DEPARTAMENTUL DE FIZICĂ

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

En Ro  

Admitere Septembrie 2020 - online www.ucv.ro/admitere/
Ciclul de studii universitare de masterat

 

DEPARTAMENTUL DE FIZICĂ
FACULTATEA DE ȘTIINȚE

Latest NewsDomeniul FIZICĂ

 • Theoretical Physics - 4 locuri buget şi 3 locuri taxă

CALENDAR ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

 • Înscrierea candidaţilor: 16.09.2020 - 20.09.2020
 • Susţinerea online a probei de competenţe lingvistice: 21.09.2020 (ADMIS/RESPINS)
 • Elaborarea unui eseu motivational care va fi transmis prin email catre admiteremaster.fizica@ucv.ro pana la data de 22.09.2020 (ADMIS/RESPINS)
 • Media de admitere va fi media aritmetică dintre media examenului de licenţă şi media anilor de studii de la ciclul licenţă
 • Afişare rezultate parţiale: 22.09.2020
 • Confirmarea locurilor, depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi: 22.09.2020-24.09.2020
 • Redistribuirea locurilor neconfirmate/Afişarea rezultatelor finale: 25.09.2020
 • Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire: 25.09.2020 - 26.09.2020

DOCUMENTE SCANATE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE ONLINE:

 • cerere de înscriere tip, se completeaza online https://www.ucv.ro/admitere/
 • diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia
 • diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență sau diplomă echivalentă acesteia. Absolvenții promoției curente se pot înscrie cu adeverință de absolvire
 • certificat de naştere
 • carte de identitate
 • adeverinţă medicală tip
 • dovada achitării taxelor de admitere (înscriere), prin BRD în contul RO48BRDE170SV46910431700, dacă plata nu a fost făcută prin modulul de admitere https://www.ucv.ro/admitere/
 • acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de taxa de înscriere (orfani de ambii părinţi, copii ai personalului didactic preuniversitar sau universitar, copii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial).

Metodologia concursului de admitere la Ciclul de studii universitare de masterat pentru anul universitar 2020-2021