PORTOFOLIU SPECIALIZĂRI 2006

 

INVĂŢĂMÂNT DE LUNGĂ DURATĂ – CURS DE ZI

Istorie 3 ani

Filosofie 3 ani

Sociologie 3 ani

Ştiinţe Politice 3 ani

Geografie  3 ani

Relaţii internaţionale şi studii europene 3 ani

INVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ

Istorie  3 ani

Geografie  3 ani

 

FRECVENŢĂ REDUSĂ

Filosofie 3 ani

Sociologie 3 ani

Ştiinţe Politice 3 ani

MASTER ISTORIE 2 ani

MASTER GEOGRAFIE 2 ani

MASTER FILOSOFIE/SOCIOLOGIE 2 ani

DOCTORAT

Domeniul Istorie

● ADMITEREA în anul universitar 2006 – 2007 pentru toate specializările (Istorie, Relaţii internaţionale şi Studii europene, Filosofie, Geografie, Sociologie, Ştiinţe politice) se face pe baza mediei obţinute la examenul de bacaluareat.

 

          ● ÎNSCRIERILE la Facultatea de Istorie, Filosofie, Geografie pentru anul universitar 2006 – 2007 vor avea loc în perioada 17-25 iulie 2006.

 

          ● TAXA DE ÎNSCRIERE la concursul de admitere: 100 RON (1 000 000 lei vechi) – (pentru fiecare specializare; fiii cadrelor didactice sunt scutiţi de plata taxei de înscriere doar o singură dată, acolo unde depune dosarul cu acte originale).

          ● REZULTATELE FINALE vor fi afişate pe data de 28 iulie 2006.

 

          ■ CONCURSUL PENTRU MASTER se va desfăşura în luna septembrie, după cum urmează:

                              înscrierile: 18-20 septembrie 2006

                              concursul de admitere: 22 septembrie 2006

 

Taxe de şcolarizare:

Forma Invătământ

Admişi cu taxă

Continuare de studii

A doua facultate

Învăţământ de zi

1600 RON

350€  

1600 RON

Învăţământ cu

frecvenţă redusă

1600 RON

-

1600 RON

Învăţământ la distanţă

1600 RON

-

1600 RON

 

 

 

DECANATUL ŞI SECRETARIATUL

Strada Al. I. Cuza, nr. 13,

România – Craiova

Tel./Fax: 0040-(0)251-41.85.15

 

 

 

 

WEBSITE-URI

 

Universitatea din Craiova

http://www.central.ucv.ro

Facultatea de Istorie-Filosofie-Geografie

http://cis01.central.ucv.ro/ifg/

 

1.Date despre facultate:

a)Posibilităţi de contact pentru candidaţi:

b)Componenţa facultăţii:

c) Baza materială:

d) Manifestări ştiinţifice periodice organizate de facultate:

e) Principalele domenii de cercetare ale facultăţii: istorie, filosofie, sociologie, geografie, protecţia mediului, ştiinţe politice,, relaţii internaţionale

 

f) Convenţii de colaborare cu:

 

Prof. univ. dr. Osiac Vladimir

Decanul Facultăţii de Istorie – Filosofie - Geografie

 

 

CONDUCEREA

 

DECAN

Prof. univ. dr. OSIAC Vladimir

 

PRODECAN - probleme de învăţământ la ZI, FR şi ID

Conf.univ. dr. TOMESCU Viorica

 

PRODECAN - probleme studenţeşti, proiecte de cercetare ştiinţifică în colaborare cu studenţii, programe de practică

Prof.univ. dr. OTOVESCU Dumitru

PRODECAN – calitatea procesului de învăţământ, relaţii de colaborare cu facultăţi ale Universităţii din Craiova şi cu alte centre universitare din ţară şi străinătate.

Prof.univ. dr. DEACONESCU Ion

 

SECRETAR ŞTIINŢIFIC

Prof. univ. dr. GHERGHE Petre

 

ADMINISTRATOR ŞEF

Ec. GÎRLEŞTEANU Ileana

 

SECRETAR ŞEF

 POPA Nicoleta

 

CATEDRE

 

CATEDRA DE ISTORIE

Sala 154 Tel. 0040-(0)251-416574 int. 4131, 4150

Tel. 0040-(0)251-410672

Şef catedră: Prof. univ. dr. PĂTROI Ion

 

CATEDRA DE FILOSOFIE-SOCIOLOGIE

Sala 167B Tel. 0040-(0)251-416574 int. 4324

Şef catedră: Conf.univ.dr. MĂTĂSARU Niculae

 

CATEDRA DE GEOGRAFIE

Sala 062, Tel. 0040-(0)251-416574 int. 4110

Şef catedră: Conf.dr. PLENICEANU Vasile

 

CATEDRA DE ŞTIINŢE POLITICE

Sala 407 Tel. 0040-(0)251-416574 int. -

Şef catedră: Conf.dr. PIŢURCĂ Aurel

 

 

 

 

 

 

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT

 

 

INSTITUTUL DE STUDII BALCANICE

 

INSTITUTUL DE STUDII LATINO-AMERICANE

 

CENTRUL DE STUDII ALE RELAŢIILOR INTERNAŢIONALE „DIPLOMAŢI ROMÂNI"

 

CENTRUL DE STUDII ŞI CERCETĂRI ALE ISTORIEI, CULTURII ŞI CIVILIZAŢIEI EVREILOR DIN SUD-ESTUL EUROPEI

 

9; CENTRUL DE CERCETARE A MEDIULUI ŞI VALORIFICAREA DURABILĂ A RESURSELOR

 

9; CENTRUL DE CERCETĂRI ÎN FILOSOFIA MENTALULUI ŞI ŞTIINŢELE COGNIŢIEI "ŞTEFAN ODOBLEJA"

 

 

 

 

Universidad Autonoma de Madrid – Madrid, SPANIA

Universidad Computense de Madrid – Madrid, SPANIA

Universidad de Barcelona – Barcelona, SPANIA

    Undiversidad de Salamanca - Salamanca, Spania

    Universidad de Zaragoza - Zaragoza, Spania

Universidad de Leon – Leon, SPANIA

Universitaté de Burgogne – Dijon, FRANŢA

Université Charles de Gaule – Lille III, FRANŢA

Université de Corse Pascal – Paoli – Corse, FRANŢA

Università degli Studi di Roma – Roma, ITALIA

Universitat Bielefield – Bielefeld, GERMANIA

Université de Nantes

Università degli Studi di Torino, TORINO, 01, Italia

Università degli Studi di Firenze, Italia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE PERIODICE

 

 

Sub egida Facultăţii de Istorie – Filosofie – Geografie, în prezent, apar următoarele publicaţii ştiinţifice:

 

 

„Analele Universităţii din Craiova”, Istorie – serie nouă 1996, anul primei apariţii 1972, cu titlul „Analele Universităţii din Craiova", Seria istorie, geografie, filologie, sub egida Editurii Universitaria din Craiova

„Analele Universităţii din Craiova", Sociologie, serie nouă 1998, anul primei apariţii 1976, „Seria sociologie, filosofie”, sub egida Editurii Universitaria din Craiova

"Analele Universităţii din Craiova", Filosofie, Serie nouă, anul primei apariţii 2005, sub egida Editurii Universitaria din Craiova

„Analele Universităţii din Craiova”, Geografie, Serie nouă (ISSN 1224 - 4112), anul primei apariţii 1972, cu titlul „Analele Universităţii din Craiova", Seria istorie, geografie, filologie, sub egida Editurii Universitaria din Craiova

„Forum geografic” - Studii şi cercetări de geografie şi protecţia mediului”, anul primei apariţii 2002, revistă anuală (ISSN 1583 - 1523), elaborată de Catedra de Geografie din cadrul Facultăţii de Istorie, Filosofie, Geografie sub egida Editurii Universitaria din Craiova

„Revista de Ştiinţe politice" nr.1 2004 (specializarea Ştiinţe politice), Editura Europa

„Revista universitară de Ştiinţe sociale" nr.1 2004, Institutul Social Oltenia al Universităţii din Craiova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE ISTORIE, FILOSOFIE, GEOGRAFIE

Str. A.I.Cuza, Tel/Fax: 418515