UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

- FACULTATEA DE LITERE -

CATEDRA DE LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ

NOUTĂŢI
COLOCVII ŞI SIMPOZIOANE

 

- Colloque International - ALBERT CAMUS, UN ÉCRIVAIN POUR NOTRE TEMPS - du 28 au 30 octobre 2010, l’Université de Craiova, Roumanie
 

- Le 17 avril 2010 - IIIe édition - Écrivains étrangers d’expression   française. Texte, intertexte, discours littéraire - Journée de réflexion proposée par le Département de langue et de littérature françaises et ses formations de master

 

- 16 aprilie 2010 - Ziua cercurilor ştiinţifice studenţeşti - Sediul Central al Universităţii din Craiova

 

- Motivation et stratégies d’apprentissage du FLE - organisée à l’occasion du 40-ème anniversaire de la Francophonie le 23 mars 2010, 16h - Aula Buia

 

- Journées de la Francophonie - Craiova 2010

 

- CraiovArt 2010 - Holul Universităţii din Craiova - 19-22 mars 2010

 

- VINERI, 8 MAI 2009 - LECTORATUL FRANCEZ

1. Masa rotundă: L’enseignement du FLE: enjeux et stratégies

 

Cuvânt de deschidere:

Conf.univ.dr. Daniela DINCĂ, Catedra de limba şi literatura franceză, Facultatea de Litere

Prof. Adalcisa MITU, Inspectoratul şcolar Dolj

Prof. Mariana CARACUDĂ, Inspectoratul şcolar Olt

Prof. Luminiţa POPESCU, Inspectoratul şcolar Gorj

 

Temele abordate:

1. L’élève aujourd’hui : façons d’apprendre.
2. Enseigner le FLE : du lycée a l’université.

Înscrierile se fac pe adresa: danadinca@yahoo.fr

 

2. Ziua porţilor deschise: Le français chez nous? C’est pour vous!, întâlnire cu elevii din clasele terminale (8 mai 2009), ora 12.

 

Obiectivele manifestării:

1.      Prezentarea ofertei educaţionale pentru specializarea limba şi literatura franceză

2.      Schimbul de generaţii: discuţii între liceeni-studenţi-absolvenţi

3.      Vizitarea principalelor laboratoare şi săli de curs.

 

- Colocviul internaţional " Teoria, practica şi didactica traducerii specializate"  (28 - 29 mai 2009 Craiova).

Detalii la http://dtil.unilat.org/colocviu_craiova_2009/index.htm.

 

IMAGINI - SIMPOZION TRADUCERI

     

 

- Colocviul internaţional Études francophones. Les brouillons sur soi.  Génétique / Poïétique

- 5-7 noiembrie 2009.