Prezentarea departamentului

Specializarea limba şi literatura franceză a fost înfiinţată în anul 1966 şi a funcţionat neîntrerupt la Universitatea din Craiova în cadrul Facultăţii de Filologie (1966-1990), al Facultăţii  de Litere şi Istorie (1990-2000) şi al Facultăţii de Litere (din 2000).

În primii ani a funcţionat ca specialitate secundară, apoi, din 1971, a devenit specialitate principală în combinaţie  cu româna sau cu limbile moderne (engleză, italiană, spaniolă, germană, rusă) sau clasice (latină, greacă). În perioada 1991-2005 a constituit specializare secundară şi pentru Facultăţile de Teologie, Istorie şi Geografie. În 1998 a fost înfiinţată secţia de Traducere şi Interpretare, cu număr egal de ore de franceză şi de engleză.

In 1990 se pun bazele Catedrei de limbi romanice, care cuprindea cadre didactice pentru limbile franceză, italiană şi spaniolă, iar în 2000 s-a constituit Catedra de limba şi literatura franceză. După 1990, prin mărirea numărului de studenţi şi prin multiplicarea specializărilor, catedra s-a îmbogăţit cu cadre tinere, recrutate din rândul foştilor absolvenţi.

Colectivul de profesori de limba şi literatura franceză reuneşte cadre didactice competente, cu dragoste pentru limba şi cultura franceză şi, mai ales, cu multă pasiune pentru munca la catedră. De-a lungul anilor, dintre cei care şi-au pus amprenta asupra secţiei de franceză, fiind în acelaşi timp întemeietorii secţiei şi promotorii limbii şi literaturii franceze, îi amintim pe : Constantin Papastate, Cornelia Olănescu, Sanda Stavrescu, Rodica Iordache, Traian Nica, Sonia Cuciureanu, Janetta Drăghicescu.

Activitatea cadrelor didactice de la Catedra de limba şi literatura franceză este bogată şi variată, materializându-se prin :

  • o activitate didactică susţinută, desfăşurată la nivel de Licenţă, Master şi Doctorat ;
  • o permanentă coordonare şi implicare a studenţilor în activitatea de cercetare prin cercurile studenţeşti care funcţionează la nivelul catedrei cât şi prin prezenţa lor la colocviile şi la competiţiile naţionale şi internaţionale ;
  • o activitate ştiinţifică de prestigiu, oglindită prin contractele şi granturile de cercetare, organizarea de colocvii internaţionale, precum şi prin publicarea revistei Annales de l’Université de Craiova, Série langues et littératures romanes.

Despre specializarea Comunicare şi relaţii publice - Pagina web

Facultatea de Litere din cadrul Universităţii  din Craiova oferă un program de studii specializat pe domeniul ştiintelor informaţiei şi  comunicării. După organizarea sesiunii de admitere, studentii nostri au posibilitatea de a acumula cunostinte de baza din domeniul stiintelor informaţiei şi  comunicării în primii doi ani. Această experientă îi va ajuta pe studentii nostri sa se orienteze în perfecta cunostintă de cauza către directia de studiu din anul al III-lea: Publicitate. Este vorba, deci, de un program de studii conceput la standarde europene, care oferă mai multe sanse profesionale absolventilor nostri.
Ne propunem să  îmbunătăţim, în societatea noastră, gradul de întelegere a caracteristicilor mass-media moderne şi a mecanismelor comunicării publice, prin instruire, posibilităti variate de studiu, conferinte, publicaţii proprii si alte mijloace. Dorim , de asemenea, ca această specializare să contribuie  la cultivarea onestitătii si a competentei în mass-media şi comunicarea publică, prin promovarea profesionalismului şi a eticii profesionale.

Direcţii de studiu

Facultatea de Litere, Specializarea Comunicare şi relaţii publice oferă programe academice în domeniul de studiu Ştiinţele informaţiei şi comunicării. Studiile de licenţă durează trei ani, cele de masterat doi ani si cele de doctorat trei ani. Ne aliniem, astfel, la sistemul european de învăţământ superior de tip LMD (licenţă - master - doctorat). 
Cursuri de zi 

  • Studii universitare de licenţă - În primii doi ani, se va studia după un trunchi comun de cursuri de comunicare şi relaţii publice; repartizarea către direcţia de studiu  Publicitate se face la sfârşitul semestrului al II-lea din anul II de studiu.
  • Masterat
    Facultatea de Litere din cadrul Universităţii din Craiova, specializarea Comunicare şi relaţii publice propune dezvoltarea programelor existente în cadrul unui masterat Bologna orientat către cerinţele profesiei: Paradigme ale comunicării organizaţionale.

 

- Volumul "Opera ca proiect. Studii oferite Ón amintirea Irinei MAVRODIN" - Argument, Cuprins