DEPARTAMENTUL DE FIZICĂ

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

En Ro  

Admitere septembrie 2022 - online www.ucv.ro/admitere/
Ciclul de studii universitare postuniversitare

 

DEPARTAMENTUL DE FIZICĂ
FACULTATEA DE ȘTIINȚE

 

 • Științe I - 60 de locuri
 • Științe II - 60 de locuri
 • Optică și optometrie - 30 de locuri
 • Radioterapie pentru fizicienii medicali - 20 de locuri

CALENDAR ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

 • Înscrierea candidaţilor: 13.09.2022 - 25.09.2022
 • Afișarea candidaților înscriși: 25.09.2022
 • Desfăşurarea probelor de concurs: Concurs de dosare (ierarhizarea candidaţilor se face în funcţie de media Examenului de licență)
 • Afişare rezultate parţiale: 25.09.2022
 • Confirmarea locurilor, depunerea actelor conform listei pentru candidaţii declaraţi admişi: 26.09.2022 - 27.09.2022
 • Afişare rezultate finale: 28.09.2022

DOCUMENTE SCANATE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE ONLINE:

 • cerere de înscriere tip, se completeaza online https://www.ucv.ro/admitere/
 • diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia
 • diploma de licenţă şi foaie matricolă/supliment
 • certificat de naştere
 • certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 • copie carte de identitate
 • adeverinţă medicală tip din care să rezulte clinic sănătos
 • dovada achitării taxelor de admitere (100 lei taxa de înscriere și 150 de lei taxa de inmatriculare), prin BRD în contul RO48BRDExxxxxxxxxxxxx, dacă plata nu a fost făcută prin modulul de admitere https://www.ucv.ro/admitere/