POSTMODERNISMUL POETIC ROMÂNESC. 1980-2010.
O ABORDARE SEMIO-PRAGMATICĂ ŞI COGNITIVĂ