Axa Prioritara 3 "Cresterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor"

Domeniul major de intervenţie 3.3 "Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă"

Link-uri utile

 

 

 

 

 

Contact Us

Proiectul POSDRU/93/3.3/S/61944 „Consolidarea Capacităţii Instituţionale a Consorţiului Regional pentru educaţie şi formare profesională”

Începând cu data de 1 iulie 2010, Agenţia pentru Dezvoltare Regională SV Oltenia implementează, împreună cu partenerul transnaţional Lattanzio e Associati, cu Universitatea din Craiova, cu Universitatea de Petrol şi Gaze din Ploieşti, proiectul „Consolidarea Capacităţii Instituţionale a Consorţiului Regional pentru educaţie şi formare profesională"

Cofinantarea proiectului este asigurată din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 3 „Cresterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul major de interventie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor pentru partenerii sociali şi societatea civilă”.

Obiectiv general:

Consolidarea capacitatii institutionale a Consortiului Regional pentru educatie si formare profesionala SV Oltenia in vederea realizarii unei mai bune corelari a ofertei educationale a IPT si a inv superior cu cererea pietei muncii in scopul cresterii gradului de ocupare si a asigurarii coeziunii economice si sociale.

Cresterea capacitatii institutionale a CR va asigura o mai buna interpretare a datelor din surse oficiale si administrative, studiile si prognozele care vor conduce la elaborarea de prioritati, masuri, actiuni si recomandari catre sistemul educational astfel incat sa creasca gradul de ocupare la absolventii de IPT si invatamant superior.

Obiective specifice:

  1. Dezvoltarea competenţelor membrilor CR de acţiune colectivă, in scopul cresterii coeziunii si eficienţei grupului prin activităţi de formare „invaţare prin acţiune” si schimb de experienţă cu structuri similare din tară si alte state membre ale UE.

  2. Imbunatatirea capacitatii institutionale a CR de a dezvolta parteneriatul social, de a planifica strategic, implementa si monitoriza strategia regionala si planul regional de actiune pentru invatamant prin metoda workshop.

  3. Cresterea gradului de participare a partenerilor sociali la procesul decizional privind corelarea ofertei de formare cu cerintele pietei muncii prin activitati de consultare publica si management participativ.

  4. Dezvoltarea parteneriatului transnational si interregional in planificarea ofertei educationale. Sunt promovate initiativele partenerilor sociali care vizeaza consolidarea capacitatii de a contribui la dezvoltarea resurselor umane, imbunatatirea dialogului social multipartit, cooperarea dintre autoritati si institutii publice in vederea elaborarii planului de actiune strategica si a unor reglementari privind structurile parteneriale in care acestia lucreaza.