Facultatea de Litere

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Facultatea de Litere

Studii universitare de masterat – 2016

1. Limbă şi literatură – Studii de limbă și literatură română - Oferta educationala - Tematica admitere
2. Limbă şi literatură – Studii de limba engleză şi literaturi anglo-americane - Oferta educationala - Tematica admitere
3. Limbă şi literatură – Limba franceză, didactică si literaturi în spaţiul francofon - Prezentare - Oferta educationala - Tematica admitere
4. Limbi moderne aplicate – Limba engleză şi limba franceză – master european de traducere şi terminologie juridică - Ghid - Tematica admitere - Bibliografie
5. Ştiinte ale comunicării – Paradigme ale comunicării organizaţionale -Oferta educationala - Tematica admitere
6. Ştiinţe ale educaţiei - Management educaţional - Oferta educationala - Tematica admitere - Interviul
7. Ştiinţe ale educaţiei - Consiliere educațională și dezvoltarea carierei -Oferta educationala - Tematica admitere
8. Arte – Arta actorului - Oferta educationala - Tematica admitere - Metodologia de admitere

9. Muzică – Artă muzicală românească contemporană- Oferta educationala - Tematica admitere - Metodologia de admitere


 

 

 

 © 2013.Facultatea de Litere.Toate drepturile rezervate.

Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, str.A.I.Cuza, nr.13; tel.: 0251.41.44.68