Facultatea de Litere

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

LICENŢA – specializări

Studii universitare de licenţă

Specializări:

Domeniul de licenţă: Limbă şi literatură

Domeniul de licenţă: Ştiinţe ale educaţiei

Domeniul de licenţă: Limbi moderne aplicate

Domeniul de licenţă: Ştiinţe ale comunicării

Domeniul de licenţă: Muzică

Domeniul de licenţă: Teatru

 © 2013.Facultatea de Litere.Toate drepturile rezervate.

Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, str.A.I.Cuza, nr.13; tel.: 0251.41.44.68