<Home>

 

- Statutul centrului de cercetare

 


CENTRUL DE CERCETARE A IDENTITĂŢILOR LINGVISTICE ŞI CULTURALE EUROPENE

 

Centrul de Cercetare a Identităţilor Lingvistice şi Culturale Europene (The Centre for the Research of European Linguistic and Cultural Identities) - CRELCI

Centrul de Cercetare a Identităţilor Lingvistice şi Culturale Europene este o instituţie de cercetare ştiinţifică şi pregătire profesională în cadrul Universităţii din Craiova şi îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea Facultăţii de Litere.

Centrul funcţionează în cadrul Departamentului de Studii Anglo-americane şi germane al Facultăţii de Litere, Universitatea din Craiova. Centrul beneficiază de un sediu în spaţiul clădirii centrale a Universităţii din Craiova (Departamentul de Studii Anglo-americane şi germane), dotat cu tot ceea ce este necesar pentru a-şi desfăşura activitatea de cercetare în mod corespunzător: centru de resurse şi bibliotecă proprie, 2 calculatoare conectate la internet, imprimantă, copiator. De asemenea, membrii Centrului de cercetare au acces şi la alte spaţii de activitate didactică şi de cercetare din cadrul Universităţii din Craiova (Biblioteca Centrală a Universităţii, Biblioteca Facultăţii de Litere, Biblioteca Lectoratului Anglo-american).

Direcţia/direcţiile principale de cercetare

  • politici lingvistice europene (studii de lingvistică teoretică şi aplicată)
  • studii de traductologie
  • cercetări literare (sociologia literaturii, literatură comparată, istorie literară, critică literară, teorie literară)
  • studii culturale/interculturalitate
  • Directorul centrului Prof. univ. dr. Emil Sîrbulescu
  • Membrii colectivului de cercetare

Prof. univ. dr. Emil Sîrbulescu
Prof. univ. dr. Ioana Murar
Prof. univ. dr. Felicia Burdescu
Prof. univ. dr. Victor Olaru
Conf. univ. dr. Carmen Nedelcu
Conf. univ. dr. Titela Vîlceanu
Conf. univ. dr. Florentina Anghel
Conf. univ. dr. Mădălina Cerban
Lect. univ. dr. Aloisia Şorop
Lect. univ. dr. Mihai Coşoveanu
Lect. univ. dr. Daniela Rogobete
Lect. univ. dr. Ana-Maria Trantescu
Lect. univ. dr. Elena Butoescu
Lect. univ. dr. Alina Reşceanu
Lect. univ. dr. Claudia Pisoschi
Lect. univ. dr. Adriana Lăzărescu
Lect. univ. dr. Vlad Preda
Asist. univ. dr. Iulia Ciurezu
Asist. univ. dr. Andreea Bratu
Asist. univ. dr. Sorin Cazacu
Asist. univ. dr. Mihaela Roibu
Asist. drd. Andreea Iliescu
Drd. Cristiana Vărgatu
Drd. Maria Magdalena Făurar
Masterand Oana Simionescu
Masterand Andrei Spătaru

Coordonatorii direcţiilor de cercetare

a. Politici lingvistice, identitate lingvistică. Studii de lingvistică teoretică şi aplicată.
Coord. Ana-Maria Trantescu
b. Studii de traductologie. Traducere, identitate, exil.
Coord. Titela Vîlceanu
c. Cercetări literare. Literatură europeană, canon şi identitate culturală.
Coord. Florentina Anghel
d. Studii culturale. Mentalităţi culturale şi imaginar social în spaţiul european.
Coord. Elena Butoescu

Consiliul Ştiinţific

Prof. univ. dr. Emil Sîrbulescu
Conf. univ. dr. Florentina Anghel
Conf. univ. dr. Titela Vîlceanu
Lect. univ. dr. Ana-Maria Trantescu
Lect. univ. dr. Elena Butoescu

 

 

 
 
 
   
     
Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, str.A.I.Cuza, nr.13; tel.: 0251.41.44.68