Oferta educaţională

PROGRAME DE LICENŢĂ

DOMENIU: 

ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII

1. Comunicare şi relaţii publice

Competenţe profesionale:
• Identificarea si utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoştinţelor de specialitate din domeniul ştiinţelor comunicării
• Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC)
• Identificarea şi utilizarea strategiilor, metodelor şi tehnicilor de comunicare în procesul de relaţii publice
• Realizarea şi promovarea unui produs de relaţii publice
• Asistenţă de specialitate în gestionarea comunicării de criză şi/sau în medierea conflictelor de comunicare
Competenţe transversale:
• Rezolvarea în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât şi practică - a unor situaţii profesionale uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora
• Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe paliere ierarhice
• Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi adaptarii la cerinţele pieţei muncii.

Ocupaţii posibile conform COR: Asistent director/responsabil de functiune (studii superioare) - 243217; Brand manager - 243207; Evaluator de competente profesionale - 242405; Formator - 242401; Mediator - 243202; Organizator protocol - 243208; Organizator târguri si expozitii - 243210; Organizator/ conceptor/ consultant formare - 242403; Prezentator expozitii - 243211; Profesor în învatamântul gimnazial - 233002; Purtator de cuvânt - 243206; Specialist în relatii publice - 243201; Tehnoredactor (studii superioare) - 264218; 
Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: asistent de cercetare în relaţii publice şi comunicare; specialist în organizarea şi promovarea evenimentelor; specialist în informare publică, asistent în relaţii publice internaţionale; specialist în educaţia pentru relaţii publice; specialist monitorizare media; negociator; conducător intreprindere mică patron (girant) în comunicare şi relaţii publice; consilier şi consultant în comunicare şi relaţii publice; consultant media, consultant branding; referent de specialitate în comunicare şi relaţii publice; asistent de proiect, asistent consiliere clienţi; asistent consilier executiv; specialist comunicare internă, specialist în comunicare organizaţională, specialist în comunicare instituţională, consilier de comunicare pentru organizaţii non-profit, consultant comunicare politică, specialist în relaţii publice online, specialist în comunicarea cu presa. 

 

2. Jurnalism

Competenţe profesionale

 • Identificarea şi utilizarea limbajului, metodologiilor şi cunoştintelor de specialitate din domeniul ştiinţelor comunicării
 • Utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare (NTIC)
 • Descrierea tipurilor diferite de audienţă / public implicate în comunicare
 • Managementul informaţiei de presă
 • Identificarea şi utilizarea elementelor specifice de deontologie şi de responsabilitate socială a jurnalistului
 • Producţia unui conţinut jurnalistic (text, video, audio şi foto) pentru toate tipurile de media

Competenţe transversale

 • Rezolvarea în mod realist – cu argumentare teoretică şi practică – a unor situaţii profesionale uzuale, în vederea soluţionării eficiente şi deontologice a acestora;
 • Aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe paliere ierarhice;
 • Autoevaluarea nevoii de formare profesională în scopul inserţiei şi a adaptării la cerinţele pieţei muncii.

Ocupaţii posibile conform COR: Comentator publicist - 264201; Comentator radio TV - 264222; Corector (studii superioare) - 264202; Corespondent special (tara si strainatate) - 264203; Editor RTV (stiri) - 265419; Editorialist - 264207; Fotoreporter - 264208; Lector presa/ editura - 264209; Producator RTV (stiri) - 265418; Publicist comentator - 264210; Realizator emisiuni RTV - 265409; Redactor rubrica - 264223; Reporter (studii superioare) - 264212; Reporter operator - 264213; Secretar de emisie (studii medii) - 343514; Secretar de emisie (studii superioare) - 264214; Secretar de redacţie (studii medii) - 343508; Secretar de redacţie (studii superioare) - 264215; Secretar responsabil de agentie - 264216; Tehnoredactor (studii superioare) - 264218; 
Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: specialist în informare publică, specialist monitorizare media; consultant media, referent de specialitate în comunicare i relaii publice, editor, fotoeditor, cameraman, producător, editor-imagine, moderator, prezentator, redactor-online, editor-online, corespondent TV.

 

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

3. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

  • Craiova
  • filiala Drobeta Turnu-Severin

                      Competenţe profesionale:

 • Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale adaptate pentru diverse niveluri de vârstă/pregătire şi diverse grupuri ţintă
 • Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ din învăţământul primar şi preşcolar
 • Evaluarea proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de preşcolari / şcolarii mici
 • Abordarea managerială a grupului de preşcolari / şcolari mici, a procesului de învăţământ şi a activităţilor de învăţare/integrare socială specifice vârstei grupului ţintă
 • Consilierea, orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de persoane / grupuri educaţionale (preşcolari/ şcolari mici/elevi, familii, profesori, angajaţi etc.)
 • Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră

Competenţe transversale:

 • Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice specialistului în ştiinţele educaţiei
 • Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei
 •  Utilizarea metodelor şi tehnicilor eficiente de învăţare pe tot parcursul vieţii, în vedere formării şi dezvoltării profesionale continue.

Ocupaţii posibile conform COR: Asistent de cercetare în pedagogie - 235102; Consilier scolar - 235903; Consilier învăţământ - 235103; Expert învăţământ - 235104; Inspector şcolar - 235105; Mentor - 235902; Profesor în învăţământul preşcolar - 234201; Profesor în învăţământul primar - 234101; Referent de specialitate învăţământ - 235106;
Noi ocupaţii propuse pentru a fi incluse in COR: Profesor itinerant pentru învăţământul primar şi preşcolar, Profesor de sprijin pentru învăţământul primar şi preşcolar, Profesor documentarist, Profesor pentru învăţământul primar în şcolile speciale, Profesor metodist al CCD, Director/manager al instituţiilor de învăţământ preuniversitar, Consultant pentru programe de educație timpurie.

 

MASTERAT:

ŞTIINTE ALE COMUNICĂRII

 • Paradigme ale comunicării organizaţionale