<Home>

 

- Statutul centrului de cercetare

 


CENTRUL DE CERCETARE A LITERATURII ROMÂNE DIN SECOLUL AL XX-LEA

- CCLR -

  • Direcţii de cercetare:

Maiorescianismul în secolul al XX-lea.
Conflicte canonice în critica literară românească.
Avangarda ca autorepresiune.
Literatură şi medicină.
Codificări ale religiosului în literatură.
Literatură şi cinematografie.
Neomodernismul - formă de rezistenţă estetică.
Ethos şi instituţii în literatura română postbelică.
Politicul, între eludare şi factor de suprapotenţare.
Impactul revistei Secolul XX asupra conştiinţei literare româneşti.
Tipologii ale cititorului.
Literatura minorităţilor.
Literatura română contemporană, între mize şi nereuşite.
Concepte critice actuale – relevanţa şi fragilitatea lor.
Literatura şi totalitarismele epistemologice.
Moduri ale dialogismului si intertextualitatii in discursul literar modern.
"Secundaritatea" literaturii române.

  • directorul centrului – Conf. univ. dr. Ion BUZERA
  • membrii colectivului/colectivelor de cercetare

Conf. univ. dr. Gabriel Coşoveanu
Lect. univ. dr. Sorina Sorescu
Lect. univ. dr. Cătălin Ghiţă
Lect. univ. dr. Cosmin Dragoste
Lect. univ. dr. Carmen Popescu
Lect. univ. dr. Florentina Pascu
Lect. univ. dr. Alina Ţenescu
Asist. univ. dr.  Rucsandra Dascălu
Asist. univ. dr. Gabriela Gheorghişor
Doctorand Luiza Mitu
Doctorand Maria Dinu
Doctorand Gabriel Nedelea
Doctorand Silviu Gongonea
Masterandă Gelep Maria-Cristina
Studentă Ilie Roxana
Studentă Şerban (Constantinescu) Anca
Studentă Roxana Iordache
Studentă Bejan Alexa.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     
Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, str.A.I.Cuza, nr.13; tel.: 0251.41.44.68