Facultatea de Litere

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Noutăţi

 

- Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă - Prelungirea perioadei de inscriere

 

- “Filme româneşti în afişul polonez” - expoziție de afişe poloneze

 

- Stagii pentru studenti si masteranzi in domeniul resurselor umane (Renault Romania)

 

- Centrul de Studii Est-Europene: burse în Polonia

 

- Conferința Consorțiului de Informatizare pentru Limba Română "Resurse lingvistice şi instrumente pentru prelucrarea limbii române", Craiova, 18-19 septembrie 2014

 

- Anunt concurs (post de referent la Centrul Cultural Polonez)

 

- Internship pentru studenti si masteranzi in domeniul resurselor umane

 

- Conferința Internațională de Științe Umaniste și Sociale - "Creativitate, Imaginar, Limbaj", Craiova, 16-17 mai 2014

 

- Colocviul ”CONCEPTE DESCHISE”

 

- Deschiderea Centrului Cultural Polonez

 

- Vernisajul expoziţiei de presă bulgară "Născută liberă"

 

- Dr Cătălin Ghiţă, director de proiect Inter-Disciplinary.Net, Oxford

 

- Master limba engleză și limba franceză - Traducere și terminologie juridică europeană: Ghid de prezentare

 

- Modulul psihopedagogic: anunt inmatriculare, acte necesare, perioada de inmatriculare

 

- Rezultate Admitere Septembrie 2013 - Licenta si Master

 

- Inmatriculari Licenta - Sesiune Septembrie 2013

 

- Concurs admitere TAXA - forma Licenta - 17-18 septembrie 2013

 

- Contestatii Master

 

 

- Inmatriculari Master

 

 

- Planificarea Concursului de Doctorat - Sesiunea Septembrie 2013

 

- Concurs de admitere Master - Septembrie 2013

 

 

- Concurs de admitere - Actorie - Sesiunea septembrie 2013

 

 

- Planificarea restanţelor şi creditelor - Septembrie 2013 - ZI şi I.D.

 

 


- Admitere doctorat - Septembrie 2013 ; Repartizarea locurilor - admitere doctorat 2013

 

 

Conturile de donaţii ale Universităţii din Craiova, pentru reabilitarea Gradinii Botanice

 

- Reviste online - ARGOTICA

 

 


Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă

În baza OMECTS 5561/31.10.2011, a OMECTS 6194113.11.2012 și a Regulamentului Universității din Craiova de organizare și desfășurare a programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, Facultatea de Litere anunță organizarea unui program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă, adresat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

 

Programul cuprinde trei module acreditate de MEN:

1. Limbă română și comunicare

2. Literatură română

3. Psihopedagogie și didactica învățământului primar și preșcolar

 

Numărul de credite ECTS/ modul: 45

Durata unui modul: 360 de ore.

 

Anunț

Planuri de învățământ

Acte necesare înscrierii

Cerere de înscriere

Decizie taxă

Prelungirea perioadei de înscriere


 © 2013.Facultatea de Litere.Toate drepturile rezervate.

Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, str.A.I.Cuza, nr.13; tel.: 0251.41.44.68