<Home>

 

 

 


CENTRUL DE CERCETARE
LIMBA ROMÂNĂ ÎN CONTEXT ROMANIC ŞI BALCANIC

 

 

Principalele obiective ale “Centrului de cercetare Limba română în context romanic şi balcanic” sunt:

- relansarea cercetării ştiinţifice universitare;
- realizarea unor structuri de cercetare interdepartamentale şi interuniversitare;
- participarea la programe de cooperare internaţionale prin granturi de cercetare comune;
- extinderea schimbului de informaţii în domeniul limbii române, concepute ca limbă din Uniunea Europeană;
- formarea unor ehipe de cercetători competitive;
- orientarea cercetării ştiinţifice pe teme de mare actualitate;
- realizarea unui sistem de pregătire continuă a corpului didactic şi a studenţilor;
- dezvoltarea bazei materiale a Universităţii din Craiova;
- diseminarea cunoştinţelor acumulate.

Director: prof. univ. dr. Elena Pîrvu; e-mail: pival@clicknet.ro

Coordonatorii direcţiilor de cercetare:

- Lingvistică comparată:
       lector univ.dr. Cecilia Mihaela Popescu; e-mail: cecilia99_ro@yahoo.com

- Limba română – sincronie şi diacronie:
       lector univ. dr. Ilona Bădescu; e-mail: ilonabadescu@yahoo.com

 

Adresa de contact: lrrb_ucv@yahoo.com

 

 
 
 
   
     
Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, str.A.I.Cuza, nr.13; tel.: 0251.41.44.68