DEPARTAMENTUL DE FIZICĂ

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

En Ro  

ADMITERE 2023 - online www.ucv.ro/admitere/

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA, 3 ani, 180 credite

Latest NewsDomeniul FIZICĂ
Specializări

 • Fizică medicală - 6 locuri buget şi 4 locuri taxă
 • Fizică informatică - 1 locuri buget şi 5 locuri taxă

CALENDAR ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

 • Înscrierea candidaţilor: 05/08-10/09/2023
 • Afișarea candidaților înscriși: 11/09/2023
 • Desfăşurarea probelor de concurs: Concurs de dosare (ierarhizarea candidaţilor se face în funcţie de media Examenului de Bacalaureat)
 • Afişare rezultate parţiale: 13/09/2023
 • Confirmarea locurilor, depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi: 13-17/09/2023
 • Redistribuirea locurilor neconfirmate/Afişarea rezultatelor intermediare: 18/09/2023
 • Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire: 18-21/09/2023
 • Afişare rezultate finale: 22/09/2023

DOCUMENTE SCANATE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE ONLINE:

 • cerere de înscriere tip, se completeaza online https://www.ucv.ro/admitere/
 • diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia. Absolvenţii de liceu din promoţia 2022/2023 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat o adeverinţă tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, menţionându-se media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma
 • diploma de licenţă şi foaie matricolă/supliment (pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare)
 • certificat de naştere
 • certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 • copie carte de identitate
 • adeverinţă medicală tip
 • dovada achitării taxelor de admitere (înscriere), prin BRD în contul RO48BRDExxxxxxxxxxxxx, dacă plata nu a fost făcută prin modulul de admitere https://www.ucv.ro/admitere/
 • acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de taxa de înscriere (orfani de ambii părinţi, copii ai personalului didactic preuniversitar sau universitar, copii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial).

Metodologia concursului de admitere la Ciclul de studii universitare de licenta pentru anul universitar 2023-2024

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT, 2 ani, 120 credite

Latest NewsDomeniul FIZICĂ

 • Fizică aplicată/ Applied Physics - 4 locuri buget şi 10 locuri taxă

CALENDAR ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

 • Înscrierea candidaţilor: 05/08-19/09/2023
 • Afișarea candidaților înscriși: 20/09/2023
 • Proba de competenţe lingvistice: 21/09/2023 (ADMIS/RESPINS)
 • Elaborarea unui eseu motivational care va fi transmis prin email catre admiteremaster.fizica@ucv.ro pana la data de 21/09/2023 (ADMIS/RESPINS)
 • Media de admitere va fi media aritmetică dintre media examenului de licenţă şi media anilor de studii de la ciclul licenţă
 • Afişare rezultate parţiale: 22/09/2023
 • Confirmarea locurilor, depunerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi: 22-25/09/2023
 • Redistribuirea locurilor neconfirmate/Afişarea rezultatelor intermediare: 26/09/2023
 • Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire: 27-28/09/2023
 • Afişare rezultate finale: 29/09/2023

DOCUMENTE SCANATE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE ONLINE:

 • cerere de înscriere tip, se completeaza online https://www.ucv.ro/admitere/
 • diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia
 • diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență sau diplomă echivalentă acesteia. Absolvenții promoției curente se pot înscrie cu adeverință de absolvire
 • certificat de naştere
 • certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 • carte de identitate
 • adeverinţă medicală tip
 • dovada achitării taxelor de admitere (înscriere), prin BRD în contul RO48BRDExxxxxxxxxxxxx, dacă plata nu a fost făcută prin modulul de admitere https://www.ucv.ro/admitere/
 • acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de taxa de înscriere (orfani de ambii părinţi, copii ai personalului didactic preuniversitar sau universitar, copii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial).

Metodologia concursului de admitere la Ciclul de studii universitare de masterat pentru anul universitar 2023-2024