Prezentarea departamentului

Începând cu anul universitar 2014-2015, Departamentul de comunicare, jurnalism şi ştiinţe ale educaţiei este o structură academică în cadrul Facultăţii de Litere, rezultată în urma divizării Departamentului de Limbă română, literatură română, ştiinţe ale educaţiei, comunicare şi jurnalism. Departamenul include trei programe de studii de licenţă (Comunicare şi relaţii publice, Jurnalism, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar) şi un program de studii de master (Paradigme ale comunicării organizaţionale), incluse în două domenii de ierarhizare din domeniul fundamental Ştiinţe sociale: Ştiinţe ale comunicării şi Ştiinţe ale educaţiei.

Istoricul  programelor de studii de licenţă, din cadrul  Departamentului de comunicare, jurnalism şi ştiinţe ale educaţiei:
·         Specializarea Comunicare şi relaţii publice : înfiinţată în anul 2002, în cadrul catedrei de Limba şi literatura franceză, la iniţiativa 
            Doamnei  Prof. univ. dr. Cristiana Teodorescu;
·         Specializarea Jurnalism: înfiinţata în anul  2008, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale, la iniţiativa Domnului Prof. univ. dr. Aurel 
           Piţurcă);
·         Programul de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar : înfiinţat în  anul 2007, prin reorganizarea ca program de licenţă a specializării Institutori-limbă străină, din cadrul Colegiului universitar.

Conducere

Director de departament:

conf. univ. dr. Claudiu BUNĂIAȘU

Consiliu al departamentului:

conf. univ. dr. Ștefan VLĂDUȚESCU
lect. univ. dr. Xenia NEGREA