<Home>

 

 

 


CENTRUL DE CERCETARE A IDENTITĂŢILOR LINGVISTICE ŞI CULTURALE EUROPENE

MEMBRII CENTRULUI

 

Membrii colectivului de cercetare

Prof. univ. dr. Emil Sîrbulescu
Prof. univ. dr. Ioana Murar
Prof. univ. dr. Felicia Burdescu
Prof. univ. dr. Victor Olaru
Conf. univ. dr. Carmen Nedelcu
Conf. univ. dr. Titela Vîlceanu
Conf. univ. dr. Florentina Anghel
Conf. univ. dr. Mădălina Cerban
Lect. univ. dr. Aloisia Şorop
Lect. univ. dr. Mihai Coşoveanu
Lect. univ. dr. Daniela Rogobete
Lect. univ. dr. Ana-Maria Trantescu
Lect. univ. dr. Elena Butoescu
Lect. univ. dr. Alina Reşceanu
Lect. univ. dr. Claudia Pisoschi
Lect. univ. dr. Adriana Lăzărescu
Lect. univ. dr. Vlad Preda
Asist. univ. dr. Iulia Ciurezu
Asist. univ. dr. Andreea Bratu
Asist. univ. dr. Sorin Cazacu
Asist. univ. dr. Mihaela Roibu
Asist. drd. Andreea Iliescu
Drd. Cristiana Vărgatu
Drd. Maria Magdalena Făurar
Masterand Oana Simionescu
Masterand Andrei Spătaru

Coordonatorii direcţiilor de cercetare

a. Politici lingvistice, identitate lingvistică. Studii de lingvistică teoretică şi aplicată.
Coord. Ana-Maria Trantescu
b. Studii de traductologie. Traducere, identitate, exil.
Coord. Titela Vîlceanu
c. Cercetări literare. Literatură europeană, canon şi identitate culturală.
Coord. Florentina Anghel
d. Studii culturale. Mentalităţi culturale şi imaginar social în spaţiul european.
Coord. Elena Butoescu

Consiliul Ştiinţific

Prof. univ. dr. Emil Sîrbulescu
Conf. univ. dr. Florentina Anghel
Conf. univ. dr. Titela Vîlceanu
Lect. univ. dr. Ana-Maria Trantescu
Lect. univ. dr. Elena Butoescu

 

 

 

 
 
   
     
Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, str.A.I.Cuza, nr.13; tel.: 0251.41.44.68