TitleUniv

Nemzetközi szlengfolyóirat

ISSN: 2286-3893

ISSN-L: 2286-3893

Argotica1

A Craiovai Egyetem (Románia) Bölcsészettudományi Kara örömmel hívja fel a téma iránt érdeklődők figyelmét az évente megjelenő Argotica elektronikus folyóirat megalapítására, amelynek célja általában a szlenggel, és különösen az európai szlengekkel kapcsolatos cikkek, tanulmányok, recenziók, jegyzetek és kommentárok megjelentetése.

A szleng, ez a rendkívül érdekes nyelvi regiszter, különböző tudományterületek (nyelvészet, antropológia, szociológia, történelem stb.) határterületén helyezkedik el, ami számtalan tudományos megközelítésre ad lehetőséget. A városi kommunikációra jellemző jelenségként a szleng szinte állandóan jelen van a különböző nyelvek fejlődése során, és alapvető eleme a dalok, a film és az irodalom (próza ill. vers) nyelvezetének.

A szleng illetve a szlengek, akár titkos, akár játékos oldalukról közelítünk hozzájuk vagy társadalmi signumként tekintünk rájuk, ugyanannak a nyelvi jelenségnek a különböző aspektusait képviselik.

Senki sem vitathatja a szleng bámulatos lexikai kreativitását, határokat nem ismerő humorát, szerkezeteinek gazdagságát és eredetiségét, ami arról tanúskodik, hogy e gyorsan változó nyelvi jelenség használóinak képzelőereje valósággal kimeríthetetlen.    

Ezért várjuk mindazoknak a kutatóknak az írásait, akik szívesen jelentetnék meg témába vágó közleményüket az 1. lapszámban, amelynek témája « A test a szlengben ».

A szerzők bármilyen témába vágó, a szleng különböző aspektusait bemutató, a közönség érdeklődésére számot tartó kutatás, vizsgálat részleteit ill. eredményeit beküldhetik.

A román, francia, angol, olasz, spanyol vagy német nyelven íródott cikkeket 250-300 szavas, nem a cikk nyelvén íródott absztrakt, 4 kulcsszó (az absztrakt nyelvén) és egy minimum 5 tételes bibliográfia egészíti ki.

A cikkeket peer review rendszerben a tudományos bizottság bírálja el. A beküldés részleteire és a formátumra vonatkozó instrukciók megtalálhatók az Argotica honlapján.

Beküldési határidő: 2012. szeptember 30.

A folyóirat a Craiovai Egyetem Bölcsészettudományi Karának honlapján jelenik meg 2012 decemberében.