DEPARTAMENTUL DE FIZICĂ

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

En Ro  

Stiri / Evenimente
Admitere 2019
Despre Noi
Structura

> Conducere
> Membri

Programe de Studiu

> Ciclul Licenta
> Ciclul Master
> Scoala Doctorala
> Cursuri Postuniversitare

Baza Materiala
Cercetare Stiintifica

> Centre de Cercetare
> Programe de Cercetare
> Rapoarte de Cercetare
> Manifestari Stiintifice

Relatii Internationale
Revista Physics AUC
Pagina Studentilor
Informatii Utile

> Orar
> Regulamente interne
> Structuri Afiliate
> Link-uri

Contact
Admitere - Ciclul de Studii Universitare de Masterat
 

DEPARTAMENTUL DE FIZICA
FACULTATEA DE STIINTE
CIFRELE DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019/2020
STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Domeniul FIZICĂ - 1 loc buget şi 4 locuri taxă

  • Applied Physics

CALENDAR ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

  • Înscrierea candidaţilor: 13.09.2019 - 18.09.2019
  • Susţinere probă de competenţe lingvistice pentru programul Applied Physics: 19.09.2019
  • Interviu centrat pe preocupările ştiinţifice actuale ale candidatului precum şi pe planul de dezvoltare profesională personală: 20.09.2019
  • Afişare rezultate parţiale: 20.09.2019
  • Confirmarea locurilor, depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi: 21.09.2019-24.09.2019
  • Redistribuirea locurilor neconfirmate/Afişarea rezultatelor finale: 25.09.2019
  • Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire: 25.09.2019 - 26.09.2019

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

  • cerere de înscriere tip, diplomă bacalaureat în original, diploma de licenţă în original (pentru promoţia 2019 adeverinţă de absolvire tip în original), foaie matricolă/supliment la diplomă în original, certificat de naştere (original şi copie), copie carte de identitate, 3 fotografii tip buletin, adeverinţă medicală tip M.S., acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de taxa de înscriere (orfani de ambii părinţi, copii ai personalului didactic preuniversitar sau universitar, copii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial).
Informatii generale admitere 2019 la Ciclul de Studii Universitare de Masterat
 
Metodologia concursului de admitere la Ciclul de Studii Universitare de Masterat pentru anul universitar 2019-2020