[ROM] Evaluarea efectelor poluarii si a schimbarilor climatice asupra biodiversitatii si starii socio-economice a populatiei in bazinul mijlociu al Jiului
[ENG] The evaluation of the pollution and climatic changes on the biodiversity and socio-economic state of the population in the middle tank of Jiu river
       Studiile privind efectele poluarii si al schimbarilor climatice, continua cercetarile efectuate de  colectivul nostru interdisciplinar in anii anteriori. Regiunea exploatarilor carbonifere de suprafata si a CET - urilor, prin fragmentarea habitatelor si reziduurile rezultate, conduc la poluare, afectand in primul rand, procesele biochimice din plante si sol, urmate de declansarea unui puternic dezechilibru ecologic, cu consecinte nefavorabile asupra functionalitatii ecosistemului si a starii socio-economice si de sanatate a populatiei din zona. Rezultale cercetarilor vor oferi solutii practice pentru realizarea unor obiective din Protocolul de la Kyoto si Declaratia de la Beijing. Schimbarile climatice evidentiate in ultimii 30 de ani, au fost corelate cu poluarea, prognoza pe plan mondial indicand implicarea dramatica al acesteia in amplificarea efectului de sera.
       Va fi studiata situatia poluarii cu radionuclizi si metale grele in zona CET-Turceni si CET-Rovinari si a exploatarilor carbonifere de suprafata din bazinul Jiului mijlociu, regiune supusa in ultimele decenii unei actiuni antropice majore: decopertarea solului pentru exploatarea la suprafata a lignitului si distrugerea stratului fertil de sol, aducerea la suprafata a unor mari cantitati de roci subterane si poluarea mediului cu diferiti radionuclizi si metale grele, formarea haldelor de steril si de cenusa, s.a. Se va efectua un studiu complex de teren al fitocenozelor afectate datorita conditiilor climatice, poluarii si fragmentarii habitatelor, precum si a biocenozelor limitrofe zonei propriu-zise afectate. Se va analiza situatia actuala a vegetatiei (pe halde de steril, halde de cenusa, zona rurala limitrofa), prezenta cantitativa a  radionuclizilor si a unor metale grele in sol, apa, vegetatie, precum si in unele alimente (mierea de albine, vin, uleiul de floarea soarelui, s.a.). Cercetari anterioare efectuate de colectivul nostru, au evidentiat existenta unor specii fitoremediatoare care vegeteaza in zona (Taraxacum officinale, Achillea millefolium, Salix sp., Thlaspi sp., s.a.) sau care au fost introduse de om (plantatii forestiere pentru fixarea haldelor cu Robinia pseudoacacia, Populus sp., s.a.), specii care au capacitatea naturala de a incorpora radionuclizi si metale grele din mediu.
       Se vor analiza caile de patrundere si interactiunea acestora cu celula eucariota, la nivel structural si ultrastructural, acumulare, depozitare si/sau caile de eliminare din celula. Se va analiza acumularea metalelor grele si a radionuclizilor in macromicete, existand posibilitatea elucidarii cauzelor de intoxicare sau alergiilor la ciuperci comestibile, in unele areale ecologice. Vor fi analizate modificarile citogenetice induse, precum si alterarea principalelor cai metabolice la plante de cultura sub efectul agentilor poluanti. Se vor recolta populatii locale la specii de interes pentru zona, in vederea studiului resurselor genetice cu gene de rezistenta la factorii poluanti considerati. Studii de biologie moleculara (colaborare cu Institut fur Genetik, Vienna, vezi anexa) vor permite elucidarea activitatii genelor implicate in procesul de chelare al metalelor grele si a altor toxine, precum si eficienta diferentiata a speciilor de a "curata" ecologic mediul. Vor fi stabiliti markeri moleculari si biochimici care caracterizeaza speciile cu rol in fitoremediere. Pe baza acestor studii se va intocmi un catalog cu speciile indicatoare, rezistente, tolerante sau sensibile, care va fi pus la dispozitia organelor decizionale (primarii, prefecturi, agentiile de protectia mediului, ROMSILVA si ICAS, s.a.), in scopul utilizarii speciilor rezistente si fitoremediatoare pentru reducerea concentratiei in metale grele si radionuclizi din mediu ("curatirea"ecologica a arealului afectat).
       Efectul acestor poluanti asupra sanatatii populatiei va fi stabilit prin studii de epidemiologhie in zona, insistandu-se asupra prezentei de neoplazii, bolile imune si autoimune. Studiile socio-economice efectuate asupra esantioanelor de populatie din arealul studiat, vor surprinde componentele dominante ale corelatiei dintre poluare, starea socio-economica si starea de sanatate a populatiei umane. Se va stabili strategia aplicata in politici economice si sociale pentru diminuarea poluarii si ameliorarea starii de sanatate a populatiei, analiza cadrului legislatiei nationale in domeniu, adecvarea lui, armonizarea legislatiei nationale cu cea europeana si stadiul aplicarii sale.
Denumire Proiect