Geografie 

 

 

Anul de studiu: Anul I

 

Disciplina de studiu

ECTS

Forma evaluare

Sem I

Sem II

Geografie fizică și umană genrală

10 E C
Cartografie și Topografie  10 E C
Meteorologie și Climatologie  10 E C
Hidrologie și Oceanografie  10 C E
Geografie economică mondială  10 C E
Geologie generală  4 E -
Geologia României  2 - E
Geoinformatică  1 - E
Practică de specialitate  1 - C
Limba străină 2 V V
Istoria descoperirilor geografice - C -
Educație fizică  - V V

*

Pentru a afla programa analitică a fiecarei discipline faceți click pe denumirea disciplinei respective.

 

 

 E = examen, C = colocviu, V = verificare, ECTS=CREDITE

 

Anul de studiu: Anul II

 

Disciplina de studiu

ECTS

Forma evaluare

Sem I

Sem II

Geomorfologie

10 E C
Geografia populației și așezărilor 10 C E
Geografia solurilor 10 E C
Biogeografie 10 C E
Geografia turismului

4

E

-

Meterologie Sinoptică/Geografia hazardelor naturale și antropice

3

C

-

Metode și tehnici de prelucrare a datelor geografice

2

E

-

Geografia Europei      

3

-

E

Geografia cuaternarului

2

-

E

Geografia mărilor și oceanelor/Potențialul turistic al României

2

-

C

Limba străină

2

V

V

Practica de specialitate

2

-

C

Palegeografie

-

C

-

Topoclimatologie

-

-

C

 

 E = examen, C = colocviu, V = verificare, ECTS=CREDITE

 

Revino sus

 

Anul de studiu: Anul III

 

Disciplina de studiu

ECTS

Forma evaluare

Sem I

Sem II

Geografia fizică a României

10

E

E

Geografia umană și economică a României

10

E

E

Geografia mediului

5

E

-

Geografia regională a României

10

E

C

Geografia continentelor. Diferențieri regionale

8

C

E

Cartografiere geomorfologică/Geografie socială

4

C

-

Geografie politică

2

C

-

Teledetecție și GIS

4

-

E

Resurse de apă/Geografie urbană și rurală

4 - C
Carstologie/metodologia studiilor de impact și strategii de protecția mediului 3 - C
Toponimie geografică - C -

Organizare și planificare teritorială

-

-

C

 

 

 E = examen, C = colocviu, V = verificare, ECTS=CREDITE

 

Revino sus