/seminarului/cursului practic şi a cadrelor didactice de către studenţi

(vă rugăm să răspundeţi la toate întrebările)

Română– limbă străină  anul I sem I

Data______________________________

 

Apreciaţi cu o notă pe scară de la 5 la 1 următorii indicatori de calitate (5=excelent; 1=foarte slab)

CHESTIONARUL ESTE ANONIM

Nr.crt.Panea NicolaeBuzera IonCoşoveanu GabrielBanţa CarmenBălaşa ArianaDrăghici OvidiuGhiţă CătălinTrăistaru Laura
1

Obiectivele cursului sunt clare

2

Conţinutul cursului este clar diferenţiat de alte cursuri

3

Cursul este inovant şi bine structurat

4

Prezentare clară, atractivă cu exemple care clarifică noţiunile teoretice

5

Se fac legături cu alte cursuri, conexiuni interdisciplinare

6

Metodele folosite sunt interactive

7

Modul de comunicare suscită interesul studenţilor

8

Gradul de dificultate este adecvat nivelului de pregătire

9

Disponibilitatea cadrului didactic la cerinţele studentului

10

Sunt folosite noile tehnologii multimedia

11

Modul de examinare este corect, iar notarea obiectivă

NR.CRT.Dincă DanielaScurtu GabrielaComan MarinellaEvano TiphaineIonescu AliceTilea MonicaRădulescu ValentinaSîrbulescu EmilCoşoveanu MihaiResceanu AlinaDilăMurar IoanaTrantescu Ana-Maria
12

Aplicaţiile sunt bine concepute şi structurate

13

Aplicaţiile contribuie la înţelegerea şi aprofundarea materialului predat la curs

TOTAL

 

Am participat la aproximativ ________% cursuri, ______%seminarii, _______% cursuri practice

 

Aprecieri, comentarii personale, sugestii pentru ameliorarea calităţii, cursului/seminarului/cursului practic

 

 

Chestionar pentru evaluarea cursului/seminarului/cursului practic şi a cadrelor didactice de către studenţi

(vă rugăm să răspundeţi la toate întrebările)

 

Română – limbă străină  anul II sem I

Data______________________________

 

Apreciaţi cu o notă pe scară de la 5 la 1 următorii indicatori de calitate (5=excelent; 1=foarte slab)

CHESTIONARUL ESTE ANONIM

Nr.crt.Ghidirmic OvidiuCoşoveanu GabrielPitiriciu SilviaPopescu GabrielBălaşa ArianaGhiţă CîătălinPascu FlorentinaSorescu SorinaSzathmary MelittaAlbu MartaBădescu IlonaTrăistaru Laura
1

Obiectivele cursului sunt clare

2

Conţinutul cursului este clar diferenţiat de alte cursuri

3

Cursul este inovant şi bine structurat

4

Prezentare clară, atractivă cu exemple care clarifică noţiunile teoretice

5

Se fac legături cu alte cursuri, conexiuni interdisciplinare

6

Metodele folosite sunt interactive

7

Modul de comunicare suscită interesul studenţilor

8

Gradul de dificultate este adecvat nivelului de pregătire

9

Disponibilitatea cadrului didactic la cerinţele studentului

10

Sunt folosite noile tehnologii multimedia

11

Modul de examinare este corect, iar notarea obiectivă

NR.CRT.Dincă DanielaScurtu GabrielaComan MarinellaEvano TiphaineIonescu AliceTilea MonicaRădulescu ValentinaDragoste CosminCîrtilă Bogdana
12

Aplicaţiile sunt bine concepute şi structurate

13

Aplicaţiile contribuie la înţelegerea şi aprofundarea materialului predat la curs

TOTAL

 

Am participat la aproximativ ________% cursuri, ______%seminarii, _______% cursuri practice

 

Aprecieri, comentarii personale, sugestii pentru ameliorarea calităţii, cursului/seminarului/cursului practic

 

 

 

 

Chestionar pentru evaluarea cursului/seminarului/cursului practic şi a cadrelor didactice de către studenţi

(vă rugăm să răspundeţi la toate întrebările)

 

 

Română – limbă străină anul III sem I

Data______________________________

 

Apreciaţi cu o notă pe scară de la 5 la 1 următorii indicatori de calitate (5=excelent; 1=foarte slab)

CHESTIONARUL ESTE ANONIM

Nr.crt.Afana EmiliaBuciu MarianCăpăţînă CeciliaGhidirmic OvidiuBălaşa ArianaGhiţă CătălinPopescu CarmenTopală DragăşAlbu MartaBădescu Ilona
1

Obiectivele cursului sunt clare

2

Conţinutul cursului este clar diferenţiat de alte cursuri

3

Cursul este inovant şi bine structurat

4

Prezentare clară, atractivă cu exemple care clarifică noţiunile teoretice

5

Se fac legături cu alte cursuri, conexiuni interdisciplinare

6

Metodele folosite sunt interactive

7

Modul de comunicare suscită interesul studenţilor

8

Gradul de dificultate este adecvat nivelului de pregătire

9

Disponibilitatea cadrului didactic la cerinţele studentului

10

Sunt folosite noile tehnologii multimedia

11

Modul de examinare este corect, iar notarea obiectivă

NR.CRT.Dincă DanielaScurtu GabrielaComan MarinellaEvano TifaineIonescu AliceTilea MonicaRădulescu ValentinaCălina NicoletaLazea RamonaPîrvu Elena
12

Aplicaţiile sunt bine concepute şi structurate

13

Aplicaţiile contribuie la înţelegerea şi aprofundarea materialului predat la curs

TOTAL

 

Am participat la aproximativ ________% cursuri, ______%seminarii, _______% cursuri practice

 

Aprecieri, comentarii personale, sugestii pentru ameliorarea calităţii, cursului/seminarului/cursului practic

 

Chestionar pentru evaluarea cursului/seminarului/cursului practic şi a cadrelor didactice de către studenţi

(vă rugăm să răspundeţi la toate întrebările)

 

 

Comunicare  anul I sem I

Data______________________________

 

Apreciaţi cu o notă pe scară de la 5 la 1 următorii indicatori de calitate (5=excelent; 1=foarte slab)

CHESTIONARUL ESTE ANONIM

Nr.crt.Afana EmiliaBuzera Ion
1

Obiectivele cursului sunt clare

2

Conţinutul cursului este clar diferenţiat de alte cursuri

3

Cursul este inovant şi bine structurat

4

Prezentare clară, atractivă cu exemple care clarifică noţiunile teoretice

5

Se fac legături cu alte cursuri, conexiuni interdisciplinare

6

Metodele folosite sunt interactive

7

Modul de comunicare suscită interesul studenţilor

8

Gradul de dificultate este adecvat nivelului de pregătire

9

Disponibilitatea cadrului didactic la cerinţele studentului

10

Sunt folosite noile tehnologii multimedia

11

Modul de examinare este corect, iar notarea obiectivă

NR.CRT.Dincă DanielaScurtu GabrielaComan MarinellaEvano TifaineIonescu AliceTilea MonicaRădulescu ValentinaConstantinescu GeorgeIliescu AndreeaSimilari LaviniaBaroso Jose
12

Aplicaţiile sunt bine concepute şi structurate

13

Aplicaţiile contribuie la înţelegerea şi aprofundarea materialului predat la curs

TOTAL

 

Am participat la aproximativ ________% cursuri, ______%seminarii, _______% cursuri practice

 

Aprecieri, comentarii personale, sugestii pentru ameliorarea calităţii, cursului/seminarului/cursului practic

 

 

 

Chestionar pentru evaluarea cursului/seminarului/cursului practic şi a cadrelor didactice de către studenţi

(vă rugăm să răspundeţi la toate întrebările)

 

 

Comunicare  anul II sem I

Data______________________________

 

Apreciaţi cu o notă pe scară de la 5 la 1 următorii indicatori de calitate (5=excelent; 1=foarte slab)

CHESTIONARUL ESTE ANONIM

Nr.crt.Afana EmiliaPanea NicolaeBanţa Carmen
1

Obiectivele cursului sunt clare

2

Conţinutul cursului este clar diferenţiat de alte cursuri

3

Cursul este inovant şi bine structurat

4

Prezentare clară, atractivă cu exemple care clarifică noţiunile teoretice

5

Se fac legături cu alte cursuri, conexiuni interdisciplinare

6

Metodele folosite sunt interactive

7

Modul de comunicare suscită interesul studenţilor

8

Gradul de dificultate este adecvat nivelului de pregătire

9

Disponibilitatea cadrului didactic la cerinţele studentului

10

Sunt folosite noile tehnologii multimedia

11

Modul de examinare este corect, iar notarea obiectivă

NR.CRT.Dincă DanielaScurtu GabrielaComan MarinellaEvano TifaineIonescu AliceTilea MonicaRădulescu ValentinaStrechie MădălinaDinu DanaDascălu IoanaPopescu MihaelaDuţă Ilona
12

Aplicaţiile sunt bine concepute şi structurate

13

Aplicaţiile contribuie la înţelegerea şi aprofundarea materialului predat la curs

TOTAL

 

Am participat la aproximativ ________% cursuri, ______%seminarii, _______% cursuri practice

 

Aprecieri, comentarii personale, sugestii pentru ameliorarea calităţii, cursului/seminarului/cursului practic

 

Chestionar pentru evaluarea cursului/seminarului/cursului practic şi a cadrelor didactice de către studenţi

(vă rugăm să răspundeţi la toate întrebările)

 

 

Jurnalism  anul I sem I

Data______________________________

 

Apreciaţi cu o notă pe scară de la 5 la 1 următorii indicatori de calitate (5=excelent; 1=foarte slab)

CHESTIONARUL ESTE ANONIM

Nr.crt.Drăghici OvidiuSzathmarx Melitta
1

Obiectivele cursului sunt clare

2

Conţinutul cursului este clar diferenţiat de alte cursuri

3

Cursul este inovant şi bine structurat

4

Prezentare clară, atractivă cu exemple care clarifică noţiunile teoretice

5

Se fac legături cu alte cursuri, conexiuni interdisciplinare

6

Metodele folosite sunt interactive

7

Modul de comunicare suscită interesul studenţilor

8

Gradul de dificultate este adecvat nivelului de pregătire

9

Disponibilitatea cadrului didactic la cerinţele studentului

10

Sunt folosite noile tehnologii multimedia

11

Modul de examinare este corect, iar notarea obiectivă

NR.CRT.Condei CeciliaDincă DanielaScurtu GabrielaGuţă AncuţaEvano TiphainePănculescu DorinaTrocan  LeliaPopescu GabrielRogobete DanielaPisoschi ClaudiaCerban MădălinaTrantescu Ana MariaCoşoveanu MihaiOlaru Victor
12

Aplicaţiile sunt bine concepute şi structurate

13

Aplicaţiile contribuie la înţelegerea şi aprofundarea materialului predat la curs

TOTAL

 

Am participat la aproximativ ________% cursuri, ______%seminarii, _______% cursuri practice

 

Aprecieri, comentarii personale, sugestii pentru ameliorarea calităţii, cursului/seminarului/cursului practic

 

 

Chestionar pentru evaluarea cursului/seminarului/cursului practic şi a cadrelor didactice de către studenţi

(vă rugăm să răspundeţi la toate întrebările)

 

 

Traductologie  anul I sem I

Data______________________________

 

Apreciaţi cu o notă pe scară de la 5 la 1 următorii indicatori de calitate (5=excelent; 1=foarte slab)

CHESTIONARUL ESTE ANONIM

Nr.crt.Topală Dragoş
1

Obiectivele cursului sunt clare

2

Conţinutul cursului este clar diferenţiat de alte cursuri

3

Cursul este inovant şi bine structurat

4

Prezentare clară, atractivă cu exemple care clarifică noţiunile teoretice

5

Se fac legături cu alte cursuri, conexiuni interdisciplinare

6

Metodele folosite sunt interactive

7

Modul de comunicare suscită interesul studenţilor

8

Gradul de dificultate este adecvat nivelului de pregătire

9

Disponibilitatea cadrului didactic la cerinţele studentului

10

Sunt folosite noile tehnologii multimedia

11

Modul de examinare este corect, iar notarea obiectivă

NR.CRT.Condei CeciliaDincă DanielaScurtu GabrielaGuţă AncuţaEvano TiphainePănculescu DorinaTrocan  LeliaPopescu GabrielDragoste CosminCîrtilă Bogdana
12

Aplicaţiile sunt bine concepute şi structurate

13

Aplicaţiile contribuie la înţelegerea şi aprofundarea materialului predat la curs

TOTAL

 

Am participat la aproximativ ________% cursuri, ______%seminarii, _______% cursuri practice

 

Aprecieri, comentarii personale, sugestii pentru ameliorarea calităţii, cursului/seminarului/cursului practic

 

 

Chestionar pentru evaluarea cursului/seminarului/cursului practic şi a cadrelor didactice de către studenţi

(vă rugăm să răspundeţi la toate întrebările)

 

 

Traductologie anul II sem I

Data______________________________

 

Apreciaţi cu o notă pe scară de la 5 la 1 următorii indicatori de calitate (5=excelent; 1=foarte slab)

CHESTIONARUL ESTE ANONIM

Nr.crt.Radu-Golea Cristina
1

Obiectivele cursului sunt clare

2

Conţinutul cursului este clar diferenţiat de alte cursuri

3

Cursul este inovant şi bine structurat

4

Prezentare clară, atractivă cu exemple care clarifică noţiunile teoretice

5

Se fac legături cu alte cursuri, conexiuni interdisciplinare

6

Metodele folosite sunt interactive

7

Modul de comunicare suscită interesul studenţilor

8

Gradul de dificultate este adecvat nivelului de pregătire

9

Disponibilitatea cadrului didactic la cerinţele studentului

10

Sunt folosite noile tehnologii multimedia

11

Modul de examinare este corect, iar notarea obiectivă

NR.CRT.Condei CeciliaDincă DanielaScurtu GabrielaGuţă AncuţaEvano TiphainePănculescu DorinaTrocan  LeliaPopescu GabrielPîrvu ElenaMascia GiuseppeLazea RamonaPopescu George
12

Aplicaţiile sunt bine concepute şi structurate

13

Aplicaţiile contribuie la înţelegerea şi aprofundarea materialului predat la curs

TOTAL

 

Am participat la aproximativ ________% cursuri, ______%seminarii, _______% cursuri practice

 

Aprecieri, comentarii personale, sugestii pentru ameliorarea calităţii, cursului/seminarului/cursului practic

 

 

 

Chestionar pentru evaluarea cursului/seminarului/cursului practic şi a cadrelor didactice de către studenţi

(vă rugăm să răspundeţi la toate întrebările)

 

 

Traductologie   anul III sem I

Data______________________________

 

Apreciaţi cu o notă pe scară de la 5 la 1 următorii indicatori de calitate (5=excelent; 1=foarte slab)

CHESTIONARUL ESTE ANONIM

Nr.crt.Gioroceanu Alina
1

Obiectivele cursului sunt clare

2

Conţinutul cursului este clar diferenţiat de alte cursuri

3

Cursul este inovant şi bine structurat

4

Prezentare clară, atractivă cu exemple care clarifică noţiunile teoretice

5

Se fac legături cu alte cursuri, conexiuni interdisciplinare

6

Metodele folosite sunt interactive

7

Modul de comunicare suscită interesul studenţilor

8

Gradul de dificultate este adecvat nivelului de pregătire

9

Disponibilitatea cadrului didactic la cerinţele studentului

10

Sunt folosite noile tehnologii multimedia

11

Modul de examinare este corect, iar notarea obiectivă

NR.CRT.Condei CeciliaDincă DanielaScurtu GabrielaGuţă AncuţaEvano TiphainePănculescu DorinaTrocan  LeliaPopescu GabrielBaroso JoseConstantinescu GeorgeIliescu AndreeaSimilaru Lavinia
12

Aplicaţiile sunt bine concepute şi structurate

13

Aplicaţiile contribuie la înţelegerea şi aprofundarea materialului predat la curs

TOTAL

 

Am participat la aproximativ ________% cursuri, ______%seminarii, _______% cursuri practice

 

Aprecieri, comentarii personale, sugestii pentru ameliorarea calităţii, cursului/seminarului/cursului practic

 

Chestionar pentru evaluarea cursului/seminarului/cursului practic şi a cadrelor didactice de către studenţi

(vă rugăm să răspundeţi la toate întrebările)

 

 

PIPP  anul I sem I

Data______________________________

 

Apreciaţi cu o notă pe scară de la 5 la 1 următorii indicatori de calitate (5=excelent; 1=foarte slab)

CHESTIONARUL ESTE ANONIM

Nr.crt.Bălaşa ArianaDrăghici OvidiuAlbu MartaTrăistaru Laura
1

Obiectivele cursului sunt clare

2

Conţinutul cursului este clar diferenţiat de alte cursuri

3

Cursul este inovant şi bine structurat

4

Prezentare clară, atractivă cu exemple care clarifică noţiunile teoretice

5

Se fac legături cu alte cursuri, conexiuni interdisciplinare

6

Metodele folosite sunt interactive

7

Modul de comunicare suscită interesul studenţilor

8

Gradul de dificultate este adecvat nivelului de pregătire

9

Disponibilitatea cadrului didactic la cerinţele studentului

10

Sunt folosite noile tehnologii multimedia

11

Modul de examinare este corect, iar notarea obiectivă

NR.CRT.Condei CeciliaDincă DanielaScurtu GabrielaGuţă AncuţaEvano TiphainePănculescu DorinaTrocan  LeliaPopescu GabrielMarcu MihaelaDinu DanaIorgulescu AlexandraRizea Corneliu
12

Aplicaţiile sunt bine concepute şi structurate

13

Aplicaţiile contribuie la înţelegerea şi aprofundarea materialului predat la curs

TOTAL

 

Am participat la aproximativ ________% cursuri, ______%seminarii, _______% cursuri practice

 

Aprecieri, comentarii personale, sugestii pentru ameliorarea calităţii, cursului/seminarului/cursului practic

 

 

 

Chestionar pentru evaluarea cursului/seminarului/cursului practic şi a cadrelor didactice de către studenţi

(vă rugăm să răspundeţi la toate întrebările)

 

 

Teologie  anul III sem I

Data______________________________

 

Apreciaţi cu o notă pe scară de la 5 la 1 următorii indicatori de calitate (5=excelent; 1=foarte slab)

CHESTIONARUL ESTE ANONIM

Nr.crt.Gioroceanu AlinaTrăistaru Laura
1

Obiectivele cursului sunt clare

2

Conţinutul cursului este clar diferenţiat de alte cursuri

3

Cursul este inovant şi bine structurat

4

Prezentare clară, atractivă cu exemple care clarifică noţiunile teoretice

5

Se fac legături cu alte cursuri, conexiuni interdisciplinare

6

Metodele folosite sunt interactive

7

Modul de comunicare suscită interesul studenţilor

8

Gradul de dificultate este adecvat nivelului de pregătire

9

Disponibilitatea cadrului didactic la cerinţele studentului

10

Sunt folosite noile tehnologii multimedia

11

Modul de examinare este corect, iar notarea obiectivă

NR.CRT.Teodorescu CristianaDincă DanielaIovănescu MonicaRădulescu ValentinaRăducanu ElenaGhica MariusGuţă AncuţaComan MarinellaRadu Golea CristinaCerban MădălinaRogobete DanielaPisoschi ClaudiaTrantescu Ana MariaAnghel FlorentinaRoibu Mihaela
12

Aplicaţiile sunt bine concepute şi structurate

13

Aplicaţiile contribuie la înţelegerea şi aprofundarea materialului predat la curs

TOTAL

 

Am participat la aproximativ ________% cursuri, ______%seminarii, _______% cursuri practice

 

Aprecieri, comentarii personale, sugestii pentru ameliorarea calităţii, cursului/seminarului/cursului practic

 

 

 

 

 

 

 

Chestionar pentru evaluarea cursului/seminarului/cursului practic şi a cadrelor didactice de către studenţi

(vă rugăm să răspundeţi la toate întrebările)

 

 

Franceză – germană  anul III sem I

Data______________________________

 

Apreciaţi cu o notă pe scară de la 5 la 1 următorii indicatori de calitate (5=excelent; 1=foarte slab)

CHESTIONARUL ESTE ANONIM

Nr.crt.Teodorescu CristianaDincă DanielaIovănescu MonicaRădulescu ValentinaRăducanu ElenaGhica MariusGuţă AncuţaComan MarinellaRadu Golea CristinaDragoste CosminMarinescu AncaCîrtilă Bogdana
1

Obiectivele cursului sunt clare

2

Conţinutul cursului este clar diferenţiat de alte cursuri

3

Cursul este inovant şi bine structurat

4

Prezentare clară, atractivă cu exemple care clarifică noţiunile teoretice

5

Se fac legături cu alte cursuri, conexiuni interdisciplinare

6

Metodele folosite sunt interactive

7

Modul de comunicare suscită interesul studenţilor

8

Gradul de dificultate este adecvat nivelului de pregătire

9

Disponibilitatea cadrului didactic la cerinţele studentului

10

Sunt folosite noile tehnologii multimedia

11

Modul de examinare este corect, iar notarea obiectivă

NR.CRT.Teodorescu CristianaDincă DanielaIovănescu MonicaRădulescu ValentinaRăducanu ElenaGhica MariusGuţă AncuţaComan MarinellaRadu Golea CristinaDragoste CosminMarinescu AncaCîrtilă Bogdana
12

Aplicaţiile sunt bine concepute şi structurate

13

Aplicaţiile contribuie la înţelegerea şi aprofundarea materialului predat la curs

TOTAL

 

Am participat la aproximativ ________% cursuri, ______%seminarii, _______% cursuri practice

 

Aprecieri, comentarii personale, sugestii pentru ameliorarea calităţii, cursului/seminarului/cursului practic

 

 

Chestionar pentru evaluarea cursului/seminarului/cursului practic şi a cadrelor didactice de către studenţi

(vă rugăm să răspundeţi la toate întrebările)

 

 

Franceză – italiană  anul III sem I

Data______________________________

 

Apreciaţi cu o notă pe scară de la 5 la 1 următorii indicatori de calitate (5=excelent; 1=foarte slab)

CHESTIONARUL ESTE ANONIM

Nr.crt.Teodorescu CristianaDincă DanielaIovănescu MonicaRădulescu ValentinaRăducanu ElenaGhica MariusGuţă AncuţaComan MarinellaRadu Golea CristinaCălina NicoletaPopescu GeorgePîrvu Elena
1

Obiectivele cursului sunt clare

2

Conţinutul cursului este clar diferenţiat de alte cursuri

3

Cursul este inovant şi bine structurat

4

Prezentare clară, atractivă cu exemple care clarifică noţiunile teoretice

5

Se fac legături cu alte cursuri, conexiuni interdisciplinare

6

Metodele folosite sunt interactive

7

Modul de comunicare suscită interesul studenţilor

8

Gradul de dificultate este adecvat nivelului de pregătire

9

Disponibilitatea cadrului didactic la cerinţele studentului

10

Sunt folosite noile tehnologii multimedia

11

Modul de examinare este corect, iar notarea obiectivă

NR.CRT.Teodorescu CristianaDincă DanielaIovănescu MonicaRădulescu ValentinaRăducanu ElenaGhica MariusGuţă AncuţaComan MarinellaRadu Golea CristinaCălina NicoletaPopescu GeorgePîrvu Elena
12

Aplicaţiile sunt bine concepute şi structurate

13

Aplicaţiile contribuie la înţelegerea şi aprofundarea materialului predat la curs

TOTAL

 

Am participat la aproximativ ________% cursuri, ______%seminarii, _______% cursuri practice

 

Aprecieri, comentarii personale, sugestii pentru ameliorarea calităţii, cursului/seminarului/cursului practic

 

 

 

Chestionar pentru evaluarea cursului/seminarului/cursului practic şi a cadrelor didactice de către studenţi

(vă rugăm să răspundeţi la toate întrebările)

 

 

Franceză – spaniolă  anul III sem I

Data______________________________

 

Apreciaţi cu o notă pe scară de la 5 la 1 următorii indicatori de calitate (5=excelent; 1=foarte slab)

CHESTIONARUL ESTE ANONIM

Nr.crt.Teodorescu CristianaDincă DanielaIovănescu MonicaRădulescu ValentinaRăducanu ElenaGhica MariusGuţă AncuţaComan MarinellaRadu Golea CristinaSimilaru LaviniaBaroso JoseIliescu Andreea
1

Obiectivele cursului sunt clare

2

Conţinutul cursului este clar diferenţiat de alte cursuri

3

Cursul este inovant şi bine structurat

4

Prezentare clară, atractivă cu exemple care clarifică noţiunile teoretice

5

Se fac legături cu alte cursuri, conexiuni interdisciplinare

6

Metodele folosite sunt interactive

7

Modul de comunicare suscită interesul studenţilor

8

Gradul de dificultate este adecvat nivelului de pregătire

9

Disponibilitatea cadrului didactic la cerinţele studentului

10

Sunt folosite noile tehnologii multimedia

11

Modul de examinare este corect, iar notarea obiectivă

NR.CRT.Teodorescu CristianaDincă DanielaIovănescu MonicaRădulescu ValentinaRăducanu ElenaGhica MariusGuţă AncuţaComan MarinellaRadu Golea CristinaSimilaru LaviniaBaroso JoseIliescu Andreea
12

Aplicaţiile sunt bine concepute şi structurate

13

Aplicaţiile contribuie la înţelegerea şi aprofundarea materialului predat la curs

TOTAL

 

Am participat la aproximativ ________% cursuri, ______%seminarii, _______% cursuri practice

 

Aprecieri, comentarii personale, sugestii pentru ameliorarea calităţii, cursului/seminarului/cursului practic

 

Chestionar pentru evaluarea cursului/seminarului/cursului practic şi a cadrelor didactice de către studenţi

(vă rugăm să răspundeţi la toate întrebările)

 

 

Franceză – latină anul III sem I

Data______________________________

 

Apreciaţi cu o notă pe scară de la 5 la 1 următorii indicatori de calitate (5=excelent; 1=foarte slab)

CHESTIONARUL ESTE ANONIM

Nr.crt.Ghidirmic OvidiuPanea NicolaBuciu MarianCăpăţînă CeciliaAfana EmiliaCoşoveanu GabrielBuzera IonPitiriciu SiviaPopescu GabrielBălaşa ArianaGhiţă CătălinSorescu SorinaPascu FlorentinaBanţa CarmenSzatmary MelittaTopală DragoşGioroceanu AlinaRadu-Golea Cristina
1

Obiectivele cursului sunt clare

2

Conţinutul cursului este clar diferenţiat de alte cursuri

3

Cursul este inovant şi bine structurat

4

Prezentare clară, atractivă cu exemple care clarifică noţiunile teoretice

5

Se fac legături cu alte cursuri, conexiuni interdisciplinare

6

Metodele folosite sunt interactive

7

Modul de comunicare suscită interesul studenţilor

8

Gradul de dificultate este adecvat nivelului de pregătire

9

Disponibilitatea cadrului didactic la cerinţele studentului

10

Sunt folosite noile tehnologii multimedia

11

Modul de examinare este corect, iar notarea obiectivă

NR.CRT.Teodorescu CristianaDincă DanielaIovănescu MonicaRădulescu ValentinaRăducanu ElenaGhica MariusGuţă AncuţaComan MarinellaRadu Golea CristinaPopescu CarmenMarcu MihaelaDinu DanaStrechie MădălinaRizea Corneliu
12

Aplicaţiile sunt bine concepute şi structurate

13

Aplicaţiile contribuie la înţelegerea şi aprofundarea materialului predat la curs

TOTAL

 

Am participat la aproximativ ________% cursuri, ______%seminarii, _______% cursuri practice

 

Aprecieri, comentarii personale, sugestii pentru ameliorarea calităţii, cursului/seminarului/cursului practic


 © 2013.Facultatea de Litere.Toate drepturile rezervate.

Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, str.A.I.Cuza, nr.13; tel.: 0251.41.44.68