Filosofie 

 

Anul de studiu: Anul I

 

Disciplina de studiu

ECTS

Forma evaluare

Sem I

Sem II

Introducere în filosofie

10

E

E
Istoria filosofiei antice și medievale 10 E E
Logică generală și teoria argumentării 9

E

E
Metodologie și inițiere în text filosofic 5

C

-
Etica

4

-

E

Economie generală

3

-

C
Operare computer 4 C -
Sociologie generală 3 - E
Psihologie generală 4 E -
Cultură (educație) civică 4 - C
Limbă modernă 4 V V
Educație fizică  - V V
Practica de specialitate - - V

 

 E = examen, C = colocviu, V = verificare, ECTS=CREDITE

 

Anul de studiu: Anul II

 

Disciplina de studiu

ECTS

Forma evaluare

Sem I

Sem II

Istoria filosofiei moderne

10 E E
Teoria cunoașterii 10 E E

Etică aplicată

4

E

-

Antropologie filosofică

4

-

E

Filosofia integrării europene

4

-

E

Filosofie asiatică veche

4

C

-

Filosofia istoriei

5

-

E

Filosofia imaginarului

5

E

-

Filosofia drepturilor omului

5

-

C

Consiliere profesională și vocațională

5

C

-

Limba modernă

4

V

V

Practica de specialitate

- -

V

 

 E = examen, C = colocviu, V = verificare, ECTS=CREDITE

 

Revino sus

Anul de studiu: Anul III

 

Disciplina de studiu

ECTS

Forma evaluare

Sem I

Sem II

Istoria filosofiei contemporane

10

E

E

Istoria filosofiei românești

10

E

E

Estetică

5

-

E

Filosofie politică

5

E

-

Filosofia religiei

5

-

E

Filosofia valorii

5

C

-

Filosofia culturii

5

-

E

Filosofia științei

5

E

-

Retorică și Hermeneutică 5 - C

Filosofia comunicării

5

C

-

 

 E = examen, C = colocviu, V = verificare, ECTS=CREDITE

 

Revino sus