Facultatea de Litere

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

METODOLOGIA ORGANIZARII CONCURSULUI DE ADMITERE LA FACULTATEA DE LITERE

 

REGULAMENT DE ADMITERE

 

CICLUL1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

DOMENII DE SPECIALIZARE :

 

LIMBĂ ŞI LITERATURĂ,

LIMBI MODERNE APLICATE

ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE este între 16 – 22 iulie, 2010

AFIŞAREA REZULTATELOR se face pe data de 24 iulie, 2010.

 

Examenul de admitere la specializările Limbă şi Literatură, Limbi Moderne Aplicate, Ştiinţe ale Comunicării se desfăşoară conform Regulamentului de Admitere pe Universitate şi metodologiei specifice Facultăţii de Litere şi domeniului de specializare.

 

În domeniile Limbă şi Literatură, Limbi Moderne Aplicate, Ştiinţe ale Comunicării admiterea se desfăşoară pe bază de dosar. Criteriile de admitere sunt următoarele – media aritmetică dintre media de la bacalaureat şi media anilor de studiu. În cazul în care există 2 sau mai multe medii egale, se aplică criterii de departajare, şi anume,  media pe anii de studiu, media la examenul de bacalaureat şi media de la limba şi literatura română din ultimul an de liceu.

 

DOMENIUL ARTE

 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE este între 16 şi 22 iulie, 2010

CONCURSULDE ADMITERE 23 – 25 iulie, 2010

AFIŞAREA REZULTATELOR la 26 iulie, 2010

 

În domeniul ARTE, se dă concurs de admitere care constă dintr-o etapă eliminatorie, candidaţii rămaşi în concurs fiind supuşi unei a doua probe care este notată de la 10 la 1.

În cazul în care există 2 sau mai multe medii egale, se aplică criterii, de departajare, şi anume  media anilor de studiu, media la examenul de bacalaureat şi media de la limba şi literatura română din ultimul an de liceu.

 

 

 

 

 

 

 

 

CICLUL 2. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

DOMENII DE SPECIALIZARE

 

LIMBI ŞI LITERATURI

 

Admiterea la ciclul masteral se face prin probă scrisă, cu notă, din bibliografia şi tematica masterului. Criterii de departajare sunt media anilor de studiu, media de la examenul de licenţă/nota la lucrarea de licenţă.

 

ARTE

Admiterea se face prin examen de admitere. În cazul în care există medii egale, se aplică criterii de departajare, adică, media anilor de studiu, media de la examenul de licenţă/nota la lucrarea de licenţă.

 

 

ADMITERE   IULIE 2010

Ciclul I. Studii universitare de licenţă – locuri pe specializări

 

Facul-tatea

Domeniul de licenţă

Specializarea

Număr locuri

Criterii de admitere

Criterii de departajare

B

T

LitereLimbă şi literaturăLimba şi literatura română şi o limbă şi literatură străină (la alegere: engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană)ZI,      3 ani,   180 credite

83

100

Medie bacalaureat -50%Medie ani de studiu -50%Criteriul 1-Medie ani de studiuCriteriul 2 -Medie examen de bacalaureat

Criteriul 3-Media la limba şi literatura română din ultimul an de liceu

LitereLimbă şi literaturăLimba şi literatura română şi o limbă şi literatură străină (la alegere: engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană)ID,     3 ani    180 credite

-

150

Medie bacalaureat -50%Medie ani de studiu -50%Criteriul 1-Medie ani de studiuCriteriul 2 -Medie examen de bacalaureat

Criteriul 3-Media la limba şi literatura română din ultimul an de liceu

LitereLimbă şi literaturăLimba şi literatura engleză şi o limbă şi literatură străină (la alegere: franceză, germană, spaniolă, italiană)ZI,     3 ani    180 credite

45

125

Medie bacalaureat -50%Medie ani de studiu -50%Criteriul 1-Medie ani de studiuCriteriul 2 -Medie examen de bacalaureat

Criteriul 3-Media la limba şi literatura română din ultimul an de liceu

LitereLimbă şi literaturăLimba şi literatura franceză şi o limbă şi literatură străină (la alegere:engleză, germană, spaniolă, italiană)ZI,      3 ani     180 credite

25

30

Medie bacalaureat -50%Medie ani de studiu -50%Criteriul 1-Medie ani de studiuCriteriul 2 -Medie examen de bacalaureat

Criteriul 3-Media la limba şi literatura română din ultimul an de liceu

LitereLimbi moderne aplicateTraducere şi interpretare (limba franceză şi limba engleză)ZI,      3 ani     180 credite

20

50

Medie bacalaureat -50%Medie ani de studiu -50%Criteriul 1-Medie ani de studiuCriteriul 2 -Medie examen de bacalaureat

Criteriul 3-Media la limba şi literatura română din ultimul an de liceu

LitereŞtiinţe ale comunicăriiComunicare şi relaţii publiceZI,      3 ani     180 credite

35

150

Medie bacalaureat -50%Medie ani de studiu -50%Criteriul 1-Medie ani de studiuCriteriul 2 -Medie examen de bacalaureat

Criteriul 3-Media la limba şi literatura română din ultimul an de liceu

LitereŞtiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolar

20

50

Medie bacalaureat -50%Medie ani de studiu -50%Criteriul 1-Medie ani de studiuCriteriul 2 -Medie examen de bacalaureat

Criteriul 3-Media la limba şi literatura română din ultimul an de liceu

Pedagogie
Perioada înscrierii: 16-22 iulie 2010          Concurs admitere: 23-25 iulie 2010                        Afisarea rezultatelor  26 iulie 2010 
LitereMuzicăPedagogie muzicalăZI,     3 ani    180 credite

 

14

20

 Etapa I-eliminatorie

-proba interpretativă

Etapa a II-a

-solfegiu, analiza solfegiului, auz-oral

-dictat muzical-scris

 Criteriul 1-Nota de la proba eliminatorie

Criteriul 2 -Medie examen de bacalaureat

Criteriul 3-Media la limba şi literatura română din ultimul an de liceu

Interpretare muzicală-cantoZI,     4 ani    240 credite

 

Interpretare muzicală-instrumenteZI,     4 ani    240 credite
LitereTeatruArtele spectacolului de teatru:ActorieZI,     3 ani    180 credite

8

10

Etapa I-eliminatorie-prezentarea unor versurI şi a unei povestiri din repertoriul candidatului, la alegere-practic eliminatoriu

- testarea aptitudinilor muzicale şi ritmice acompaniament de pian sau casetă, prezentarea unui monolog din repertoriul candidatului-practic eliminatoriu

 

Etapa a II-a

-prezentarea unui monolog dintr-o piesă de teatru, altul decât cel din etapa I – practic

-prezentarea unor versuri şi a unei povestiri din repertoriul candidatului – la alegerea comisiei – practic

-exerciţii de improvizaţie pe teme propuse de comisie – practic

 Criteriul 1-Medie ani de studiu

Criteriul 2 -Medie examen de bacalaureat

Criteriul 3-Media la limba şi literatura

                română din ultimul an de liceu

 

Cifra de şcolarizare aferentă ciclului de studii universitare de Master (Bologna) anul universitar 20010/2011

 

   Perioada înscrierii : 17-19 septembrie 2010   Concurs admitere: 22 septembrie 2010  Afişarea rezultatelor:  23 septembrie 2010

Nr crt

Facul-tatea/ Depar-tamentul

Domeniul de studii universitare de master (curs de zi)

Specializarea

Cifra de scolarizare

Criterii de admitere

Criterii de departajare

buget

taxă

1

LITERE

Limbă şi literaturăLiteratură română în context european

19

50

Concurs admitere (Probă scrisă, cu notă, din bibliografia şi tematica master-ului)Criteriul 1-Medie ani de studiu

Criteriul 2 -Medie examen licenţă

2

LITERE

Limbă şi literaturăLimba română actuală – structură, dinamică şi funcţionalitate

19

50

Concurs admitere (Probă scrisă, cu notă, din bibliografia şi tematica master-ului)Criteriul 1-Medie ani de studiu

 

Criteriul 2 -Medie examen licenţă

3

LITERE

Limbă şi literaturăLimba engleză. Studii teoretice şi aplicate

 

 

19

50

Concurs admitere (Probă scrisă, cu notă, din bibliografia şi tematica master-ului)Criteriul 1-Medie ani de studiu

 

Criteriul 2 -Medie examen licenţă

4

LITERE

Limbă şi literaturăStudii culturale anglo-americane

 

 

19

50

Concurs admitere (Probă scrisă, cu notă, din bibliografia şi tematica master-ului)Criteriul 1-Medie ani de studiu

 

Criteriul 2 -Medie examen licenţă

5

LITERE

Limbă şi literaturăLimba franceză, didactică şi literatură în spaţiul francofon

 

 

 

19

50

Concurs admitere (Probă scrisă, cu notă, din bibliografia şi tematica master-ului)Criteriul 1-Medie ani de studiu

 

Criteriul 2 -Medie examen licenţă

6

LITERE

Limbă şi literaturăModele clasice în cultura română. Valorile lor educative

19

50

Concurs admitere (Probă scrisă, cu notă, din bibliografia şi tematica master-ului)Criteriul 1-Medie ani de studiu

 

Criteriul 2 -Medie examen licenţă

 

LITERE

Limbă și literaturăLimbile romanice în sincronie și diacronie

18

50

Concurs admitere (Probă scrisă, cu notă, din bibliografia şi tematica master-ului)Criteriul 1-Medie ani de studiu

 

Criteriul 2 -Medie examen licenţă

 7

LITERE

Limbi moderne aplicateLimba engleză şi limba franceză- traducere şi terminologie juridică europeană

19

50

Concurs admitere (Probă scrisă, cu notă, din bibliografia şi tematica master-ului)Criteriul 1-Medie ani de studiu

 

Criteriul 2 -Medie examen licenţă

8

LITERE

Ştiinţe ale comunicăriiParadigme ale comunicării organizaţionale

20

50

Concurs admitere (Probă scrisă, cu notă, din bibliografia şi tematica master-ului)Criteriul 1-Medie ani de studiu

 

Criteriul 2 -Medie examen licenţă

9

LITERE

ArteArta actorului

8

10

Concurs admitere (Probă practică cu notă, din bibliografia şi tematica master-ului)Criteriul 1-

 

Medie examen licenţă/Notă lucrare

Criteriul 2-Medie aritmetică la disciplina de specialitate din anii de studiu

TOTAL FACULTATE

171

 

460

  

 

 

NOTĂ: Numărul minim pentru şcolarizarea unui master este de 50 studenţi din buget şi taxă

Locurile bugetate de la masterele la care nu se constituie grupa se vor repartiza la masterele la care există cele mai multe cereri de înscriere.


 © 2013.Facultatea de Litere.Toate drepturile rezervate.

Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, str.A.I.Cuza, nr.13; tel.: 0251.41.44.68