Facultatea de Litere

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA


Analele Universităţii din Craiova. Seria Filologie. Limbi şi literaturi romanice

Sediul Editorial: Str. A. I. Cuza nr. 13, 200585 – Craiova, ROMANIA

PAGINA WEB: http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/lrl/anale_franceza_ro.htm

CARACTERISTICI: 
ISSN: 1224-8150
Revistă de lingvistică  şi literatură „peer review”
Publică texte în: franceză 
Anul primului număr, în forma actuală: 1998
Periodicitate: anuală, un volum pe an
Tipul publicaţiei: ştiinţifică/academică                            

COMITETUL DE REDACŢIE: 
Alexandra CUNIŢĂ, Université de Bucarest (Roumanie)
Jean-Paul DUFIET, Université de Trente (Italie)
Jan GOES, Université d’Artois (France)
Marc GONTARD, Univeristé Rennes 2 (France)
Maria ILIESCU, Université Leopold Franzens, INNSBRUCK (Autriche)
Jean-Claude KANGOMBA, Archives et Musée de la Littérature de Bruxelles (Belgique)
Georges KLEIBER, Université de Strasbourg (France)
Georgiana LUNGU-BADEA, Université de Timişoara (Roumanie)
Salah MEJRI, Université Sorbonne Paris Cité – Paris 13 (France)
Julia SEVILLA MUÑOZ, Université Complutense de Madrid (Espagne)
Antonio PAMIES, Université de Grenade (Espagne)
Najib REDOUANE, Université California State Univeristy, Long Beach (États-Unis)
Nicole RIVIÈRE, Université Paris Diderot – Paris 7 (France)
Elena Brânduşa STEICIUC, Université Ştefan cel Mare de Suceava (Roumanie)
David TROTTER, Université d’Aberystwyth (Grande Bretagne)
Marleen VAN PETEGHEM, Université de Gand (Belgique)
Alain VUILLEMIN, Université Paris Est (France)

Redactor-şef:
Anda Irina RĂDULESCU 

Secretar de redacţie: 
RĂDULESCU Valentina

Membri:
CAZACU Sorin
DINCĂ Daniela
IONESCU Alice Ileana
MANOLESCU Camelia
POPESCU Cecilia Mihaela
RĂDULESCU Valentina

EVALUARE & ACREDITARE
Tipul: Reviste ştiinţifice 
CNCSIS CODE: 12
TITLUL: Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Limbi şi literature romanice
Class: B
* * *

Link-uri BDI funcţionale:

http://www.fabula.org/actualites/analele-universitatii-din-craiova-seria-stiinte-filologice-2010-1-langues-et-litteratures-romanes_41193.php
http://www.scipio.ro/web/annals-of-the-university-of-craiova.-series-philology-romance-languages-and-literatures
http://linguistlist.org/pubs/journals/get-journals.cfm?JournalID=17280

PEER REVIEW 
Fiecare articol propus revistei este acceptat spre publicare numai după ce este analizat şi acceptat de cel puţin doi referenţi, cadre didactice universitare sau din cercetare, din ţară sau străinătate, specialiste în aria lingvistică vizată de conţinutul acestuia. Sugestiile referenţilor sunt comunicate autorilor, prin intermediul secretarului de redacţie, în vederea eventualelor modificări (de conţinut şi/sau formă).

Reviewer form

Adresa de corespondenţă 
Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică îi invită pe autori să trimită textele propuse spre publicare în limba franceză, în fişier ataşat, la adresa: annales_lrc@yahoo.fr

Termen de trimitere: 15 septembrie 2017

Număr tematic 2017 : HYBRIDATION, INCONGRUITE, CROISEMENT, METISSAGE, SYNERGIE EN LANGUE, LITTERATURE, TRADUCTION ET DIDACTIQUE (fabula)

Număr tematic 2016 : LES JEUX DE MOTS (fabula)

Număr tematic 2015 : LE TEMPS ET LA TEMPORALITÉ ( fabula )

Norme de redactare

VOLUME APĂRUTE:

 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LANGUES ET LITTERATURES ROMANES, ANUL XIX, Nr. 1, 2015, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate - Rezumate în limba română - Revista online
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LANGUES ET LITTERATURES ROMANES, ANUL XVIII, Nr. 1-2, 2014, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate - Rezumate în limba română - Revista online
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LANGUES ET LITTERATURES ROMANES, ANUL XVII, Nr. 1-2, 2013, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate - Rezumate în limba română - Revista online
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LANGUES ET LITTERATURES ROMANES, ANUL XVI, Nr. 1-2, 2012, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate - Rezumate în limba română
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LANGUES ET LITTERATURES ROMANES, ANUL XV, Nr. 1-2, 2011, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate - Rezumate în limba română
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LANGUES ET LITTERATURES ROMANES, ANUL XIV, Nr. 1-2, 2010, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate  Rezumate în limba română - Revista on line
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LANGUES ET LITTERATURES ROMANES, ANUL XIII, Nr. 1-2, 2009, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate  Rezumate în limba română - Revista on line
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LANGUES ET LITTERATURES ROMANES , ANUL XII, Nr.1-2, 2008,  EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate  Rezumate în limba română
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LANGUES ET LITTERATURES ROMANES, ANUL XI, Nr. 1-2, 2007, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate  Rezumate în limba română
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LANGUES ET LITTERATURES ROMANES, ANUL X, Nr. 1-2, 2006, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate  Rezumate în limba română
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LANGUES ET LITTERATURES ROMANES, ANUL IX, Nr. 1-2, 2005, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate  Rezumate în limba română
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LANGUES ET LITTERATURES ROMANES, ANUL VIII, Nr. 1-2, 2004, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate  Rezumate în limba română
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LANGUES ET LITTERATURES ROMANES, ANUL VII, Nr. 1-2, 2003, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LANGUES ET LITTERATURES ROMANES, ANUL IV, Nr. 1-2, 2002, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins
 • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LANGUES ET LITTERATURES ROMANES, ANUL V, Nr. 1-2, 2001 EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins

 © 2013.Facultatea de Litere.Toate drepturile rezervate.

Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, str.A.I.Cuza, nr.13; tel.: 0251.41.44.68