Facultatea de Litere

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

LIMBA SI LITERATURA ROMANA / o limba si literatura moderna (engleza, franceza, spaniola, germana, italiana)

ANUL I

SEMESTRUL I

 

LINGVISTICĂ GENERALĂ

 

Titular curs:                Lect. univ. dr. Nina Aurora BĂLAN           

Titular seminar:           Lect. univ. dr. Nina Aurora BĂLAN

Forma de examinare: E

Număr de credite:      4

Codul disciplinei:       D7LLRL101

Obiective:                   prezentarea unui scurt istoric al lingvisticii pentru a oferi o imagine de ansamblu a principalelor teorii şi curente de-a lungul timpului; introducerea unor noţiuni de lingvistică utile în pregătirea studenţilor pentru studiul limbilor de profil; deprinderea mecanismelor fundamentale ale funcţionării limbajului şi înţelegerea modului acestora de operare în aria literaturii (distincţiile text-discurs, autoreflexivitatea literaturii etc); integrarea limbilor studiate de studenţi în contextul mai larg al unei clasificări tipologice şi genealogice; familiarizarea cu noţiuni de teorie a comunicării cu scopul creării unor abilităţi de analiză a discursului literar şi non-literar

 

LIMBA ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ. FONETICĂ. FONOLOGIE. ORTOGRAFIE

 

Titular curs:                Lect. univ. dr. Ovidiu DRĂGHICI

Titular seminar:           Asist.univ.dr. Laura TRĂISTARU

Forma de examinare: E

Număr de credite:      4

Codul disciplinei:       D7LLRL102

Obiective:                   realizarea unei imagini de ansamblu asupra disciplinei LRC ca studiu sincronic (obiective şi termen tehnic); aprofundarea cunoştinţelor privitoare la sistemul fonetico-fonologic

 

 

 

LITERATURA ROMÂNĂ PÂNĂ LA ILUMINISM

 

Titular curs:                Conf.univ.dr. Gabriel COŞOVEANU

Titular seminar:           asist.univ.dr. Gabriela Gheorghișor

Forma de examinare: E

Număr de credite:      4

Codul disciplinei:       D7LLRL103

Obiective:                   dobândirea noţiunilor fundamentale din domeniul literaturii române; cunoaşterea noţiunilor operaţionale fundamentale ale disciplinei; comprehensiunea unui text cu caracter teoretic; interpretarea unui text critic; utilizarea adecvată a metodelor de înţelegere şi analiză a unui text cu caracter teoretic; discutarea şi aplicarea pe text a noţiunilor estetice dobândite; instituirea unui climat de cercetare ştiinţifică axat pe promovarea unui sistem de valori social-culturale şi etice

 

CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE ANTICĂ - GREACA

 

Titular curs:                Lect. dr. Dana DINU

Titular seminar:           Lect. dr. Dana DINU

Forma de examinare: C

Număr de credite:      2

Codul disciplinei:       D7LLRL1107

Obiective:                   Acest curs îşi propune: să descrie şi să evalueze cele mai semnificative episoade din evoluţia istorică, spirituală şi culturală a poporului grec din Antichitate; să dezvolte capacitatea de a corela şi folosi cunoştinţele şi abilităţile dobândite prin studiul limbii greceşti pentru aprofundarea şi optimizarea cunoştinţelor de cultură, civilizaţie şi limbă latină; să transmită cunoştinţe de vocabular grec pentru mai buna înţelegere şi utilizare a neologismelor de origine greacă; să cultive interesul pentru cunoaşterea şi înţelegerea mai bună a istoriei, culturii şi limbii greceşti.

 

CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE ANTICĂ - LATINĂ

 

Titular curs:                Lect. univ.dr. STRECHIE Mădălina

Titular seminar:           Lect. univ.dr. STRECHIE Mădălina

Forma de examinare: C

Număr de credite:      2

Codul disciplinei:       D7LLRL107

Obiective:                   studenţii să-şi însuşească principalele noţiuni introductive şi definiţiile conceptuale referitoare la cultura şi civilizaţia lumii antice; cunoaşterea principalelor culturi şi civilizaţii antice; explicarea şi interpretarea religiei, moravurilor, cultului personalităţi din civilizaţiile orientale şi cele europene; caracterizarea principalelor forme politice europene şi impactul lor asupra civilizaţiei umane; comparaţia civilizaţiilor antice studiate; exemplificarea unor moşteniri culturale antice din cultura europeană şi universală din timpurile noastre; comparaţia unor moduri de gândire şi reacţie din tematica studiată; utilizarea adecvată a termenilor specifici referitori la culturile şi civilizaţiile antice; comparaţia civilizaţiilor orientale cu cele europene; cunoaşterea celor mai vechi creaţii literare; însuşirea noţiunilor legate de apariţia şi răspândirea celor mai vechi scrieri şi alfabete; cunoaşterea principalelor sisteme educaţionale antice; înţelegerea implicaţiilor culturale ale colonizări greceşti şi ale romanizării; însuşirea de către studenţi a caracteristicilor fiecărei părţi de vorbire ale limbii latine; deprinderea şi aprofundarea noţiunilor gramaticale esenţiale ale limbii latine; recunoaşterea părţilor de vorbire latineşti şi a caracteristicilor acestora; capacitatea de analiză şi comparaţie a limbii latine în raport cu celelalte limbi romanice şi nu numai analiza substantivelor, pronumelor, adjectivelor, verbelor  selectate din texte aplicative; însuşirea noţiunilor de civilizaţie romană; interpretarea moştenilor latine din limbile europene; înţelegerea proceselor evolutive ale limbii latine.

 

 

CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE POPULARĂ

 

Titular curs:                Prof.univ.dr. Nicu PANEA

Titular seminar:          

Forma de examinare: V

Număr de credite:      2

Codul disciplinei:       D7LLRL108

Obiective:                   cunoaşterea modului în care au apărut bazele culturii în cadrul mentalului popular, familiarizarea cu principalele domenii ale culturii şi gândirii populare, analiza detaliată a textelor aparţinând culturii populare prin aplicare metodelor moderne de investigare a acestora, promovarea culturii populare în cadrul culturilor tradiţionale europene şi nu numai,  unde valoarea sa  este stabilă coexistând cu literatura, istoria, sociologia, lingvistica etc.

 

 

CURS OPŢIONAL A1: CORECTITUDINE ŞI GREŞEALĂ ÎN LEXICUL ROMÂNESC ACTUAL

 

Titular curs:                 Lect. univ.dr. Melitta Szathmary      

Titular seminar:           Asist.univ.dr. Laura TRĂISTARU

Forma de examinare: V

Număr de credite:      2

Codul disciplinei:       D7LLRL109

Obiective:                   Recunoaşterea, analiza şi înţelegerea celor mai frecvente abateri din lexicul românesc actual: pleonasmul, anacolutul. Influenţa engleză („falşi prieteni”, orotgrafia şi ortoepia anglicismelor). Dezacordul semantic.

 

 

 

 

CURS OPȚIONAL A1: FOLCLOR. ISTORIE. METODE. TERMINOLOGIE

 

Titular curs:                Lect. univ.dr. Carmen BANȚA

Titular seminar:           Lect. univ.dr. Carmen BANȚA

Forma de examinare: V

Număr de credite:      2

Codul disciplinei:       D7LLRL109

Obiective:                   scurtă prezentare a istoriei folcloristicii românești; principalele metode  care se folosesc pentru cercetarea foclorului

 

 

 

BIBLIOTECONOMIE

 

Titular curs:                Lect. univ.dr. Nina BĂLAN

Titular seminar:           Lect. univ.dr. Nina BĂLAN

Forma de examinare: V

Număr de credite:      2

Codul disciplinei:       D7LLRL225

Obiective:                   Disciplina este concepută ca un curs practic (având, de aceea, regim de seminar) şi îşi propune:- să îi familiarizeze pe studenţi cu un sistem de discipline în centrul căruia se află studiul cărţii ca fenomen cultural şi social, dar şi cu o terminologie specifică, necesară studentului filolog;- să ofere câteva repere privind înţelegerea rolului bibliotecii în ansamblul societăţii contemporane. Cunoaşterea devenirii biblioteconomiei ca ştiinţă. Cunoaşterea modalităţilor şi a tehnicilor de organizare şi de funcţionare a bibliotecilor. Întelegerea specificului bibliologiei ca ştiinţă generală despre scris, despre carte, despre bibliotecă

 

Semestrul II

 

TEORIA LITERATURII

 

Titular curs:                Conf.univ.dr. Ion BUZERA

Titular seminar:           lect.univ.dr. Ariana BĂLAȘA

Forma de examinare: E

Număr de credite:      4

Codul disciplinei:       D7LLRL211

Obiective:                   familiarizarea studenţilor cu principalele instrumente de lucru şi concepte ale disciplinei, începând cu Poetica lui Aristotel până în secolul al XXI-lea; relevarea mecanismelor dominante prin care s-a obţinut relativa unitate conceptuală a domeniului de cercetare; prezentarea celor mai importante subdomenii ale disciplinei: teoria genurilor, autonomia şi heteronomia literaturii, teoria lecturii şi a interpretării;   evidenţierea sistematică a raportului sincronicitate/istoricitate în studiul teoriei  literaturii

 

LIMBA ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ. LEXIC. SEMANTICĂ

 

Titular curs:                Lect.univ.dr. Melitta SZATHMARY

Titular seminar:           Asist.univ.dr. Laura TRĂISTARU

Forma de examinare: E

Număr de credite:      4

Codul disciplinei:       D7LLRL212

Obiective:                   Actualizarea cunoştinţelor de lexicologie şi semantică  şi completarea  lor cu noile rezultate obţinute de cercetările consacrate fazei celei mai recente a limbii române contemporane

 

LITERATURA ROMÂNĂ DE LA ILUMINISM LA JUNIMISM

 

Titular curs:                Conf.univ.dr. Gabriel COŞOVEANU

Titular seminar:           Asist.univ.dr. Gabriela GHEORGHIȘOR

Forma de examinare: E

Număr de credite:      4

Codul disciplinei:       D7LLRL213

Obiective:                   dobândirea noţiunilor fundamentale din domeniul literaturii române; cunoaşterea noţiunilor operaţionale fundamentale ale disciplinei; comprehensiunea unui text cu caracter teoretic; interpretarea unui text critic; utilizarea adecvată a metodelor de înţelegere şi analiză a unui text cu caracter teoretic; discutarea şi aplicarea pe text a noţiunilor estetice dobândite; instituirea unui climat de cercetare ştiinţifică axat pe promovarea unui sistem de valori social-culturale şi etice

 

CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE ANTICĂ - GREACA

 

Titular curs:                Lect. dr. Dana DINU

Titular seminar:           Lect. dr. Dana DINU

Forma de examinare: C

Număr de credite:      2

Codul disciplinei:       D7LLRL217

Obiective:                   Acest curs îşi propune: să descrie şi să evalueze cele mai semnificative episoade din evoluţia istorică, spirituală şi culturală a poporului grec din Antichitate; să dezvolte capacitatea de a corela şi folosi cunoştinţele şi abilităţile dobândite prin studiul limbii greceşti pentru aprofundarea şi optimizarea cunoştinţelor de cultură, civilizaţie şi limbă latină; să transmită cunoştinţe de vocabular grec pentru mai buna înţelegere şi utilizare a neologismelor de origine greacă; să cultive interesul pentru cunoaşterea şi înţelegerea mai bună a istoriei, culturii şi limbii greceşti.

 

 

 

CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE ANTICĂ - LATINĂ

 

Titular curs:                Lect. univ.dr. STRECHIE Mădălina

Titular seminar:           Lect. univ.dr. STRECHIE Mădălina

Forma de examinare: C

Număr de credite:      2

Codul disciplinei:       D7LLRL217

Obiective:                   studenţii să-şi însuşească principalele noţiuni introductive şi definiţiile conceptuale referitoare la cultura şi civilizaţia lumii antice; cunoaşterea principalelor culturi şi civilizaţii antice; explicarea şi interpretarea religiei, moravurilor, cultului personalităţi din civilizaţiile orientale şi cele europene; caracterizarea principalelor forme politice europene şi impactul lor asupra civilizaţiei umane; comparaţia civilizaţiilor antice studiate; exemplificarea unor moşteniri culturale antice din cultura europeană şi universală din timpurile noastre; comparaţia unor moduri de gândire şi reacţie din tematica studiată; utilizarea adecvată a termenilor specifici referitori la culturile şi civilizaţiile antice; comparaţia civilizaţiilor orientale cu cele europene; cunoaşterea celor mai vechi creaţii literare; însuşirea noţiunilor legate de apariţia şi răspândirea celor mai vechi scrieri şi alfabete; cunoaşterea principalelor sisteme educaţionale antice; înţelegerea implicaţiilor culturale ale colonizări greceşti şi ale romanizării; însuşirea de către studenţi a caracteristicilor fiecărei părţi de vorbire ale limbii latine; deprinderea şi aprofundarea noţiunilor gramaticale esenţiale ale limbii latine; recunoaşterea părţilor de vorbire latineşti şi a caracteristicilor acestora; capacitatea de analiză şi comparaţie a limbii latine în raport cu celelalte limbi romanice şi nu numai analiza substantivelor, pronumelor, adjectivelor, verbelor  selectate din texte aplicative; însuşirea noţiunilor de civilizaţie romană; interpretarea moştenilor latine din limbile europene; înţelegerea proceselor evolutive ale limbii latine.

 

 

CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE POPULARĂ

 

Titular curs:                Prof.univ.dr. Nicu PANEA

Titular seminar:          

Forma de examinare: V

Număr de credite:      2

Codul disciplinei:       D7LLRL218

Obiective:                   cunoaşterea modului în care au apărut bazele culturii în cadrul mentalului popular, familiarizarea cu principalele domenii ale culturii şi gândirii populare, analiza detaliată a textelor aparţinând culturii populare prin aplicare metodelor moderne de investigare a acestora, promovarea culturii populare în cadrul culturilor tradiţionale europene şi nu numai,  unde valoarea sa  este stabilă coexistând cu literatura, istoria, sociologia, lingvistica etc.

 

 

 

CURS OPŢIONAL A: CORECTITUDINE ŞI GREŞEALĂ ÎN LEXICUL ROMÂNESC ACTUAL

 

Titular curs:                Lect.univ.dr. Melitta SZATHMARY

Titular seminar:           Asist.univ.dr. Laura TRĂISTARU

Forma de examinare: V

Număr de credite:      2

Codul disciplinei:       D7LLRL219

Obiective:                   Recunoaşterea, analiza şi înţelegerea celor mai frecvente abateri din lexicul românesc actual: pleonasmul, anacolutul. Influenţa engleză („falşi prieteni”, orotgrafia şi ortoepia anglicismelor). Dezacordul semantic.

 

 

CURS OPTIONAL A1: FOLCLOR. ISTORIE. METODE. TERMINOLOGIE

 

Titular curs:                Lect. univ.dr. Carmen BANȚA

Titular seminar:           Lect. univ.dr. Carmen BANȚA

Forma de examinare: V

Număr de credite:      2

Codul disciplinei:       D7LLRL219

Obiective:                   scurtă prezentare a istoriei folcloristicii românești; principalele metode  care se folosesc pentru cercetarea foclorului

 

 

BIBLIOTECONOMIE

 

Titular curs:                Lect. univ.dr. Nina BĂLAN

Titular seminar:           Lect. univ.dr. Nina BĂLAN

Forma de examinare: V

Număr de credite:      2

Codul disciplinei:       D7LLRL225

Obiective:                   Disciplina este concepută ca un curs practic (având, de aceea, regim de seminar) şi îşi propune:- să îi familiarizeze pe studenţi cu un sistem de discipline în centrul căruia se află studiul cărţii ca fenomen cultural şi social, dar şi cu o terminologie specifică, necesară studentului filolog;- să ofere câteva repere privind înţelegerea rolului bibliotecii în ansamblul societăţii contemporane. Cunoaşterea devenirii biblioteconomiei ca ştiinţă. Cunoaşterea modalităţilor şi a tehnicilor de organizare şi de funcţionare a bibliotecilor. Întelegerea specificului bibliologiei ca ştiinţă generală despre scris, despre carte, despre bibliotecă

 

 

 

 

ANUL II

SEMESTRUL I

 

ETNOLOGIE ROMÂNEASCĂ

 

Titular curs:                Lect.univ.dr. Carmen Banța

Titular seminar:           Asist.univ.dr. Gabriela Gheorghișor

Forma de examinare: E

Număr de credite:      3

Codul disciplinei:       D7LLRL326

Obiective:       - prezentarea diacronică a etnologie românești; însușirea principalelor metode ale anchetei de teren în etnologie 

 

LIMBA LATINĂ. LIMBĂ VECHE DE PROFIL

 

Titular curs:                Asist.univ.dr. Ioana Rucsandra DASCĂLU

Titular seminar:                      

Forma de examinare: C

Număr de credite:      3

Codul disciplinei:

Obiective:       Programa universitară prevede trei semestre de Limbă latină. Limbă veche de profil: primul semestru înseamnă introducerea în morfologia limbii latine; semestrul al doilea aduce familiarizarea cu textele autorilor latini, deopotrivă cu inițierea în sintaxa limbii latine: sintaxa propoziției mai întâi, apoi sintaxa frazei.

            -manualul publicat de mine (Dascălu 2011) le propune studenților exerciții de gramatică adecvate nivelului lor, respectiv exerciții construite cu finalitate didactică.

            - după primul semestru în care studenții au deprins morfologia descriptivă, pe care au și aplicat-o în exerciții, le propun texte din autorii latini: Caesar, Sallustius, Petronius, pe care le traduc și le analizează morfo-sintactic. Ei iau astfel contact cu  limba latină a scriitorilor epocii clasice, cu specificul acesteia în ordinea cuvintelor și în construirea unui sistem preponderent sintetic.

            -consider necesară o prezentare sintetică a civilizației romane, în evoluție, din vremuri legendare până la constituirea Imperiului, adică până la sfârșitul epocii clasice. Se urmărește mai ales fixarea unor noțiuni-după terminologie și după conținut-care să caracterizeze universul mental roman. 

Au fost stabilite teme de referat, despre cultura şi civilizaţia romană, care trebuie prezentate de studenţi, potrivit bibliografiei recomandate: Legendele de întemeiere a Romei, Magistraturi și instituții socio-politice romane,  Religia romanilor, Teatrul şi spectacolele la Roma, Sporturile şi jocurile romanilor, Justiţia în Roma antică, Oratoria şi retorica în Roma antică

 

LIMBA VECHE DE PROFIL – GREACA

Titular curs:                Lect.univ.dr. Dana DINU

Titular seminar:          

Forma de examinare: C

Număr de credite:      2

Codul disciplinei:

Obiective:                   Acest curs practic îşi propune: să descrie şi să evalueze cele mai semnificative episoade din evoluţia istorică, spirituală şi culturală a poporului grec din Antichitate; să dezvolte capacitatea de a corela şi folosi cunoştinţele şi abilităţile dobândite prin studiul limbii greceşti pentru aprofundarea şi optimizarea cunoştinţelor de cultură, civilizaţie şi limbă latină; să transmită cunoştinţe de vocabular grec pentru mai buna înţelegere şi utilizare a neologismelor de origine greacă; să cultive interesul pentru cunoaşterea şi înţelegerea mai bună a istoriei, culturii şi limbii greceşti

 

LIMBA ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ. MORFOLOGIE (CUVINTE FLEXIBILE)

Titular curs:                Conf.univ.dr. Silvia PITIRICIU

Titular seminar:           Lect.univ.dr. Cristina RADU-GOLEA

Forma de examinare: E

Număr de credite:      4

Codul disciplinei:       D7LLRL327

Obiective:                   Cunoaşterea noţiunilor de bază ale morfologiei: clase lexico-gramaticale (substantivul, adjectivul, pronumele, numeralul); categorii gramaticale (numărul, cazul, determinarea, persoana, comparaţia).

 

LITERATURA ROMÂNĂ. 1870-1900

 

Titular curs:                Lect.univ.dr. Sorina SORESCU

Titular seminar:           Asist.univ.dr. Marta ALBU

Forma de examinare: E

Număr de credite:      4

Codul disciplinei:       D7LLRL328

Obiective:                   cunoaşterea celor mai importante momente ale istoriei poeziei din a doua jumătate a secolului XX

- familiarizarea cu bibliografia critică şi teoretică

- discutarea relaţiei dintre doctrinele literare şi originalitatea creaţiilor individuale

 

 

ISTORIA LIMBII ROMÂNE

Titular curs:                Lect.univ.dr. Ilona Bădescu

Titular seminar:           Lect.univ.dr. Ilona Bădescu

Forma de examinare: C

Număr de credite:      2

Codul disciplinei:       D7LLRL329

Obiective:                   Cunoaşterea principalelor momente ale evoluţiei limbii române. Cunoaşterea teoriilor privitoare la teritoriul şi epoca de formare a limbii române. Însuşirea noţiunilor privitoare la elementele constitutive ale limbii române (substrat, strat,  superstrat, adstrat, influenţe). Cunoaşterea trăsăturilor românei comune. Recunoaşterea şi explicarea caracteristicilor limbii române ca limbă romanică, precum şi a trăsăturilor care o individualizează

 

FONOLOGII ALTERNATIVE (OPȚIONAL A)

Titular curs:                Lect.univ.dr. Ovidiu DRĂGHICI

Titular seminar:           Lect.univ.dr. Ovidiu DRĂGHICI

Forma de examinare: C

Număr de credite:      2

Codul disciplinei:       D7LLRL334

Obiective:                   cunoașterea și compararea unor modele date articulării semnificantului; conștientizarea raportului complex între constrângere și latitudine în planul fono-audio

 

 

 

CURS OPȚIONAL. NOUTĂŢI ÎN DOOM 2

Titular curs:                Lect.univ.dr. Anamaria PREDA

Titular seminar:           Lect.univ.dr. Anamaria PREDA

Forma de examinare: C

Număr de credite:      2

Codul disciplinei:       D7LLRL334

Obiective:                   cunoaşterea normelor lingvistice româneşti de ortografie, ortoepie şi morfologie; cunoaşterea normelor lexicografice de înregistrare a cuvintelor în dicţionare normative; analiza,  însuşirea şi utilizarea noutăţilor normative la nivel ortografic şi ortoepic: despărţirea în silabe, scrierea cuvintelor compuse, scrierea unor locuţiuni, scrierea împrumuturilor substantivale recente cu articol hotărât şi cu desinenţă de plural, adaptarea grafică şi fonetică a unor împrumuturi etc.; analiza, însuşirea şi utilizarea  noutăţilor normative la nivel morfologic: forme duble de plural ale unor substantive, înlocuirea unor forme flexionare ieşite din uz cu unele frecvent folosite, „specializarea” semantică a dubletelor, acceptarea nejustificată a unor variante; evidenţierea a două tendinţe opuse prin noile norme, spre sistematizare şi spre desistematizare

 

LITERATURĂ UNIVERSALĂ ȘI COMPARATĂ

Titular curs:                Conf.univ.dr. Gabriel POPESCU

Titular seminar:           Conf.univ.dr. Gabriel POPESCU

Forma de examinare: E

Număr de credite:      4

Codul disciplinei:       D7LLRL436

Obiective:                   cunoaşterea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei Literatura universală şi comparată, aplicarea creativă a instrumentelor de analiză comparatistă

 

 

 

.

 

LIMBA ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ. MORFOLOGIE (CUVINTE NEFLEXIBILE)

Titular curs:                Conf.univ.dr. Silvia PITIRICIU

Titular seminar:           Lect.univ.dr. Cristina RADU-GOLEA

Forma de examinare: E

Număr de credite:      4

Codul disciplinei:       D7LLRL437

Obiective:                   Cunoaşterea noţiunilor de bază ale morfologiei: clase lexico-gramaticale (verbul, adverbul, prepoziţia, conjuncţia, interjecţia); categorii gramaticale (numărul, persoana, modul, timpul, diateza, comparaţia)

 

 

LITERATURĂ ROMÂNĂ. 1900-1914

Titular curs:                 Lect.univ.dr. Sorina SORESCU     

Titular seminar:           Asist.univ.dr. Gabriela GHEORGHIȘOR

Forma de examinare: E

Număr de credite:      4

Codul disciplinei:       D7LLRL438

Obiective:                   - cunoaşterea celor mai importante momente ale istoriei poeziei din a doua jumătate a secolului XX

- familiarizarea cu bibliografia critică şi teoretică

- discutarea relaţiei dintre doctrinele literare şi originalitatea creaţiilor individuale

 

 

 

LIMBA LATINĂ. LIMBĂ VECHE DE PROFIL

Titular curs:                Asist.univ.dr. Ioana Rucsandra DASCĂLU

Titular seminar:          

Forma de examinare: C

Număr de credite:       2

Codul disciplinei:

Obiective:                    urmăresc dezvoltarea abilităților de traducere a studenților din limba latină în limba română, precum și rapiditatea răspunsurilor acestora, pentru a crea automatisme lingvistice de durată și pentru a crește interesul lor pentru limbile clasice.    

- aprofundarea cunoştinţelor de limba latină, prin repetarea și consolidarea abilităților și cunoștințelor de gramatică latină, dobândite în cursurile practice anterioare de limba latină. Am selectat texte din autori latini, asupra cărora lucrez aplicații de gramatică: morfologie și sintaxă latine. De asemenea urmăresc îmbunătăţirea cunoştinţelor lexicale în limba latină, selectarea unităţii lexicale optime în contextul dat, crearea familiilor lexicale, interpretări etimologice

 

 

LIMBA VECHE DE PROFIL – GREACA

Titular curs:                Lect.univ.dr. Dana DINU

Titular seminar:          

Forma de examinare: C

Număr de credite:      2

Codul disciplinei:

Obiective:                   Acest curs practic îşi propune: să descrie şi să evalueze cele mai semnificative episoade din evoluţia istorică, spirituală şi culturală a poporului grec din Antichitate; să dezvolte capacitatea de a corela şi folosi cunoştinţele şi abilităţile dobândite prin studiul limbii greceşti pentru aprofundarea şi optimizarea cunoştinţelor de cultură, civilizaţie şi limbă latină; să transmită cunoştinţe de vocabular grec pentru mai buna înţelegere şi utilizare a neologismelor de origine greacă; să cultive interesul pentru cunoaşterea şi înţelegerea mai bună a istoriei, culturii şi limbii greceşti.

 

 

 

 

AUTORI FUNDAMANETALI  M. EMINESCU

Titular curs:                Conf.univ.dr. Gabriel COŞOVEANU

Titular seminar:           Asist.univ.dr. Marta ALBU

Forma de examinare: C

Număr de credite:      2

Codul disciplinei:

Obiective:                   - cunoaşterea şi interpretarea operei lui Mihai Eminescu

- detalierea celor mai importante perioade ale creaţiei eminesciene

- explicarea şi interpretarea bibliografiei critice dedicate operei poetului

- cunoaşterea, explicarea şi interpretarea prozei eminesciene

- deprinderea studiului unui text literar

- formarea competenţei de înţelegere şi interpretare a operei eminesciene; capacitatea de a analiza  texte de poezie sau proză

- a oferi un ghid de lectură literară, pornind de la forme simple la cele complexe  filosofice;

- cultivarea aptitudinii de analiză în predarea literaturii române 

 

 

AUTORI FUNDAMETALI I. L. CARAGIALE

Titular curs:                Lect.univ.dr. Ariana BĂLAȘA

Titular seminar:           Lect.univ.dr. Ariana BĂLAȘA

Forma de examinare: E

Număr de credite:      2

Codul disciplinei:

Obiective:                   Cunoaşterea şi interpretarea operei lui Ion Luca Caragiale; detalierea celor mai importante genuri ale creaţiei caragialiene: schiţă, teatru, nuvelă; explicarea şi interpretarea bibliografiei critice dedicate operei scriitorului; interpretarea unui text literar

 

ISTORIA LIMBII ROMÂNE

Titular curs:                Lect.univ.dr. Ilona Bădescu

Titular seminar:           Lect.univ.dr. Ilona Bădescu

Forma de examinare: C

Număr de credite:      2

Codul disciplinei:       D7LLRL439

Obiective:                   Cunoaşterea principalelor momente ale evoluţiei limbii române. Cunoaşterea teoriilor privitoare la teritoriul şi epoca de formare a limbii române. Însuşirea noţiunilor privitoare la elementele constitutive ale limbii române (substrat, strat,  superstrat, adstrat, influenţe). Cunoaşterea trăsăturilor românei comune. Recunoaşterea şi explicarea caracteristicilor limbii române ca limbă romanică, precum şi a trăsăturilor care o individualizează

 

FONOLOGII ALTERNATIVE (OPȚIONAL A)

Titular curs:                Lect.univ.dr. Ovidiu DRĂGHICI

Titular seminar:           Lect.univ.dr. Ovidiu DRĂGHICI

Forma de examinare: C

Număr de credite:      2

Codul disciplinei:       D7LLRL444

Obiective:                   cunoașterea și compararea unor modele date articulării semnificantului; conștientizarea raportului complex între constrângere și latitudine în planul fono-audio

 

 

 

CURS OPȚIONAL. NOUTĂŢI ÎN DOOM 2

Titular curs:                Lect.univ.dr. Anamaria PREDA

Titular seminar:           Lect.univ.dr. Anamaria PREDA

Forma de examinare: C

Număr de credite:      2

Codul disciplinei:       D7LLRL444

Obiective:                   cunoaşterea normelor lingvistice româneşti de ortografie, ortoepie şi morfologie; cunoaşterea normelor lexicografice de înregistrare a cuvintelor în dicţionare normative; analiza,  însuşirea şi utilizarea noutăţilor normative la nivel ortografic şi ortoepic: despărţirea în silabe, scrierea cuvintelor compuse, scrierea unor locuţiuni, scrierea împrumuturilor substantivale recente cu articol hotărât şi cu desinenţă de plural, adaptarea grafică şi fonetică a unor împrumuturi etc.; analiza, însuşirea şi utilizarea  noutăţilor normative la nivel morfologic: forme duble de plural ale unor substantive, înlocuirea unor forme flexionare ieşite din uz cu unele frecvent folosite, „specializarea” semantică a dubletelor, acceptarea nejustificată a unor variante; evidenţierea a două tendinţe opuse prin noile norme, spre sistematizare şi spre desistematizare

 

ANUL III

SEMESTRUL I

 

LIMBA ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ. SINTAXA

Titular curs:                Lect.univ.dr. Alina GIOROCEANU

Titular seminar:           Lect.univ.dr. Anamaria PREDA

Forma de examinare: E

Număr de credite:      4

Codul disciplinei:       D7LLRL552

Obiective:                   dobândirea de cunoaştințe privind noţiunile de bază ale sintaxei: unități sintactice, relații sintactice, funcții sintactice. Formarea deprinderilor de analiza sintactico-morfologică din perspectiva abordărilor actuale.

 

 

 

 

 

LITERATURA ROMÂNĂ INTERBELICĂ

Titular curs:                Prof.univ.dr. Marian Victor BUCIU

Titular seminar:           Asist.univ.dr. Gabriela GHEORGHIȘOR

Forma de examinare: E

Număr de credite:      4

Codul disciplinei:       D7LLRL553

Obiective:                   Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare: cunoaşterea fenomenului literar românesc în toate genurile prin evenimente, opere şi autori semnificativi şi ilustrativi; înţelegerea specificităţii estetice şi a contextelor de realizare; explicarea producerii şi receptării literaturii prin poetici, respectiv prin metode eficiente şi adecvate; stabilirea unor deprinderi personalizate de interpretare;

cultivarea aptitudinii de a integra lectura şi interpretarea literaturii în ambientul artistic, cultural, social; Atitudinale: cultivarea simţului estetic; promovarea unui sistem de valori literare autentice; cultivarea interesului pentru literatură; sprijinirea creativităţii literare; sprijinirea dezbaterilor de idei

 

 

LIMBA ROMÂNĂ LITERARĂ

Titular curs:                Lect.univ.dr. Dragoș Vlad TOPALĂ

Titular seminar:           Lect.univ.dr. Dragoș Vlad TOPALĂ

Forma de examinare: E

Număr de credite:      2

Codul disciplinei:      

Obiective:                   Cunoaşterea şi înţelegerea adecvată a noţiunilor specifice conceptului de limba română literară; explicarea şi interpretarea conţinuturilor teoretice fundamentale;  reflecţia critică şi constructivă în asimilarea aparatului conceptual şi metodologic specific disciplinei; aplicarea creativă şi inovativă a instrumentelor de analiză în formularea de soluţii la probleme tipice din domeniul limbii literare.

 

 

 

 

 

OPŢIONAL A1 (STILISTICA)

Titular curs:                Prof.univ.dr. Emilia AFANA

Titular seminar:           Prof.univ.dr. Emilia AFANA

Forma de examinare: C

Număr de credite:      2

Codul disciplinei:       D7LLRL557

Obiective:                   cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei „Stilistică”, corectarea unor prejudecăţi privind natura stilului şi a poeticităţii; înţelegerea funcţională a stilului ca invariantă; introducerea problemelor de stilistica generală: stil, tipuri de stilistică, ierarhia stilistică a limbii, stiluri funcţionale, figuri de stil; studiul textului (non)literar din punctul de vedere al faptelor de limbă specifice

 

 

 

CURS OPȚIONAL A1- LIMBĂ (LINGVISTICĂ ROMANICĂ)

Titular curs:                Lect.univ.dr. Mihaela POPESCU

Titular seminar:           Lect.univ.dr. Mihaela Popescu

Forma de examinare: C

Număr de credite:      2

Codul disciplinei:       D7LLRL557

Obiective:                   formarea competenţelor teoretice care să permită situarea şi definirea domeniului lingvisticii romanice în ansamblul ştiinţelor limbajului; asimilarea conceptelor teoretice şi operaţionale din domeniul lingvisticii romanice; accentuarea caracterului sintetic al limbii latine prin contrastivitate cu analitismul principalelor limbi romanice cunoscute; însuşirea grilelor de analiză şi de interpretare a fenomenelor lingvistice referitoare la evoluţia limbii latine şi la necesitatea reorganizării ulterioare a fonetismului, morfosintaxei şi lexicului limbilor romanice; formarea deprinderilor de analiză fonetică, morfosintactică şi lexicală a unor structuri lingvistice în evoluţia lor de la latină la limbile romanice analizate

 

 

 

ADAPTAREA NEOLOGISMELOR LA SISTEMUL LIMBII ROMÂNE

Titular curs:                Lect.univ.dr. Anamaria PREDA

Titular seminar:           Lect.univ.dr. Anamaria PREDA

Forma de examinare: C

Număr de credite:      2

Codul disciplinei:       D7LLRL559

Obiective:                   cunoaşterea şi utilizarea corectă a conceptelor limbă, sistem lingvistic, neologism, cuvânt recent, împrumut, calc lingvistic, adaptare

 

 

 

PROZA DE TEROARE ÎN LITERATURA ROMÂNĂ

Titular curs:                Lect.univ.dr. Cătălin GHIȚĂ

Titular seminar:           Lect.univ.dr. Cătălin GHIȚĂ

Forma de examinare: C

Număr de credite:      2

Codul disciplinei:       D7LLRL559

Obiective:                   Comprehensiunea conceptului estetic de teroare scripturală, familiarizarea cu terminologia critică specifică exegezei occidentale a temei, cunoaşterea celor mai importante opere şi a celor mai importanţi autori recuperabili prin prisma acestui tipar narativ

 

 

 

 

L.R.C. SINTAXA LIMBII ROMÂNE

Titular curs:                Lect.univ.dr. Anamaria PREDA

Titular seminar:           Lect.univ.dr. Anamaria PREDA

Forma de examinare: E

Număr de credite:      4

Codul disciplinei:       D7LLRL664

Obiective:                   cunoaşterea şi utilizarea corectă a conceptelor specifice sintaxei, construirea de enunţuri corecte, în conformitate cu normele limbii literare

 

 

 

LITERATURA ROMÂNĂ (PERIOADA POSTBELICĂ)

Titular curs:                Lect.univ.dr. Cătălin GHIȚĂ

Titular seminar:           Asist.univ.dr. Gabriela GHEORGHIȘOR

Forma de examinare: E

Număr de credite:      4

Codul disciplinei:       D7LLRL665

Obiective:                   Comprehensiunea principalelor direcții de dezvoltare a literaturii române atât în perioada comunistă, cât, mai ales, în perioada de după 1989 și până în prezent. Familiarizarea cu opera celor mai importanți scriitori români postbelici

 

 

 

AUTORI FUNDAMENTALI – LIVIU REBREANU

Titular curs:                Lect.univ.dr. Cătălin GHIȚĂ

Titular seminar:           Lect.univ.dr. Cătălin GHIȚĂ

Forma de examinare: V

Număr de credite:      2

Codul disciplinei:

Obiective:                   Familiarizarea cu viaţa şi cu opera prozatorului Liviu Rebreanu, dezvoltarea unor abilităţi de interpretare a textelor literare rebreniene

 

 

 

 

 

 

LIMBA ROMÂNĂ LITERARĂ

Titular curs:                Lect.univ.dr. Dragoș Vlad TOPALĂ

Titular seminar:           Lect.univ.dr. Dragoș Vlad TOPALĂ

Forma de examinare: E

Număr de credite:      2

Codul disciplinei:

Obiective:                   Cunoaşterea şi înţelegerea adecvată a noţiunilor specifice conceptului de limba română literară; explicarea şi interpretarea conţinuturilor teoretice fundamentale;  reflecţia critică şi constructivă în asimilarea aparatului conceptual şi metodologic specific disciplinei; aplicarea creativă şi inovativă a instrumentelor de analiză în formularea de soluţii la probleme tipice din domeniul limbii literare

 

OPŢIONAL A1 (STILISTICA)

Titular curs:                Prof.univ.dr. Emilia AFANA

Titular seminar:           Prof.univ.dr. Emilia AFANA

Forma de examinare: C

Număr de credite:      2

Codul disciplinei:       D7LLRL557

Obiective:                   cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei „Stilistică”, corectarea unor prejudecăţi privind natura stilului şi a poeticităţii; înţelegerea funcţională a stilului ca invariantă; introducerea problemelor de stilistica generală: stil, tipuri de stilistică, ierarhia stilistică a limbii, stiluri funcţionale, figuri de stil; studiul textului (non)literar din punctul de vedere al faptelor de limbă specifice

 

CURS OPȚIONAL A1- LIMBĂ (LINGVISTICĂ ROMANICĂ)

Titular curs:                Lect. univ. dr. Mihaela POPESCU

Titular seminar:           Lect. univ. dr. Mihaela POPESCU

Forma de examinare: C

Număr de credite:      2

Codul disciplinei:       D7LLRL670

Obiective:                   formarea competenţelor teoretice care să permită situarea şi definirea domeniului lingvisticii romanice în ansamblul ştiinţelor limbajului; asimilarea conceptelor teoretice şi operaţionale din domeniul lingvisticii romanice; accentuarea caracterului sintetic al limbii latine prin contrastivitate cu analitismul principalelor limbi romanice cunoscute; însuşirea grilelor de analiză şi de interpretare a fenomenelor lingvistice referitoare la evoluţia limbii latine şi la necesitatea reorganizării ulterioare a fonetismului, morfosintaxei şi lexicului limbilor romanice; formarea deprinderilor de analiză fonetică, morfosintactică şi lexicală a unor structuri lingvistice în evoluţia lor de la latină la limbile romanice analizate

 

 

INTRODUCERE ÎN POEZIA VIZIONARĂ

Titular curs:                Lect.univ.dr. Cătălin GHIȚĂ

Titular seminar:           Lect.univ.dr. Cătălin GHIȚĂ

Forma de examinare: C

Număr de credite:      2

Codul disciplinei:       D7LLRL672

Obiective:                   Comprehensiunea conceptului de poezie vizionară, familiarizarea cu terminologia critică specifică exegezei occidentale a temei, cunoaşterea celor mai importante opere şi a celor mai importanţi autori recuperabili prin prisma acestui model poetic

 

OPȚIONAL A2 (LIMBĂ ROMÂNĂ): TERMINOLOGIE ȘI ETIMOLOGIE

Titular curs:                Lect.univ.dr. Alina GIOROCEANU

Titular seminar:           Lect.univ.dr. Alina GIOROCEANU

Forma de examinare: C

Număr de credite:      2

Codul disciplinei:       D7LLRL672

Obiective:                   Cunoaşterea noţiunilor de bază ale TERMINOLOGIEI, actualizarea cunoștințelor de lexicologie și corelarea lor cu noile cunoștințe. Înțelegerea rolului limbilor clasice în formarea terminologiei. Stimularea deprinderilor de analiză etimologică a termenilor actuali

 

 

CURS OPŢIONAL A3 LIMBA ROMÂNĂ

Titular curs:             Lect.univ.dr. Ilona BĂDESCU

Titular seminar:           Lect.univ.dr. Ilona BĂDESCU

Forma de examinare: E

Număr de credite:      2

Codul disciplinei:       D7LLRL674

Obiective:                   Dobândirea unor cunoştinţe generale de dialectologie. Însuşirea terminologiei de specialitate. Cunoaşterea structurii dialectale a dacoromânei. Cunoaşterea principalelor trăsăturilor fonetice, morfosintactice şi lexicale ale subdialectelor dacoromânei

 

 

 

 

 


 © 2013.Facultatea de Litere.Toate drepturile rezervate.

Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, str.A.I.Cuza, nr.13; tel.: 0251.41.44.68