Facultatea de Litere

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

LICENŢA – specializări

Studii universitare de licenţă

Anunţ: calendarul înmatriculărilor, eliberarea dosarelor candidaților respinși, taxele de școlarizare

Anunţ: CALENDARUL ÎNSCRIERII ȘI AL DESFĂȘURĂRII EXAMENULUI DE LICENŢĂ / DISERTAȚIE SESIUNEA IULIE 2016

Specializări:

Domeniul de licenţă: Limbă şi literatură

  • Limba şi literatura engleză – o limbă şi literatură modernă (franceză, germană, spaniolă, italiană) la Drobeta Turnu Severin - Oferta educatională
  • Limba şi literatura franceză – o limbă şi literatură modernă (engleză, germană, spaniolă, italiană) la Drobeta Turnu Severin - Oferta educatională

Domeniul de licenţă: Ştiinţe ale educaţiei

Domeniul de licenţă: Limbi moderne aplicate

Domeniul de licenţă: Ştiinţe ale comunicării

Domeniul de licenţă: Muzică

Domeniul de licenţă: Teatru

 © 2013.Facultatea de Litere.Toate drepturile rezervate.

Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, str.A.I.Cuza, nr.13; tel.: 0251.41.44.68