Noutăţi>

 

SECŢIA - COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

 

Despre specializarea Comunicare şi relaţii publice

Facultatea de Litere din cadrul Universităţii  din Craiova oferă un program de studii specializat pe domeniul ştiintelor informaţiei şi  comunicării. După organizarea sesiunii de admitere, studentii nostri au posibilitatea de a acumula cunostinte de baza din domeniul stiintelor informaţiei şi  comunicării în primii doi ani. Această experientă îi va ajuta pe studentii nostri sa se orienteze în perfecta cunostintă de cauza către directia de studiu din anul al III-lea: Publicitate. Este vorba, deci, de un program de studii conceput la standarde europene, care oferă mai multe sanse profesionale absolventilor nostri.
Ne propunem să  îmbunătăţim, în societatea noastră, gradul de întelegere a caracteristicilor mass-media moderne şi a mecanismelor comunicării publice, prin instruire, posibilităti variate de studiu, conferinte, publicaţii proprii si alte mijloace. Dorim , de asemenea, ca această specializare să contribuie  la cultivarea onestitătii si a competentei în mass-media şi comunicarea publică, prin promovarea profesionalismului şi a eticii profesionale.

Direcţii de studiu

Facultatea de Litere, Specializarea Comunicare şi relaţii publice oferă programe academice în domeniul de studiu Ştiinţele informaţiei şi comunicării. Studiile de licenţă durează trei ani, cele de masterat doi ani si cele de doctorat trei ani. Ne aliniem, astfel, la sistemul european de învăţământ superior de tip LMD (licenţă - master - doctorat).
Cursuri de zi
În primii doi ani, se va studia după un trunchi comun de cursuri de comunicare şi relaţii publice; repartizarea către direcţia de studiu  Publicitate se face la sfârşitul semestrului al II-lea din anul II de studiu.
Candidaţii care vor fi admişi după  sesiunea de admitere organizată de Facultatea de Litere în iunie 2009 vor începe facultatea conform unei formule de organizare a ciclurilor de studii în consens cu normele europene.
Masterat
Facultatea de Litere din cadrul Universităţii din Craiova, specializarea Comunicare şi relaţii publice propune dezvoltarea programelor existente în cadrul unui masterat Bologna orientat către cerinţele profesiei: Paradigme ale comunicării organizaţionale.

Organigrama Departamentului de Limbi Romanice şi Comunicare, Colectivul de Comunicare şi relaţii publice

Director departament
Conf.dr. Daniela DINCĂ

Responsabil Colectiv COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Prof.univ.dr. Cristiana TEODORESCU

Membri in Consiliul de Facultate
Prof dr. Cristiana TEODORESCU

Membri în Senatul Universităţii
Prof.univ.dr. Cristiana TEODORESCU

Biroul Catedrei
Conf.dr. Daniela DINCĂ, director departament
Lector dr. Camelia MANOLESCU, secretar de catedră - coordonator colectiv literatură
Lector. dr. Marinella COMAN, secretar de catedră - coordonator colectiv limbă
Lector dr. Alina ŢENESCU - coordonator colectiv Comunicare şi relaţii publice

Responsabili cu cercetarea ştiinţifică
Prof.univ.dr. Anda RĂDULESCU, Lector dr. Valentina RĂDULESCU

Responsabilii de Curs Practic
Limbă - Lector dr. Ancuţa GUŢĂ
Literatură - Lector dr. Monica TILEA
Comunicare şi relaţii publice - Lector dr. Adrian OTOVESCU

Responsabil ERASMUS
Lector dr. Camelia MANOLESCU

Cercuri ştiinţifice studenţeşti
Lect.univ.dr. Alina ŢENESCU

Responsabili MASTERATE
Paradigme ale comunicării organizaţionale: Prof.univ.dr. Cristiana TEODORESCU
Comunicare interculturală: Prof.univ.dr. Cristiana TEODORESCU

Centrul de Limbi Moderne INTERLINGUA
Prof. univ.dr. Cristiana TEODORESCU

Decani de ani
SECŢIA Comunicare An I: Conf.univ.dr. BUZERA Ion
SECŢIA Comunicare An II: Prof.univ.dr. AFANA Emilia
SECTIA Comunicare An III: Prof.univ.dr. Cristiana Teodorescu

Biblioteca Catedrei
Lector dr. Dorina PĂNCULESCU

Stagii practice
Didactică -  Conf.univ.dr. Cecilia CONDEI
Traducere - Conf.univ.dr. Dana DINCĂ
Comunicare şi relaţii publice - Lect.univ.dr. Alina ŢENESCU, Lect.univ.dr. Adrian OTOVESCU

Orar
Lect.univ.dr. Alina ŢENESCU

REVISTA FACULTĂTII DE LITERE Analele Universităţii din Craiova. Ştiinţe Filologice. Lingvistică
Prof. dr. Gabriela SCURTU Prof.dr. Cristiana TEODORESCU

Expertiză Audit : Prof. dr. Cristiana TEODORESCU, Prof.dr. Gabriela SCURTU

Site Catedră
Conf.dr. Daniela DINCĂ, Lector dr. Monica TILEA

Promovarea imaginii catedrei
Prof.dr. Cristiana TEODORESCU, Conf.dr. Ioan LASCU

   
     
COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE - Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, str.A.I.Cuza, nr.13; tel.: 0251.41.44.68