Facultatea de Litere

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică 

Sediul Editorial: Str. A. I. Cuza nr. 13, 200585 – Craiova, ROMANIA

PAGINA WEB: http://cis01.central.ucv.ro/litere/activ_st/lingvistica_ro.htm
Revista Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe filologice. Lingvistică, a Universităţii din Craiova, Facultatea de Litere, apare din 1996, ca o serie nouă, cu profil lingvistic bine individualizat, continuând „Analele Universităţii din Craiova. Seria filologie, istorie, geografie”, revistă ştiinţifică înfiinţată în 1972.

CARACTERISTICI:

ISSN: 1224-5712
Revistă de lingvistică „peer review”. 
Publică texte în: engleză, franceză, germană, italiană, română, spaniolă. 
În vederea unei cât mai bune integrări în circuitul ştiinţific internaţional, articolele în limba română pot ocupa cel mult 25% din numărul de pagini (circa 350) al unui volum.
Anul primului număr, în forma actuală: 1996
Periodicitate: anuală, un volum cu 2 numere
Tipul publicaţiei: ştiinţifică/academică                            

COMITETUL DE REDACŢIE:

Prof. dr. Alessio Cotugno, Universitatea Ca’ Foscari din Veneţia
Prof. dr. Paul Danler, Universitatea din Innsbruck
Prof. dr. Michel Francard, Universitatea din Louvain-la-Neuve
Prof. dr. Laurent Gautier, Universitatea din Dijon
Prof. dr. Maria Iliescu, Universitatea din Innsbruck
Prof. dr. Antonio Lillo, Universitatea din Alicante                       
Prof. dr. Brian Mott, Universitatea din Barcelona 
Prof. dr. Ileana Oancea, Universitatea de Vest din Timişoara
Prof. dr. Elena Prus, Universitatea din Chişinău
Academician Marius Sala, Academia Română Bucureşti
Prof. dr. Fernando Sánchez Miret, Universitatea din Salamanca 
Prof. dr. Flora Şuteu, Universitatea din Craiova
Prof. dr. Federico Vicario, Universitatea din Udine

REDACTOR-ŞEF:
Prof. dr. Cristiana Teodorescu, Universitatea din Craiova
e-mail: cteodorescu05@yahoo.fr

REDACTOR-ŞEF ADJUNCT:
Prof. dr. Elena Pîrvu, Universitatea din Craiova 
e-mail: elena_pirvu@outlook.com

SECRETAR DE REDACŢIE:
Asist. drd. Oana-Adriana Duţă, Universitatea din Craiova
e-mail: oana.duta@yahoo.com

MEMBRI:
Prof. dr. Ioana Murar, Universitatea din Craiova
Prof. dr. Gabriela Scurtu, Universitatea din Craiova
Prof. dr. Nicolae Panea, University of Craiova 
Conf. dr. Ştefan Vlăduţescu, Universitatea din Craiova 
Lect. dr. Ovidiu Drăghici, Universitatea din Craiova
Lect. dr. Melitta Szathmary, Universitatea din Craiova

EVALUARE & ACREDITARE
Tipul: Reviste ştiinţifice 
CNCSIS CODE: 12
TITLUL: Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică 
Class: B (Scopus)
* * *
ERIH List: Linguistics 
Clasificare: ERIH NAT (https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp)

Link-uri BDI funcţionale:
http://files.sciverse.com/documents/xlsx/title_list.xlsx
https://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_all&q=analele+universita%3Ft%3Fii+din+craiova+seria+s%3Ftiint%3Fe+filologice+lingvistica%3F+-+elsevier
http://www.ceeol.com/aspx/publicationdetails.aspx?publicationId=80a039b8-e6c7-41a8-9a2b-476e038401a9
http://linguistlist.org/pubs/journals/get-journals.cfm?JournalID=15760
http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=5902
http://www.fabula.org/actualites/analele-universitatii-din-craiova-seria-stiinte-filologice-lingvistica_54188.php

PEER REVIEW

Fiecare articol propus revistei noastre este acceptat spre publicare numai după ce este analizat şi acceptat de cel puţin doi referenţi, cadre didactice universitare sau din cercetare, din ţară sau străinătate, specialiste în aria lingvistică vizată de conţinutul acestuia. Sugestiile referenţilor sunt comunicate autorilor, prin intermediul secretarului de redacţie, în vederea eventualelor modificări (de conţinut şi/sau formă).

Adresa de corespondenţă

Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică îi invită pe autori să trimită textele propuse spre publicare, în engleză, franceză, germană, italiană, română, spaniolă, prin e-mail, în fişier ataşat, la adresa:elena_pirvu@outlook.com.

Termen de trimitere: pentru fiecare an, data de 30 mai.

Norme de redactare

Declarație de autenticitate: RO, EN

VOLUME APĂRUTE:

  • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXXVIII, Nr. 1-2, 2016, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate - Rezumate română
  • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXXVII, Nr. 1-2, 2015, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate - Rezumate română
  • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXXVI, Nr. 1-2, 2014, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate - Rezumate română
  • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXXV, Nr. 1-2, 2013, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate - Rezumate română
  • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXXIV, Nr. 1-2, 2012, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate - Rezumate română
  • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXXIII, Nr. 1-2, 2011, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate - Rezumate română
  • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXXII, Nr. 1-2, 2010, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate Rezumate română
  • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXXI, Nr. 1-2, 2009, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate - Rezumate română
  • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXX, Nr.1-2, 2008,  EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate Rezumate română
  • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXIX, Nr. 1-2, 2007, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate Rezumate română
  • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXVIII, Nr. 1-2, 2006, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins - Rezumate
  • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXVIII, Nr. 1-2, 2005, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins
  • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXVIII, Nr. 1-2, 2004, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins
  • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXVIII, Nr. 1-2, 2003, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins
  • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXVIII, Nr. 1-2, 2002, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins
  • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXVIII, Nr. 1-2, 2001 EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins
  • Analele Universităţii din Craiova, Seria ŞTIINŢE FILOLOGICE, LINGVISTICĂ, ANUL XXVIII, Nr. 1-2, 2000, EUC, EDITURA UNIVERSITARIA - Cuprins

 © 2013.Facultatea de Litere.Toate drepturile rezervate.

Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, str.A.I.Cuza, nr.13; tel.: 0251.41.44.68