<Home>

  • Direcţii de cercetare
  • Membrii centrului
  • Proiecte de cercetare
  • Manifestări ştiinţifice

 

- Statutul centrului de cercetare

 


CENTRUL DE LINGVISTICĂ ROMÂNEASCĂ APLICATĂ (CLRA)

 

 

Direcţii de cercetare:

  • dezvoltarea cercetării lingvistice româneşti aplicate, în special în domeniile: lexicologie, lexicografie, frazeologie, morfosintaxă, traductologie;
  • elaborarea primului dicţionar român-englez de colocaţii, cu variantă electronică;
  • formarea tinerilor cercetători, prin iniţierea şi participarea la proiecte de cercetare;
  • consultanţă şi perfecţionare lingvistică a profesorilor din învăţământul preuniversitar.

Membrii centrului de cercetare:
- prof. univ. dr. Cecilia Căpăţînă
- lect. univ. dr. Melitta Szathmary
- lect. univ. dr. Anamaria Preda
- lect. univ. dr. Alina Gioroceanu
- lect. univ. dr. Ovidiu Drăghici
- lect. univ. dr. Vlad Preda
- lect. univ. dr. Adriana Lăzărescu
- drd. Breazu Ionela-Matilda
- masterande Limba română actuală – structură, dinamică şi funcţionalitate, anii  I şi II:
Ozunu Florina-Mădălina
Epure Raluca-Daniela
Cârtog Silvia- Luisa
Cocoşilă  Nicoleta
Trăilescu Mioara
Lăţă Irina
Răţoi Anda
Cocău Oana Andreea
Aniţa Andreea
Buică Cristiana
Candoi Andreea
Sarchiz Livia
Ghiţulescu Arnăutu Andreea Oana
Muscalagiu Nicoleta
Vâlceanu Oana
Târşogoiu Andreea Irina

Structura organizatorică a centrului


Coordonatori  în domeniul  lexicologiei şi lexicografiei: lect. univ. dr. Melitta Szathmary, lect. univ. dr. Ovidiu Drăghici.
Coordonator în domeniul  frazeologiei: prof. univ. dr. Cecilia Căpăţînă.
Coordonatori în domeniul  morfosintaxei: lect. univ. dr. Alina Gioroceanu, lect. univ. dr. Anamaria Preda.
Coordonatori în domeniul  traductologiei: lect. univ. dr. Vlad Preda, lect. univ. dr. Adriana Lăzărescu.

 

 

 
 
 
   
     
Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, str.A.I.Cuza, nr.13; tel.: 0251.41.44.68