DEPARTAMENTUL DE FIZICĂ

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

En Ro  

Stiri / Evenimente
Admitere 2020
Despre Noi
Structura

> Conducere
> Membri

Programe de Studiu

> Ciclul Licenta
> Ciclul Master
> Scoala Doctorala
> Cursuri Postuniversitare

Baza Materiala
Cercetare Stiintifica

> Centre de Cercetare
> Programe de Cercetare
> Rapoarte de Cercetare
> Manifestari Stiintifice

Relatii Internationale
Revista Physics AUC
Pagina Studentilor
Informatii Utile

> Orar
> Regulamente interne
> Structuri Afiliate
> Link-uri

Contact
Admitere - Ciclul de Studii Universitare de Licenta
 

DEPARTAMENTUL DE FIZICA
FACULTATEA DE STIINTE
CIFRELE DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020-2021
STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

Domeniul FIZICĂ - 60 locuri buget şi 5 locuri taxă
Specializări

  • Fizică medicală
  • Fizică informatică

CALENDAR ADMITERE SESIUNEA IULIE 2020

  • Înscrierea candidaţilor: 06.07.2020 - 17.06.2020
  • Desfăşurarea probelor de concurs: Concurs de dosare (ierarhizarea candidaţilor se face în funcţie de media Examenului de Bacalaureat)
  • Afişare rezultate parţiale: 18.07.2020
  • Confirmarea locurilor, depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi: 20.07.2020 - 23.07.2020
  • Redistribuirea locurilor neconfirmate/Afişarea rezultatelor finale: 24.07.2020
  • Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire: 24.07.2020-28.07.2020

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

  • cerere de înscriere tip (se găseşte la Comisia de înscriere), diplomă bacalaureat în original (pentru promoţia 2020 adeverinţă de absolvire tip), foaie matricolă liceu în original, diploma de licenţă şi foaie matricolă/supliment în original (pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare), certificat de naştere (original şi copie), certificat de căsătorie (original şi copie, dacă este cazul), copie carte de identitate, 3 fotografii tip buletin, adeverinţă medicală tip M.S., acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de taxa de înscriere (orfani de ambii părinţi, copii ai personalului didactic preuniversitar sau universitar, copii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial).
Informatii generale admitere 2020 la Ciclul de Studii Universitare de Licenta
 
Metodologia concursului de admitere la Ciclul de Studii Universitare de Licenta pentru anul universitar 2020-2021